Първи негативен сигнал

Финансовото министерство отмени търг за 10-годишни ДЦК след рязко повишаване на доходността до над 4%

Първи сигнал, че политическата обстановка в страната и готвената актуализация на бюджета могат да се оценят негативно и от пазара, дойде във вторник. Тогава стана ясно, че Министерството на финансите е отменило аукциона за държавни ценни книжа (ДЦК) в понеделник, на който държавата предложи 10-годишни дългови инструменти за 50 млн. лв. От ведомството на Петър Чобанов твърдят, че причината за отменения търг е техническа, като две от най-големите банки първични дилъри не са успели да подадат своите поръчки.

От обявените от БНБ параметри по емисията обаче става ясно, че постигната средната доходност по приетите поръчки е 4.01% - т.е. най-високата, постигана по тази емисия от началото на годината досега. Интересът също е бил слаб - презаписването е едва 1.17 пъти. За сравнение - при предишни отваряния на емисията доходността е сравнително по-ниска - между 3.26% и 3.63% (виж графиката), а заявките са били два до три пъти над предложените книжа.

Участници от пазара сега твърдят, че интересът се е очертавал слаб още преди аукциона и настроенията са били за доходност около 3.90-4%.

Какво означава отмяната

Инвеститорите обясняват предпазливостта си с политическата несигурност и готвената актуализация на бюджета, която предвижда емитирането на нов дълг в размер на 1 млрд. лв. Това е точно толкова, колкото е и планираната нетна емисия ДЦК съгласно действащата емисионна политика за 2013 г.