Бизнес климатът се подобрява през юли

Търговията на дребно и промишлеността движат първия ръст на показателя от четири месеца, но очакванията остават умерени

Компаниите от сектора на търговията на дребно отчитат най-голямо подобрение в средата за бизнес през юли
Компаниите от сектора на търговията на дребно отчитат най-голямо подобрение в средата за бизнес през юли    ©  Надежда Чипева
Компаниите от сектора на търговията на дребно отчитат най-голямо подобрение в средата за бизнес през юли
Компаниите от сектора на търговията на дребно отчитат най-голямо подобрение в средата за бизнес през юли    ©  Надежда Чипева

След четири последователни месеца на понижения, през юли оценката на мениджърите за бизнес климата в страната се подобрява. Това показват резултатите от изследването на Националния статистически институт (НСИ) за стопанската конюнктура. Според публикуваните данни, през последния месец стойността на показателя се покачва с 1.4 процентни пункта спрямо юни. Повишението се дължи на подобряване на секторните показатели в търговията на дребно и в промишлеността. Същевременно, данните показват влошаване на ситуацията в строителството и в сектора на услугите. Основният фактор, който спъва развитието на бизнеса, остава нестабилната икономическа среда. Като цяло компаниите не очакват повишаване на цените в следващите три месеца.

Месечното изследване на НСИ за стопанската конюнктура се провежда с анкети сред мениджъри и предприемачи, които дават оценките си какво за текущото състояние на бизнес средата, така и за очакваното развитие в краткосрочен план (за следващите до шест месеца). Проучването на бизнес климата е най-близкото до популярния на запад индекс за поръчките на компаниите (purchasing manager’s index, PMI), който отразява нагласите на бизнеса. Данните за юли са в унисон с наблюдаваното в еврозоната – през изминалия месец PMI индексът изненадващо се покачи до 50.4 пункта, което е най-високата му стойност за последните 18 месеца.

Умерено оптимистично

Търговията на дребно е секторът, в който компаниите отчита най-съществено подобрение спрямо предходния месец, като показателят на бизнес климата се повишава с 5.2 пункта. Фактор за ръста са по-високите оценки и прогнози на мениджърите по отношение на бизнес състоянието на предприятията. Същевременно обаче очакванията за състоянието на продажбите в сектора и за поръчките към доставчици през следващите три месеца остават по-резервирани, отчитат от НСИ. И през юли несигурната икономическа среда остава факторът с най-ясно изразено отрицателно влияние върху състоянието на сектора. Данните от последния месец показват още, че за търговците конкуренцията в бранша вече е по-голям проблем от търсенето.

Подобрение на средата е отчетено и в промишления сектор, където през юли показателят се повишава с 3.2 пункта спрямо юни. Двигател на повишението са по-високите оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Макар и да отчитат известно подобряване на текущото състояние на производствената активност обаче, като цяло компаниите остават резервирани в прогнозите за следващите три месеца. Мениджърите от сектора отчитат увеличение на средното натоварване на производствените мощности с 1.5 пункта спрямо април до 69.5%, но с оглед на очакваното търсене в краткосрочен план, предвижданията им са за излишък от мощности.

Продължаващ спад

Данните на НСИ за юли показват запазване на низходящата тенденция в строителния сектор. Въпреки традиционните очаквания и нагласи за по-висока активност през летния сезон, показателят на бизнес климата в сектора намалява за трети пореден месец – спадът спрямо юни е с 1.8 пункта. Фактор за понижението са влошените очаквания на строителните предприемачи за състоянието на компаниите от бранша в рамките на следващата половин година. От сектора отчитат още намаляване на строителната активност в сравнение с месец по-рано, като прогнозите за следващите три месеца остават по-резервирани. Очакванията за нови поръчки в следващата половин година също са по-негативни, посочват от НСИ.

В сектора на услугите също е отчетено намаляване на оценката на компаниите за бизнес средата – с 2.8 пункта в сравнение с юни. От статистиката посочват, че за последния месец нагласите на мениджърите за текущото и за очакваното търсене на услуги са се подобрили, но това не компенсира влошените оценки и очаквания за бизнес състоянието на предприятията. Несигурната икономическа среда е основният фактор, който спъва дейността на сектора, като през последния месец негативното й въздействие се засилва, отчитат от НСИ.