Бъдещето на София за 4.5 млрд. лв.

Общината планира до 2020 г. да реализира проекти за милиарди, които ще набави от еврофондове и заеми

Най-сериозна сума от проекта ще бъде инвестирана в социалната зона, която обхваща районите на "Надежда", "Връбница", "Илинден" и "Красна поляна".

В края на миналата година 36 града започнаха работа по интегрирани планове за градско възстановяване и развитие, с които да привлекат европейски средства по оперативните програми. Амбицията е те да помогнат за трайна промяна на икономическото, социалното и екологичното състояние през следващия програмен период до 2020 г. В плановете трябва да бъдат изведени основните проблеми и потенциал за развитие на градовете и според тях да се осъществят най-значимите за всеки град проекти. За разлика от текущия програмен период, при който оперативните програми предоставят средства некоординирано, новите планове трябва да свързват бъдещите проекти. Негативен пример са частичните проекти за пътната инфраструктура - преасфалтирането на улиците често не се съобразява например с подобряването на подземната инфраструктура.

Сред всички 36 града София е най-напреднала с плана - той е разработен от екипа на обединение "София ХХІ" и вече е в заключителна фаза. Столична община вече получи одобрение от оперативна програма "Регионално развитие" за трите избрани зони за въздействие и има предложени 420 проекта на стойност 4.5 млрд. лв. в различна фаза на готовност. Предстои интегрираният план да бъде разгледан на заседание на Столичен общински съвет, като едновременно с това ще бъде обсъдено създаването на специализирани структури, които да управляват целия проект.

Средства от еврофондовете

Изработването на плана е струвало е 840 хил. лв., осигурени по ОП "Регионално развитие", а общата стойност на оценените проекти е 4.5 млрд. лв. Около 85% от тях ще дойдат от различни оперативни програми - "Регионално развитие", "Околна среда", "Иновации и предприемачество", "Наука и образование за интелигентен растеж" и  програма JESSICA за  спортната и културнато инфраструктура. Националното съфинансиране е 10%, а местното - 5%.

В бюджета са включени и проекти с общоградско значение за 1.6 млрд. лв., като основна част от тях заема изграждането на трети метродиаметър за около 1.4 млрд. лв., за чието финансиране се разчита на ОП "Транспорт". Някои проекти пък ще се финансират с публично-частни партньорства и заеми от Европейската инвестиционна банка.

Разпределение

Трите зони за въздействие - социална, централна и икономическа, са с бюджети съответно от 1.1 млрд. лв., 1 млрд. лв. и 800 млн. лв. Добавена е и една резервна зона - Студентски град, по искане на Столична община, която има възможност да получи финансиране за обновяване на образователната инфраструктура. Изразходването им пък ще е поетапно, като през 2014 г. ще бъде изхарчен най-малък процент, тъй като тя е предвидена за подготовка на проектите. Последните години на програмата са предвидени за проекти, които изискват отчуждителни процедури и изработване на устройствени планове, а най-интензивната работа ще е през 2015 г. и 2016 г. - с по 25% годишно.

Къде и кои са проектите

Най-много ще се инвестира в социалната зона, която обхваща районите на "Надежда", "Връбница", "Илинден" и "Красна поляна", кв. "Факултета" и недоразвития "Модерно предградие". В територията живеят около 200 хил. души, като според анализа на обединение "София ХХІ" тя има висок дял на сива икономика, празни жилища, лоша инфраструктура и други проблеми. Предвидено е изграждане на социални жилища, което ще бъде пилотен проект за България. В тази зона се предвижда и цялостно обновяване на пътната инфраструктура, енергийно обновяване на сградите и изграждане на социални и образователни обекти. Един от интересните проекти е за използване на минерален извор, като източник за отопление на едно от училищата и изграждане на балнеоложки комплекс (виж графиката).

Близо 1 млрд. лв. са предвидени за централната част на София. Тук повечето средства са за инфраструктура и проекти с енергийно значение, но за разлика от останалите райони ще бъде наблегнато и на проекти с културно-историческо и образователно значение.

Икономически и бизнес ориентираната зона обхваща летище София, бул. "Цариградско шосе", бившите военни терени на четвърти километър и Техническия университет. Постоянното население там е около 2 хил. души, но в територията работят други 20 хил. души. Оттук ще бъде изграден и технологичният парк, който ще обособи зоната, като бизнес център на града, а през нея ще минава и третият метродиаметър.