Потребителското доверие в икономиката спада

Домакинствата очакват ръст на безработицата

Хората в градовете очакват по-високи темпове на съкращаване на персонал през следващите 12 месеца
Хората в градовете очакват по-високи темпове на съкращаване на персонал през следващите 12 месеца    ©  Цветелина Белутова
Хората в градовете очакват по-високи темпове на съкращаване на персонал през следващите 12 месеца
Хората в градовете очакват по-високи темпове на съкращаване на персонал през следващите 12 месеца    ©  Цветелина Белутова

Нагласите на домакинствата по отношение на развитието на икономиката се влошават, като песимизмът расте както в големите градове, така и в по-малките населени места. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ) за потребителското доверие към юли.

Според резултатите от наблюдението за изминалия месец общият показател на доверието на потребителите в икономиката намалява с 2.1 пункта спрямо стойностите, измерени през април. Понижението е по-осезаемо в селата, където свиването за периода е с 4 пункта. Спадът в градовете е с 1.5 пункта в сравнение с отчетеното преди три месеца.

Песимистично за икономиката...

Негативните настроения на домакинствата обхващат както общата им оценка за текущото състояние на икономиката, така и очакванията им за следващите месеци. Така, съответният показател, който обобщава мненията на потребителите за развитието на общата икономическа ситуация в страната през последните 12 месеца, се понижава с 1.8 пункта спрямо април. Освен това показателят е достигнал почти най-ниското си ниво, отчетено през юли 2010 г.

Растящият песимизъм е още по-осезаем по отношение на прогнозите за следващите 12 месеца – към юли стойността на съответния показател намалява със 7.4 пункта.

Очакванията за равнището на безработицата също се влошават "Преобладаващите предвиждания са, че ще има съкращаване на персонал през следващите дванадесет месеца, като според населението в градовете то ще бъде с по-високо темпо", отчитат от НСИ. По-умерени са и оценките по отношение на развитието на инфлацията през изминалата година (балансовият показател спада с 11.1 пункта спрямо април). "Инфлационните очаквания за следващите дванадесет месеца са също по-слабо изразени", отбелязват от националната статистика.

... и за личните финанси

Данните показват известно намаление на песимизма на потребителите по отношение на оценките им за финансовото им състояние през изминалата година. Очакванията за следващите 12 месеца обаче са по-неблагоприятни в сравнение с отчетеното през април. Същевременно, макар и делът им да намалява спрямо април, остават мнозинство домакинствата, които преценяват общата икономическа ситуация като "неблагоприятна за спестяване". Потребителите обаче подобряват леко оценката си за това доколко настоящата ситуация е подходяща за покупката на предмети за дълготрайна употреба (съответният показател расте с 2.8 пункта). Намеренията им да извършват разходи за такива покупки в рамките на следващите 12 месеца също са по-благоприятни.

Доверието на потребителите се изследва от НСИ на тримесечна база, като е представително за населението на възраст над 16 години. Данните се събират чрез анкети, които се провеждат сред подбрани на случаен принцип лица в различни населени места в страната. Общият показател на потребителското доверие отразява както оценките на домакинствата за текущото състояние на икономиката, така и предвижданията им за развитието й през следващите месеци. При формирането на крайната му стойност се отчитат още и фактори като очакванията на потребителите за финансовото им състояние, спестяванията им и безработицата.