Опит за по-прозрачни обществени поръчки

Вицепремиерът Даниела Бобева представи проект за законови промени, без да е ясно с кого са били обсъдени

Предвиждат се ограничения за участие на фирми дарители.

С мъгляви обещания за повече прозрачност и подпомагане на малки и средни предприятия вицепремиерът Даниела Бобева представи проекта за промени в Закона за обществените поръчки (ЗОП) на съвместно заседание на икономическата и бюджетната комисия в парламента. От обявените предложения обаче не стана много ясно как точно поръчките ще станат по-прозрачни, но за сметка на това вицепремиерът отново повтори идеите на БСП да се ограничават офшорните дружества – в случая за обществените търгове. Неприето обаче е останало предложението да могат да се обжалват и малките поръчки, които се правят с пряко договаряне. По тях жалбите на година са около 10 хил., посочи Бобева.

По-малко документи, повече подизпълнители

Част от текстовете най-вероятно ще облекчат кандидатите, като сред предложенията е възложителите на поръчки да не изискват документи и данни, които вече са били предоставени или могат да бъдат взети от публичните регистри. Освен това документите за участие вече няма да се купуват, а ще могат да се разпечатват от интернет. Важна промяна, която също предстои да се гласува, е за отпадане на изискването оборотът на участника за последните три години да е равен на поне три пъти стойността на поръчката. Според Бобева това ще даде шанс на много малки и средни фирми да се включат, тъй като сега те може и да имат капацитет да изпълнят търгове, но заради по-малкото си история не могат да участват в надпреварите.

Няколко точки от предложенията засягат подизпълнителите по обществените поръчки. Едно от тях е при големи търгове за строителство възложителят задължително да обявява дял, който трябва да се изпълнява от подизпълнители. Предвижда се тази част да не е по-малка от 30%. Как точно са се спрели на това число и има ли анализ дали задължението да се наемат подизпълнители би оскъпило офертите, Бобева не обясни. Друго предложение е възложителите да могат да им плащат директно, включително и аванси, а не само през спечелилият поръчката. Ако някоя компания не се разплати с подизпълнителите си, тя ще бъде ограничавана от следващи участия в търгове. Освен това ще има ограничение наетите подизпълнители да са свързани с компанията изпълнител, с която е сключен договорът.

Евтин или изгоден

Нова дефиниция ще има и за понятието икономически най-изгодната оферта. Сега това обикновено се приема като най-евтината, но по думите на Бобева вече ще се смята според съотношението цена-качество. По предложение лично на премиера Пламен Орешарски е предвиден и текст, който да гарантира бързо връщане на паричните гаранции на изгубилите участници. Ограничения ще има за участие на офшорни компании, а дарителите на ведомствата няма да имат право да участват в техни търгове за известен период. От участия в процедурите ще бъдат отстранявани кандидати, които нарушават Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, имат неплатени задължения към служителите си и актове за нарушаване на трудовото законодателство. Предложенията за промени в ЗОП се очаква да бъдат внесени до десетина дни в Министерския съвет. Официално те все още не са публикувани, така че не стана ясно с кои точно граждани и заинтересувани лица са били обсъдени.