Силна конкуренция за ремонта на бул. "Прага"

Обществената поръчка за столичния булевард включва и две улици в район "Витоша"

В части от зоната по бул. "Прага", където има натоварено движение като кръстовището с бул. "Пенчо Славейков", ще бъде изградена настилка от едър паваж.
В части от зоната по бул. "Прага", където има натоварено движение като кръстовището с бул. "Пенчо Славейков", ще бъде изградена настилка от едър паваж.    ©  Мария Съботинова
В части от зоната по бул. "Прага", където има натоварено движение като кръстовището с бул. "Пенчо Славейков", ще бъде изградена настилка от едър паваж.
В части от зоната по бул. "Прага", където има натоварено движение като кръстовището с бул. "Пенчо Славейков", ще бъде изградена настилка от едър паваж.    ©  Мария Съботинова

За ремонта на бул. "Прага" от "Ген. Скобелев" до "Пенчо Славейков" се борят шест кандидата, а за рехабилитация на улиците "Кумата" и "Нарцис", включително моста над река Драгалевска в район "Витоша" – пет участника, стана ясно при отварянето на постъпилите оферти (виж карето).

Обществената поръчка за двете зони бе обявена в началото на юни, като според условията всеки участник имаше право да кандидатства за не повече от една позиция в поръчката. Процедурата се провежда без осигурено финансиране за обектите, като от общината посочват, че договорът с избраните изпълнители ще влезе в сила, след като се намерят средства за проектите. Търгът е част от програмата за рехабилитация на улици и булеварди в София за следващите четири години, която ще бъде изпълнена чрез частично финансиране със заем от 50 млн. евро от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). По тази причина, както и при предишните процедури от този пакет, публичната обява започва и без обявена прогнозна стойност. Съдейки по гаранциите за участие обаче, общата стойност на обектите ще е около 5.8 млн. лв. Според условията на поръчката срокът, в който изпълнителите ще трябва да извършат строителните дейности и на двете зони, е 24 месеца.

Подбор на кандидатите

През следващите няколко дни комисията ще прегледа документите на всички участници за сравнение с изискванията на поръчката, след което ще бъдат разгледани и техните технически предложения. Последният етап от подбора включва отваряне на ценовите оферти на допуснатите участници. Според оценките за избор на кандидат комисията трябва да избере икономически най-изгодната оферта, като предлаганата цена е с тежест 65%, техническите показатели - 30%, а срокът за изпълнение – 5%.

Реконструкцията

По време на строителните работи по бул. "Прага" изцяло ще бъде подновена пътната настилка, като се предвижда и пренареждане на бордюрите. Също така ремонтът ще обхване реконструкция на тротоарите и отводняването с изграждане на нови канали и шахти. В части от зоната, където има натоварено движение - като кръстовището с бул. "Пенчо Славейков", ще бъде изградена настилка от едър паваж. Рехабилитацията включва и реконструкция на контактно-кабелната мрежа и поставянето на джобове за контейнери за смет. Рехабилитацията на улиците "Кумата" и "Нарцис" включва преасфалтиране и обновяване на тротоарите. Същевременно мостът по ул. "Нарцис" над река Драгалевска ще бъде строително коригиран и почистен от растителност и отпадъци.

Кандидатите за бул. "Прага"

STRABAG AG (Австрия)

"ПСТ ХОЛДИНГ"

"ДЛВ""

Трейс груп холд"

"Пътища и съоражения"

"ГБС-Инфраструктурно строителство"
Участниците за улиците "Кумата" и "Нарцис"

"Щрабаг България"

"ИСА 2000"

Обединение "София Юг" ("СК-13 Пътстрой", "СК-13 Трансстрой")

Консорциум "ПИМ Драгалевци" ("Пътстрой", "Мостстрой")

Обединение "Трейс Кумата" ( "Трейс София", Пи Ес Ай)