Идеи за сърцето на София

Две архитектурни концепции залагат на повече археология, зелени площи и по-малко автомобили около "Света Неделя"

Проектът разработен от екипа на арх. Димитър Младенов предвижда изграждането места за отдих - сладкарница пред хотел Шератон и кът за кафе около място за водни и аудиовзуални ефекти, в близост до терасите към археологичното ниво.
Проектът разработен от екипа на арх. Димитър Младенов предвижда изграждането места за отдих - сладкарница пред хотел Шератон и кът за кафе около място за водни и аудиовзуални ефекти, в близост до терасите към археологичното ниво.    ©  СитиАрх
Проектът разработен от екипа на арх. Димитър Младенов предвижда изграждането места за отдих - сладкарница пред хотел Шератон и кът за кафе около място за водни и аудиовзуални ефекти, в близост до терасите към археологичното ниво.
Проектът разработен от екипа на арх. Димитър Младенов предвижда изграждането места за отдих - сладкарница пред хотел Шератон и кът за кафе около място за водни и аудиовзуални ефекти, в близост до терасите към археологичното ниво.    ©  СитиАрх
През следващитею осем месеца трябва да бъде избран един от двамата кандидати, който да реализира проекта си.

"Уникален за България, ако не и за света." Така описва в началото на годината анонимният архитектурен конкурс за нова визия на площад "Света Неделя" главният архитект на София Петър Диков. По негови думи целта е не просто да се подпомогне кандидатурата на България за европейска столица на културата, а да се придобие "съвременна концепция и визия за площада, която да развива и архитектурния му потенциал". Според условията на конкурса общината трябваше да подпише договор за изработване на детайлна разработка с излъчения победител, а той пък да получи права на консултант при възлагането на инвестиционния проект. Така по план всичко трябваше да бъде финализирано през настоящата година, за да може администрацията да кандидатства за европейско финансиране за него през следващия програмен период. До това обаче не се стигна - в края на май журито в конкурса не се произнесе категорично по проектите, а си остави вратичка за изход, като даде две втори награди на колективите на архитектите Лозан Лозанов и Дамян Томалевски и на арх. Димитър Младенов. Което автоматично дава правото на общината да не сключва договор с определен проектантски екип, а да вземе самостоятелно решение, различно от представените в конкурса.

Не проект, а идея

"Това не е конкурс за проект, а за идея, която ще бъде подложена на детайлна разработка", е мнението на журито. По техни думи оттук нататък ще се преценява дали изложените предложения ще могат да се осъществят и на практика, или както се изрази ръководителят на журито на конкурса арх. Христо Генчев, "предложенията са във висша степен хипотетични, ние правим крачка в бъдещето". Дали ще има развитие за бъдещето на площада и археологическото наследство под него ще стане ясно най-рано в края на годината, тъй като по думите на Петър Диков до осем месеца трябва да бъде избран един от двамата кандидати, който да реализира проекта си. Насрочена дата за започване на работата обаче все още няма. Така през следващите месеци общината ще трябва да умува върху вариантите за новата визия на площад "Св. Неделя". Все пак "Капитал Daily" се сдоби с проектите.

Опаковка на съвременна архитектура

Разработеният проект от екипа на арх. Дамян Томалевски и арх. Лозан Лозанов свързва римска Сердика със градската среда на София, като планът е базиран върху археологическите проучвания на проф. Сава Бобчев. Главната идея на проектантите е да се създадат пространства, които активно участват в културния и социалния живот на столицата. За тази цел екипът е формирал два площада – северен и южен. Северното пространство е наречено "Форум Сердика" и е предложено на две нива, като чрез съвременни технологии се пресъздават част от архитектурните ордери на двете фасади на античните сгради, съществували някога.

"Целта ни е да разкажем за пространството на форума, без да правим реставрация", казва арх. Лозан Лозанов.

Според проекта "Форум Сердика" включва и естествена връзка към метростанциите и разкритите археологически находки, която е наречена Площад на стоте фонтана. Проектираните водни площи представляват едновременно водни огледала и водосборни канавки, като те представляват и основен подход към закрития музей "Преториум". Пространството е създадено с намерение да бъде използвано и за културни и социални прояви (концерти, базари, зимни пързалки, изложби и др.), като чрез проектираната стълба (широка 20 м) може да се стигне до южното пространство на площада.

Южният площад "Света Неделя" представлява богато озеленено пространство, като в централната си част е оформен мащабен отвор с диаметър 14 м. Това архитектурно решение има за цел да свърже горното пространство с нивото на закрития музей "Преториум". Както и в северната част, така и тук проектантите предлагат покрито експониране на археологическите находки, като споменатият отвор освен връзка между двете нива има и важна роля за вентилацията и осветлението на нивото на музея. "И на двата площада участват артефакти, но това не е музей, а жив град ", казват представителите на проектантския екип. По техни думи чрез тяхната визия хората ще преживяват археологията. "Искаме да изиграем археологията, а не да я оставим на лист, за да бъде прочетена", допълва арх. Томалевсики.

При изготвянето на проекта екипът на Лозан Лозанов и Дамян Томалевски е взел решение площадът да бъде освободен от трамваен и автомобилен транспорт. Според тях това вече е възможна стъпка, след изграждането на метролиниите и западното трасе на бул. "Тодор Александров". Също така идеите на колектива включват създаването на паркинги на подземни нива за приблизително 500 коли, като част от тях ще бъдат резервирани за хотел "Шератон", а периферно към площадите са предвидени и велотрасета за активен достъп на ползващите велосипеди.

Другата страна на монетата

Основната цел на другия награден екип е да превърне площад "Света Неделя" в централно градско място, което свързва пешеходната зона по бул "Витоша" с площад "Независимост" и бул. "Мария-Луиза". Проектът обвързва в една обща система всички археологически находки, разкрити досега, както и очакваните бъдещи разкопки. "По този начин ще се създаде непрекъсната пешеходна линия, започваща от НДК, минаваща по бул "Витоша" до пл. "Света Неделя" и през подлеза на "Света Петка Самарджийска" до пл. "Бански", която обединява всички археологически разкрития и паметници на културата в тази зона", казва ръководителят на проектантския колектив арх. Димитър Младенов. По негови думи чрез тази система хората в София ще имат възможност да се докоснат до историческата част на града по най-непосредствен начин.

Друга основна идея на проектантите е площадът да се свърже с метростанцията и археологическите разкрития по бул. "Мария-Луиза". Връзката ще бъде осъществена чрез подлеза при "Света Петка Самарджийска", където се намира изградената подземна зона, предвидена за експониране на археология, информационен център и макет на антична Сердика. Проектът предлага възможност и за експониране на западната част от разкритата голяма базилика под бул. "Мария-Луиза" в обхвата на незастроения частен имот. "Целта на проекта е да бъде направен баланс между откритата и закритата част от площада, като се покаже и археологията", допълва Младенов.

Премахване на автомобилното движение през пл. "Света Неделя" (между бул. "Тодор Александров" и ул. "Алабин") и създаване на кръстовище на бул. "Мария-Луиза" с бул. "Тодор Александров". Това е едно от решенията, които предлага вторият победител в конкурса. Заедно със затваряне на бул ."Ал. Стамболийски" и създаване на надземен паркинг и подземен гараж за 80 коли под булеварда.

Според общия устройствен план на София трамвайната линия, преминаваща през площада и бул. "Мария-Луиза", отпада, което според проектантите дава възможност за експониране на археологията. "В момента тази трамвайна линия дублира трасето на втори метродиаметър, преминаващ под площад "Света Неделя" и бул. "Мария-Луиза" и затова смятаме, че тя може да бъде премахната", казва арх. Младенов. Новото транспортно решение налага промяна и на достъпа до хотел "Шератон". Досегашният открит паркинг пред хотела се заменя с подземен механичен паркинг с достъп от ул. "Съборна", като достъпът на коли до централния вход на хотела и до Богословския факултет е от същата улица. "Считаме, че премахването на автомобилното и трамвайното движение прави възможно превръщането на пл."Света Неделя" от неугледен паркинг и транспортно кръстовище в спокойна пешеходна зона, доминирана от църквата "Света неделя", казват архитектите.

Според общината освен че проектите трябва да се разгледат и обсъдят, избраният проект в края на годината ще се реализира през следващите пет години. До края на другата година е замислено да се направят археологически сондажи в очертанията на Преториума, като за тази цел ще бъде бъде забранено паркирането върху целия площад. Плановете на Столичната община включват и спирането на трамвайното и автомобилното движение през 2015-2016 г., за да бъдат направени томографски изследвания на площада.