КЗК: Собствениците не са отговорни за сметките на наемателите

След "Софийска вода", антимонополното ведомство препоръча промяна в общите условия и на "ЧЕЗ елктро България"

От КЗК са обезпокоени, че и другите електроразпределителни дружества задължават собствениците на имоти да поемат солидарна отговорност
От КЗК са обезпокоени, че и другите електроразпределителни дружества задължават собствениците на имоти да поемат солидарна отговорност    ©  КРАСИМИР ЮСКЕСЕЛИЕВ
От КЗК са обезпокоени, че и другите електроразпределителни дружества задължават собствениците на имоти да поемат солидарна отговорност
От КЗК са обезпокоени, че и другите електроразпределителни дружества задължават собствениците на имоти да поемат солидарна отговорност    ©  КРАСИМИР ЮСКЕСЕЛИЕВ
Според комисията ограничаването на наемателите да сключват самостоятелни договори за снабдяване с ток и вода противоречи на конкурентния пазар.

Собственикът на имот не може да бъде принуждаван да носи отговорност, в случай че наемателят му не плаща сметките си за ток и вода. Това стана ясно от решение на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), с което антимонополният орган препоръча да бъдат променени част от общите условия в договорите за продажба на електроенергия на "ЧЕЗ електро България". Седмица по-рано комисията излезе с аналогично решение по подобен казус със "Софийска вода".

И двете производства бяха образувани по сигнал от гражданин, според когото двете дружества отказват на наемател да бъде вписан като титуляр по сметка, без собственикът да е подписал декларация за солидарна отговорност с него. Според КЗК ограничаването на наемателите да сключват самостоятелни договори с енергийното и водоснабдителното предприятие противоречи на модела на конкурентния пазар.

Законна злоупотреба

Проверката срещу "ЧЕЗ електро България" беше образувана по жалба на собственика и наемодател на офис и търговска сграда Тончо Тонев. Според сигнала компанията е отказала на негов наемател да си открие своя партида, ако собственикът на имота не подпише декларация за солидарност. Това означава, че той трябва да плати дължимите суми  към енергийното предприятие, ако наемателят не го направи. По този начин компанията си гарантира събирането на вземанията, но това трябва да става балансирано, като се отчитат както интересите на енергийното предприятие, така и на потребителите, посочват от КЗК.

Изискването за солидарна отговорност не фигурира в Закона за енергетиката и Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката, но е включено в общите условия на компанията. Те се одобряват от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), което ги прави част от правната норма. От КЗК посочват, че с тази практика дружеството не нарушава закона, но самите общи условия противоречат на правилата на конкуренцията, защото позволяват на единствения доставчик да отказва снабдяване с електроенергия, което е злоупотреба с господстващо положение.

Всички в сектора

Нещо повече, от КЗК определят като обезпокоително твърдението в становището на "ЧЕЗ електро България", че задължаването на собствениците да поемат солидарна отговорност с наемателите се прилага и от другите комунални компании. "Антиконкурентният ефект на подобно ограничение би обхванал лицензионните територии и на другите крайни снабдители с електрическа енергия", посочват от комисията. Според КЗК ДКЕВР е в позицията да направи преглед на общите условия на всички електроснабдителни предприятия за подобни разпоредби.

Аналогично беше заключението на КЗК и по жалбата на Тонев срещу "Софийска вода". Общите условия за предоставяне на ВиК услуги са част от Наредба 4 на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и са включени в общите условия на компанията, които също са одобрени от ДКЕВР. Те също позволяват на дружеството да откаже водоснабдяване, ако собственикът не поеме отговорност за издължаването на наемателя.

Тогава от КЗК предложиха компетентните органи да отменят разпоредбите, свързани със солидарната отговорност. Същото предложение беше направено и по случая с "ЧЕЗ електро България". Подобни промени вероятно ще засегнат целия воден и електроразпределителен сектор.