Бизнес климатът се понижава трети пореден месец

Песимизъм изразяват строителните и индустриалните мениджъри, оптимисти са в търговията на дребно

Компаниите от сектора на търговията на дребно очакват продажбите им да се увеличат в следващите шест месеца.
Компаниите от сектора на търговията на дребно очакват продажбите им да се увеличат в следващите шест месеца.    ©  Надежда Чипева
Компаниите от сектора на търговията на дребно очакват продажбите им да се увеличат в следващите шест месеца.
Компаниите от сектора на търговията на дребно очакват продажбите им да се увеличат в следващите шест месеца.    ©  Надежда Чипева

За трети пореден месец бизнесът оценява средата, в която функционира, като по-лоша от предходния. Това показва изследването на Националнияс татистически институт (НСИ) за стопанската конюнктура, като през май оценките са се понижили с 1.1 процентни пункта спрямо април.

Месечното изследване за бизнесклимата се провежда с анкета сред мениджъри и предприемачи в сектора на промишлеността, услугите, строителството и търговията на дребно. Това е и най-близкото проучване на НСИ до популярния на запад индекс за поръчките накомпаниите (purchasing manager’s index), който показва нагласите на бизнеса и оцакванията за икономическата среда в краткосроен план.

През май общата оценка за стопанската конюнктура се понижава заради песимистични настроения сред индустриалния сектор и строителството.

Представителите на индустриалния сектор виждат най-сериозното влошаване на бизнес средата и секторният индекс се понижава с 4.4 процентни пункта. Причината за това е понижение на поръчките и очакването в следващите три месеца производствената активност да спадне. Въпреки това обаче от индустриалния сектор очакват цените на продукцията им да се запазят без промяна поне в следващото тримесечие.

Оценката на строителния сектор също се понижава но по-бавно – с 1.9 процентни пункта. Причината за това е, че повечето компании оценяват средата не като добра, а като задоволителна, а се увеличава и общото усещане за несигурност в краткосрочен план. Въпреки това и предприятията от строителния сектор не предвиждат понижаване на цените си.

Оптимистични очаквания са изразили търговските компании, според които поръчките и продажбите в следващите шест месеца ще се увеличат спрямо равнището от май. Общата оценка се повиша с 3.4 процентни пункта и ако прогнозите на компаниите се потвърдят, това ще означава, че потреблението на домакинствата се е повишило, след като за първото тримесечие на годзината НСИ отчете, че то спада.

Повишение на оценката за бизнес средата има и в сектора на услугите – с 1.9%. От статистиката обаче обясняват това като "край на песимизма" и посочват, че предприемачите и мениджърите са спрели да очакват влошаване на средата, като за следващите месеци очакват тя да се запази в сегашното си състояние.

Основен проблем пред отрасъла остава несигурната икономическа обдстановка, а очакванията за цените са да се запазят на равнището си от месец май.