Безработицата през май расте на годишна база

Летният сезон не успява да създаде достатъчно заетост

Обикновено сезонът започва в средата на май, но служителите се наемат малко преди това.
Обикновено сезонът започва в средата на май, но служителите се наемат малко преди това.    ©  Цветелина Белутова
Обикновено сезонът започва в средата на май, но служителите се наемат малко преди това.
Обикновено сезонът започва в средата на май, но служителите се наемат малко преди това.    ©  Цветелина Белутова

Безработицата през май достигна 12.7%. На месечна база това е сериозен спад от почти цял процентен пункт, показват сезонно неизгладените данни на Евростат за ЕС. Това обаче е нормално с настъпването на летния сезон, когато започват да се отварят работни места в курортите. Обикновено сезонът започва в средата на май, но служителите се наемат малко преди това.

В сравнение с година по-рано обаче има влошаване на пазара на труда. През миналия май безработицата е била с почти половин процентен пункт под сегашната - 12.3%. Въпреки наближаването на най-силните месеци от гледна точка на работни места данните сочат, че пазарът на труда все още не показва особени сигнали за възстановяване. Обикновено заетостта реагира последна на положителните сигнали в икономиката и вероятно очакванията на българския туристически бизнес за по-силен сезон тази година не са довели до откриване на повече работни места спрямо лятото на 2012 г.

Посока нагоре

Въпреки че с настъпването на лятото безработицата стандартно намалява, данните за по-дълъг период продължават да показват по-скоро тренд нагоре (виж. графиката). Ако погледнем сезонно изгладените данни на европейската статистическа служба, от началото на годината показателят мърда минимално и се движи между 12.7 и 12.9%.

В началото на годината пък данните на Националния статистически институт (НСИ) достигнаха рекордно високи стойности от 13.8% за първото тримесечие на годината, каквито не са били достигани от десетина години насам.

Но и добри сигнали

Все пак за първи път от края на предкризисната 2008 г. насам в началото на тази година заетостта започна да расте. Работещите се увеличиха с около 2 хил. души през първото тримесечие спрямо периода януари - март на 2012 г. Това обаче е сериозно подобрение в сравнение с предходните няколко тримесечия, когато броят на загубените работни места не спадаше под 20 хиляди.

Според анализаторите на пръв поглед парадоксалното увеличение и на безработицата, и на заетостта може да се наблюдава, когато в пазара на труда се е включила част от така наречените обезсърчени безработни. Тази картина се потвърди и от данните на националната статистика за броя обезкуражени лица, които намаляха с около 11 хил. души на годишна база през първото тримесечие на годината. Притеснителен обаче е показателят за дългосрочно безработните (над 1 година), които в началото на годината продължиха да са над половината от всички хора, които търсят заетост.

В сравнение с Европа

Сезонно изгладените данни за безработицата в Европа също отбелязват увеличение през май спрямо същия месец на предходната година. В еврозоната ръстът е от 11.3% до 12.1%. Делът на хората, които търсят заетост в цялата общност, пък е нараснал с половин процентен пункт до 10.9%. Най-ниски са стойностите на показателя в Австрия (4.7%) и Германия (5.3%), а най-високи продължават да са те в Гърция и Испания - над 26%. Най-много е спаднал процентът безработни в трите балтийски републики - с около 2-3 пункта.

Във всички 27 държави в ЕС (от 1 юли 28 с Хърватия) общо 26.4 млн. души нямат работа, от които 19.2 млн. - само във валутния съюз. На годишна база броят на хората, търсещи заетост, както в еврозоната, така и в цялата общност, се е увеличил с 1.3 млн. души.