Инвестирането може да започне сега

Нови 20 млн. евро за коинвестиции по JEREMIE си търсят мениджър, а първият рисков фонд NEVEQ II вече може да прави своите вложения за поне още 21 млн. евро

Лятото на 2013 г. изглежда горещо не само за управляващи и протестиращи. То е наситено и за малките и средните компании в България, които имат нужда от свежо финансиране, защото по евроинициатива JEREMIE се активират два фонда. Първо, рисковият NEVEQ II вече e структуриран и може да започне активно да разглежда потенциални проекти, в които да инвестира. И второ, Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) вече събира кандидатури за управлението на най-новата и последна коинвестиционна схема, сформирана с резервен ресурс от ОП "Конкурентоспособност" за общо 20 млн. евро.

Мениджъри, кандидатствайте

От края на миналата седмица до 9 септември ЕИФ ще събира кандидатури за управлението на коинвестициония фонд. Той ще е с капитал от поне 20 млн. евро, който ще е финансирането по JEREMIE в него. А минимумът, който избраните мениджъри ще трябва да осигурят, е 3%, т.е. 600 хил. евро. Според разясненията в обявата за техния избор самите мениджърите ще бъдат оценявани според възможностите им да привлекат възможно повече допълнителен капитал, както и по инвестиционната им история досега.

Извън мениждърите и ЕИФ като контролиращ еврофинансирането във фонда няма да се допускат други частни инвеститори. Те по-скоро ще бъдат канени да влагат средства заедно с фонда проект по проект и от тях ще се изисква да допринесат с поне 50% от конкретната инвестиция, за да бъдат допуснати до сделката. Точно по тази причина и фондът се казва "коинвестиционен", защото той ще инвестира наравно с частните инвеститори и така двете страни ще си делят както рисковете, така и ползите от вложението поравно.

Самият фонд се очаква да инвестира в малки и средни предприятия, стига те да не изпитват финансови затруднения. Няма ограничения за размера на инвестициите в дадена компания. Парите от фонда обаче могат да се използват само за свежо набиране на капитал от предприятията, а не за изкупуване на вече съществуващи дялове/акции. "Размерът на финансирането е буквално неограничен. Въпреки това ще гледаме екипите да имат добре диверсифицирано портфолио. Няма да инвестираме 20 млн. евро с една транзакция", обясни Хюбърт Котони, директора "Регионално бизнес развитие" в ЕИФ.

Така, ако всичко върви по план би следвало до края на септември ЕИФ да избере мениджъри на фонда - един или двама, според преценката на институцията. След това юридическата регистрация и лицензия на фонда ще отнеме още няколко месеца, която означава, че самият фонд ще може да започне работа най-рано през пролетта на 2014 г. Той ще може да прави както капиталови, така и квазикапиталови инвестиции като например мецанин вложения.

Животът на фонда е определен на 10 години с възможност за удължаване с още две години, но има изискване той да е инвестирал всички пари, осигурени по JEREMIE, до края на 2015 г. Това е срокът България да усвои евросредствата по сега изтичащия програмен период.

Предприемачи, активизирайте се

В същия срок реално ще трябва да направи своите инвестиции и първият рисков фонд по JEREMIE - NEVEQ II. Мениджърите му NEVEQ Capital Partners, които вече имат един фонд зад гърба си NEVEQ I, бяха избрани през есента на 2011 г. Трудната икономическа обстановка обаче удължи значително срока, в който мениджърите успяха да съберат изискваното от тях 30% частно финансиране за фонда. JEREMIE осигурява 70% от парите и по структура той трябваше да е с общо 30 млн. евро капитал. Сега обаче NEVEQ II вече е направил първо затваряне на фонда на 21 млн. евро, а до края на октомври ще трябва да набере останалия ресурс до 30 млн. евро. Частните 30% от сегашните 21 млн. евро са осигурени от широк микс от инвеститори - както от емигрирали българи с достатъчно ресурс, така и от чужденци, работещи в България, поясни Павел Езекиев, управляващ партньор във фонда. По думите му NEVEQ II юридически вече е затворен и от началото на август може да започне да разглежда потенциални проекти за инвестиции.

Стратегията му ще е да направи балансиран портфейл от вложения в IT и други интересни сектори като например в областта на новите материали, които се използват в медицината за диагностика, биотехнологиите и т.н. Макар и рисков като стратегия, т.е. с инвестиции в сравнително ранен стадий от развитието на една компанията, по думите на Езекиев NEVEQ II няма да се конкурира с другите инвестиционни схеми, които вече покриват seed финансирането в България. По-скоро целта са компании, които вече имат няколко ключови клиента и някакви приходи. Разбира се, това не изключва вложенията в проекти на съвсем ранен етап, стига зад тях да стоят предприемачи с доказан опит, които знаят докъде искат да стигне идеята им и как да стигнат дотам, обясни още Езекиев.

По думите му, макар пред фонда и сега да има вече интересни предложения за инвестиции, екипът му едва ли ще успее да е готов със сделка до края на октомври. Причината е, че все пак екипът ще фокусира усилието си да направи второ набиране на капитал до този срок, а междувременно ще приключи няколко проекта от NEVEQ I.

Стартирането на работата по коинвестиционния фонд и започването на активна работа от NEVEQ означава, че малките, иновативни и растящи български компании през следващите няколко месеца ще имат на разположение едни поне 40 млн. евро свеж капитал за нови инвестиции.

200 млн. евро вече са разпределени

Това ще е третият рунд от схеми, заработили по JEREMIE. Евроинициативата в България има общо 200 млн. евро на разположение за инвестиции. От тях 21 млн. евро вече се влагат чрез създадените два фонда за инвестиции в стартиращи компании - Eleven (12 млн. евро капитал) и LAUNCHub (9 млн. евро капитал). Вървят и две програми за облекчено кредитиране за бизнеса в партньорство с местните търговски банки. Едната програма осигурява допълнителни гаранции за банките, облекчаващи кредитирането, а другата осигурява директно част от парите за кредита и така сваля цената на финансирането за бизнеса. По двете кредитни схеми досега са раздадени кредити за около 250 млн. евро по данни на ЕИФ от началото на юли.

Отделно от това все още се чака да приключи структурирането на мецанин фонда по JEREMIE. Той трябва да е с капитал от общо 60 млн. евро, половината от които се осигуряват от европрограмата. По-рано тази година беше прекратен третият инвестиционен фонд по нея - фонд "Растеж", заради трудност с набирането на частния капитал в размер на 50% от общия ресурс на фонда. Той също трябваше да е с капитал от 60 млн. евро. Европарите от него, т.е. неусвоените 30 млн. евро, бяха пренасочени към кредитните схеми по JEREMIE.