Бърз закон за новите цени на тока

Безспорни и спорни мерки за излизане от енергийната криза гласува парламентът

Министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев обеща 5% намаление на цената на тока, а парламентът набързо прие промените в Закона за енергетиката, регламентиращи новия модел на ценообразуване
Министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев обеща 5% намаление на цената на тока, а парламентът набързо прие промените в Закона за енергетиката, регламентиращи новия модел на ценообразуване    ©  Анелия Николова
Министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев обеща 5% намаление на цената на тока, а парламентът набързо прие промените в Закона за енергетиката, регламентиращи новия модел на ценообразуване
Министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев обеща 5% намаление на цената на тока, а парламентът набързо прие промените в Закона за енергетиката, регламентиращи новия модел на ценообразуване    ©  Анелия Николова

Намаляване цената на тока, отпушване на износа и създаване на нов механизъм за компенсиране разходите за зелена енергия са част от ефектите, които се надяват да постигнат управляващите с промените в Закона за енергетиката, които бяха гласувани от депутатите на второ четене в петък.

Законодателните действия са в подкрепа на обявените от министъра на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев седем мерки, които според него ще доведат до намаление от 5% на цената на електроенергията. Сред основните промени, които Стойнев анонсира на 17 юни, са намаляването на студения резерв и изкупуването на тока от заводските централи по преференциални цени само за сертифицираното количество, надвишаващо собственото потребление на предприятието. Окончателните промени в законопроекта бяха гласувани на второ четене в четвъртък късно вечерта от комисията по енергетика, а на другия ден без никакъв дебат (но затова пък директно излъчени по телевизията) бяха приети с гласовете на 95 депутати. Измененият закон би трябвало да гарантира законодателната рамка за въвеждането на нов модел на ценообразуване от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР).

В парламента Драгомир Стойнев определи промените като "едно добро дело за енергетиката и българския народ". Министърът заяви, че цената за промишлеността нямало да се увеличи за сметка на бита.

На скорост и без дискусия

Законът за енергията от възобновяеми източници ще остане непроменен, а предвидените в него промени бяха преместени в Закона за енергетиката. Причината за решението на комисията по енергетика е, че в петък бе предвидено да се гласува само Законът за енергетиката, а депутатите бързаха да дадат законодателна писта за реализиране на новия модел на ценообразуване и обещаното намаление цената на тока. В името на това те решиха измененията да влязат в сила от деня на публикуването им в Държавен вестник, а не три дни след това. Председателят на парламента Михаил Миков апелира президентът в най-къси срокове да издаде указ за обнародването на закона.

Неяснотата, която витае около новия модел на ценообразуване, както и бързината, с която законопроектът се придвижи за няколко дни до окончателното гласуване, предизвикаха реакции на неодобрение от страна на много от участниците в енергийния сектор. Общи обвинения са, че законът се приема прибързано, без обществена дискусия и без оценка на въздействието. Големите индустриални потребители предупредиха, че провеждането на непрозрачна политика ще доубие българската енергетика, ще доразруши българската индустрия и ще лиши страната от икономическа перспектива. ЕРП от своя страна изразиха недоволство, че промените ще върнат назад процеса на либерализацията.

Частично удовлетворение

По отношение на либерализацията комисията донякъде се е съобразила със становищата на ЧЕЗ и ЕВН, в които те се обявиха срещу задължението на Доставчика от последна инстанция (ДПИ) да купува енергия за своите клиенти единствено от Националната електрическа компания (НЕК). ЕРП поискаха като компромисен вариант тази мярка, целяща да заздрави финансово НЕК, да бъде включена в преходните и заключителни разпоредби на закона с ясно фиксиран срок на действие. В противен случай според тях се създават условия за блокиране на либерализацията.

Така в окончателния вариант на законопроекта вече е предвиден период от една година (ценовият период 2013-2014 г.), в който ДПИ ще има право да купува само от обществения доставчик. На заседанието на комисията Явор Куюмджиев допусна този период да бъде и две години. От текстовете в законопроекта не става съвсем ясно кога ще отпадне ограничението и съответно кога ДПИ ще има право да избира лица, различни от НЕК, от които да купува енергия. Единствено е уточнено, че това ще стане, след като ДПИ получи лиценз, както и надлежна регистрация от ЕСО на пазара на балансираща енергия.

Притеснението на електроразпределителните дружества, които до дни ще получат лицензия за ДПИ, се базират на опасението, че НЕК може да продава енергия на ДПИ на по-ниска цена от тази, която е на свободния пазар. Това ще демотивира служебно разпределените към ДПИ клиенти да не търсят услугите на крайните търговци. При обратния случай – продажби на по-високи цени от тези на свободния пазар, клиентите биха се ориентирали към търговците и съответно НЕК няма да успее да реализира енергията, която е резервирала, и това ще доведе до нови дефицити в системата.

Присъстващият на заседанието на комисията Иво Лефтеров, изпълнителен директор на НЕК, изрази притеснения, че с новия закон компанията се връща към периода до 2007 г., когато е изкупувала цялата енергия. Лефтеров не беше сигурен дали това не нарушава европейските директиви. Той пожела в новия закон да бъде изрично упоменато, че цената, на която НЕК ще продава по свободно договорени цени, не може да бъде по-ниска от регулираната. Шефът на НЕК поиска още да се запише в закона ДПИ да няма право да прави прихващане при тези продажби. И двете предложения на Лефтеров не бяха приети.

Зелено компенсиране

Разходите за зелената енергия вече няма да са част от такса пренос под формата на зелена добавка, а ще бъдат компенсирани чрез два нови европейски инструмента.

Първият приход ще бъде от търговете на квоти за емисии парникови газове. Това действие е предвидено по европейската Директива 29/2009 г. Досега въпросът кой има право да ползва тези приходи се решаваше от Министерството на околната среда и водите (МОСВ), което беше упълномощено от предишното Народно събрание чрез промените в Закона за климата да използва средствата за различни екологични проекти.

Приходите за България до декември м.г. от търговията с емисии са били около 57 млн. евро, приведени по сметка в БНБ. Новият Закон за енергетиката ще фиксира използването на тези средства и очакванията са, че по тази сметка ще могат да се натрупат доста средства.

Европейската директива допуска използването на приходите от търговията с парникови емисии както за директна помощ за енергийно бедните и за проекти за ВЕИ, така и за справяне с тежестта, която обществото поема заради зелената енергия. Т.е. чрез тази директива може да се избегне евентуално обвинение за държавно субсидиране, което не се разрешава от ЕК.

Другите постъпления ще дойдат от продажбата на зелена енергия на други държави, членки на ЕС. Т.нар. статистическо прехвърляне на енергия, както се нарича продажбата на зелени сертификати, беше сред препоръките от доклада на Европейската комисия (ЕК) от месец май. След като новият закон го регламентира, осъществяването на търговия със зелени сертификати може да се извършва единствено с междуправителствени споразумения, каквито вече има в ЕС. България е достигнала междинната си цел за производството на зелена енергия към момента и това й дава възможност да продава зелени сертификати на страни като Полша и Великобритания, които още не са постигнали целите си.

Според Явор Куюмджиев преференциалната цена за изкупуване на зелена енергия в България е една от най-ниските в съюза, което дава възможност на страната да се позиционира добре на този пазар, на който вече търгуват страни като Гърция и Италия. Тъй като това е нов подход за целия съюз, не е още ясно колко реално могат да бъдат приходите по тази линия, но за ВЕИ бранша промяната в закона е важна, защото дава механизма, по който правителството може да предприема действия за намаляване на напрежението, което зелената енергия създава като разход в системата.

Запушване на дефицита

В новия закон от такса пренос се изваждат зелената и кафявата добавка, както и невъзстановяемите разходи. Целта е таксата да достигне нивата си от юни м.г., преди въвеждането на сега действащия модел на ценообразуване. Това по думите на Куюмджиев щяло автоматично да отпуши износа, вкарвайки в системата по различни оценки между половин и 1 млрд. лева свежи пари годишно. След отпадането на тези такси обаче се създава дефицит в системата, който в новия закон се предвижда да бъде покриван по няколко начина.

Освен вече споменатите приходи от квоти и от продажби на зелени сертификати третата възможност се състои във въвеждането на такса, която да се плаща от стопанските потребители на високо и средно напрежение, които са излезли на свободния пазар, включително и от тези, които са разпределени служебно към ДПИ. В закона влиза текст, който регламентира плащането на тази такса и от онези потребители, които изберат да купуват вносен ток.

Застраховка

Депутатите приеха решение за удължаване на ценовия регулаторен период до 31 юли 2013 г. вместо 1 юли. Рамадан Аталай мотивира това решение с необходимостта, ако по стечение на обстоятелствата законът не влезе в сила, ДКЕВР да има възможност при удължаване на ценовия период да не бъде обвинена в нарушение. Такъв казус би се създал, ако президентът Плевнелиев наложи вето върху закона. За това още преди приемането на законопроекта вече го призоваха в свое отворено писмо представители на индустрията. Прехвърлянето на тежестта на т.нар. цветни добавки от преноса към индустрията ще доведе според тях до фалит на останалите малко на брой големи индустриални предприятия.

Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


28 коментара
 • 1
  boby1945 avatar :-P
  boby1945

  Цената на "Зелената енепгия" е определено спекулативна. Крайно време е да се отреже "спекулативната" съставляваща... няма нужда да се гушат "зелени" капиталета.... :-)

 • 2
  pag avatar :-P
  pag

  [quote#1:"boby1945"]няма нужда да се гушат "зелени" капиталета.... :-)[/quote]

  Бухаха, ми те "зелените" капиталета отвътре са чисто червени, как ще се "самоотрежат", ммм?

 • 3
  naffoo avatar :-|
  naffoo

  Работа трябва! За разлика от ББ, това правителство може да работи добре и в полза на обществото! Но остават още доста големи и тежки проблеми!

 • 4
  voteme avatar :-|
  voteme

  Ако има възможност зелената енергия да се продава на чужди държави на цената на изкупуване, това отново е прекарване на крайния потребител в Бг.
  Аз също искам да си купувам ток от ветрогенератори за консумация у дома. Актуалната изкупна цена за ток от ветргенератори е 13.3 ст/квч, а крайната цена за потребление е около 19 ст/квч.
  Иначе скъпа била енергията от ВЕИ...
  Що просто не освободите пазара, какво само фокуси...


  http://bgenergypolicy.blogspot.com/

 • 5
  mihail avatar :-|
  Михаил

  До коментар [#3] от "naffoo":

  С Пеевски ли може да работи добре?
  Или с онзи дето бил от СИК?
  Или онзи който злепостави еврокомисар?
  Или онзи който откраднал помощи от Франция?
  Или онзи Вигенин който направи изцепка в ПЪРВИЯ ден и трябваше да се дообеснява?
  Или онзи председател на парламента винаги подпийнал?
  Или онзи министър председател дето ходи в Брюксел със Станишев щото сам не знае какво да прави?

  Да продължавам ли?

 • 6
  moloko_ avatar :-|
  moloko_

  До коментар [#4] от "voteme":

  Не знам колко е актуалната цена на тока от ветрогенератори,но има договори подписани на много по-високи цени,освен това няма вятър постоянно което изисква заместващи мощности които струват пари,освен това трябва мрежа по която тока да стигне от ветрогенератора до твоя електромер и това са разходи,така че ги остави тези бакалски сметки.Да не говорим,че ВЕИ не е само ветрогенератори.Цените на тока от ВЕИ са умишлено спекулативно договорени,за да може олигарсите да правят огромни печалби,лесно може да се види,че хора като Валентин Златев,Цветелина Бориславова или Иво Прокопиев печелят милиони от цените на ВЕИ и това са гарантирани печалби.

 • 7
  2.5 avatar :-P
  2.5

  До коментар [#3] от "naffoo":
  [quote#3:"naffoo"]Работа трябва![/quote]

  ...все едно слушам Коня от "Фермата" на Оруел.

 • 8
  val71 avatar :-|
  val71

  Това, което разбирам е, че либерализацията пак се отлага за неопределено време, а миналата година, когато получихме предупреждение от ЕС по този въпрос, предните управляващи умници от ГЕРБ, казаха, че всичко било готово и имало да се напишат само няколко наредби. Сега вече нито наредби, нито закон.
  Ужас, впили са се като вампири в тази енергетика и смучат, смучат и нямат насищане.

 • 9
  destino avatar :-P
  destino

  Миков сияе днес в парламента... Любезен, усмихнат...
  Не е като в сряда, когато лицето му беше като на посещение при проктолога.
  Ех, слабо протече днес кафето у парламента...


 • 10
  dobra_55 avatar :-|
  Фатално Привличане

  Сега да видим президента дали ще наложи вето в услуга на енергийните олигарси. Или ще действа като президент на народа.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход