Компании на "СК-13" най-вероятно ще изградят нова водна инсталация в София

Обединението предложи по-добри финансови условия от останалите шест кандидати

Очаква се изграждането на дубльора да отстрани претоварването на канализационната система и да елиминира риска от наводнения.
Очаква се изграждането на дубльора да отстрани претоварването на канализационната система и да елиминира риска от наводнения.    ©  Мария Съботинова
Очаква се изграждането на дубльора да отстрани претоварването на канализационната система и да елиминира риска от наводнения.
Очаква се изграждането на дубльора да отстрани претоварването на канализационната система и да елиминира риска от наводнения.    ©  Мария Съботинова
Проектът трябва да бъде изпълнен до една година след сключването на договора.

Обединение "Владайски колектор 2013" е най-вероятният изпълнител на водна инсталация (дубльор на ляв владайски колектор) в София, става ясно от ценовите оферти на седемте кандидата (виж карето) за поръчката на Столичната община. Прогнозната стойност на обекта бе 27.394 млн. лв. без ДДС, а предложението на обединение "Владайски колектор 2013"(в което влизат "СК-13 Пътстрой", "СК-13 Трансстрой" "Статус Н") е 19.498 млн. без ДДС.

Тъй като офертите се оценяват по метода икономически най-изгодна оферта, в който няма критерий за технически предложения, а срокът за изпълнение е едва 10 от общо 100 точки - от ценовите оферти ще зависи крайната оценка на участниците. Така предлаганата цена остава с най-голяма тежест от 90 точки при цялостната оценка. Преди дни стана известно, че компаниите на "СК-13" са оферирали по-ниска цена от конкурентите си. Комисията ще оповести спечелилия поръчката до няколко седмици, след което има и двуседмичен срок за обжалване, преди да се подпише договорът. Максималният срок, който Столичната община е заложила за изпълнението на проекта, е една година от деня на сключване на споразумението с избраната компания.

От европейски средства

Строителството на водния колектор е част от проектите на Столичната община за подобряване на канализационната мрежа, които са финансирани с около 150 млн. лв. от европейските фондове през сегашния програмен период. Проектът за левия владайски колектор е със средства по оперативна програма "Околна среда" на обща стойност от 34 млн. лв. От тях 27.5 млн. лв. са безвъзмездна помощ, а 6.5 млн. лв. - съфинансиране от бюджета на Столичната община. Освен изграждането на водната инсталация през тази година започна и обновяването на общо 71 км канализационна мрежа в кв. Суходол, кв. Горна баня и старата част на "Овча купел", финансирани също от програма "Околна среда".

В момента Столичната община подготвя над 40 проекти по изграждане и подмяна на канализационната мрежа за 800 млн. лв., с които ще кандидатства по програма "Околна среда" през следващия програмен период 2014 – 2020. Вероятността обаче общината да получи подобен ресурс е малка, тъй като столицата вече e получила около 150 млн. лв. за ВиК инфраструктурата си. Според кмета на София Йорданка Фандъкова при липса на европейско финансиранe е предвидено проектите да бъдат заложени за поетапно изпълнение в бизнес програмата на "Софийска вода".

Водна система

Изграждането на колектора с дължина 5 км ще започне при ул."Три уши", като трасето му по бул. "Сливница" е в зелената площ между реката и пътното платно в близост до кръстовището на ул. "Раковски". Водният колектор е предвиден да отвежда до Софийската пречиствателна станция отпадните води на болнични и учебни заведения, както и на редица промишлени зони - Централна гара, автогарата и съпътстващите ги заведения. Очаква се проектът да подобри състоянието на канализационната мрежа и да обслужва близо 200 хил. жители от кварталите  Княжево, Горна баня, жк "Овча купел", местностите Манастирски ливади-запад, "Факултета", "Западен парк", "Захарна фабрика" и др. Същевременно с това специалната инсталация трябва да подобри екологичното състояние на реките Владайска и Перловска.

Намерението на общината е чрез изграждането на дубльора да се отстрани претоварването на канализационната система и да се елиминира рискът от наводнения. Тъй като в момента поради липсата на подобна дублираща инсталация се получава претоварване на колектора по ул. "Резбарска", което води до наводнения при интензивни дъждове.

Офертите

*Цените са без ДДС

"ГБС Инфраструктурно строителство" -Ценова оферта- 25.793 млн. лв.

"ПСТ Холдинг"- Ценова оферта – 25.467 млн. лв.

Обединение "Станилов-Райкомерс-Гелак" (- "Станилов" , "Райкомерс Конструкшън","Гелак")

Ценова оферта- 22.345 млн. лв.

"Понсстройинженеринг"- Ценова оферта – 21.686 млн. лв.

Обединение "Владая 2013" ("Трейс груп холд" , "Пи Ес Ай")

Ценова оферта – 21.580 млн. лв.

Предприятие за строителство и управление "Аскан" -Ценова оферта – 21.148 млн. лв.

Обединение "Владайски колектор 2013" ("СК-13 Пътстрой", "СК-13 Трансстрой" "Статус Н")

Ценова оферта -19.498 млн. лв.