Идеи за повече младежка заетост

Shutterstock

Идеи за повече младежка заетост

Насърчаване на предприемачеството, доброволческата работа, кариерното ориентиране, по-модерно и практическо насочено образование... предложения има, нужни са действия

18951 прочитания

Shutterstock

© Shutterstock


Профилът на младите безработни

Между 30 и 50% от младите безработни, т.е. хора на възраст до 29 години, са без средно образование, показват статистиките на Агенцията по заетостта и НСИ. Делът на висшистите е между 10-15%. Повечето безработни са мъже, като обяснението за това основно е свързано с факта, че сектори като строителството и тежката промишленост, в които приоритетно работят мъже, бяха силно засегнати от кризата. Близо половината от безработните са хора, които търсят първа работа, т.е. току-що завършили образованието си, показват данните на НСИ в края на първото тримесечие. Над една трета са без работа по-малко от 6 месеца, като в същото време делът на безработните за по-продължителен период от време не само се запазва, но и се увеличава в сравнение с миналата година.

Вече се бях отчаял, че няма да намеря нищо по специалността си, започва разказа си Васил. В началото на март той се връща от Брюксел, където прави стаж в дирекция "Човешки ресурси" на еврокомисията. Преди това завършва магистратура по "Бизнес психология" в Мюнхен, близо година прави стаж в Германия, учи "Икономическа психология" в УНСС, има стаж по специалността си и в Министерството на отбраната, а средното си образование завършва в Търговско-банковата гимназия в София. Профилът му звучи като на човек, който не би трябвало да има трудности да си намери работа – има образование и опит. Действителността обаче е съвсем друга. След обучението си в Германия миналата година Васил безуспешно се опитва да си намери работа в България близо 8 месеца. Търсенето се прекъсва от стажа в Брюксел, но дори и по-големият му опит след него не му помага и той е безработен за нови 4 месеца. И понеже е конкурентен на международно ниво, вече започва да се замисля дали да не пробва и в друга държава. "Един от първите въпроси, които всички ми задават, е "защо се върна в България". Аз имам умения, идеи и желание да работя в страната си. Толкова ли е странно", казва Васил. И действително в период, в който масово младите, предприемчиви и образовани хора се замислят дали да не се насочат към терминал 1 и 2, нещо трябва да се направи, за да останат тук.

Историята на Васил има щастлива развръзка. От миналата седмица той вече е на работа по специалността си в голяма международна компания. Но има хиляди други младежи, които са като него. А стотици хиляди са в още по-трудна ситуация. Като Спас например, който има само средно образование и няколко години опит в строителния сектор, а сега офертите за подобна работа са много малко. Или като Мария, която дори не е завършила седми клас.

Част от статистиката

Близо 28% от младежите до 24 години в България са безработни и броят им се увеличава. Половината от младите без работа са без средно образование и голяма част от тях дори и без начално (виж карето). В същото време местата в сайтовете за работа намаляват. Добрата новина е, че България договори 100 млн. евро от европейските структурни фондове за насърчаване на младежката заетост през следващите 2-3 години. По т.нар. младежка гаранция държавата трябва да намери как да стимулира работодателите да осигуряват работа, обучение или преквалификация на младежите до 4 месеца от завършването им или оставането им без работа. Политика, която вече дава добри резултати в държави като Австрия, Финландия, Швеция и Дания. Но целта на политиците оттук нататък не трябва да бъде просто да похарчат или "усвоят" тези средства, а да приложат политики, които да гарантират, че ефектът от тези средства ще се запази, а в най-добрия случай и ще се разраства.

Какво да се прави? В търсене на изходите от капана на младежката безработица решихме да потърсим широк кръг от мнения – на държавни експерти, политици и независими икономисти, специалисти в страната и чужбина, на бизнеса и на самите младежи. Получи се смес от коментари и свежи идеи.

От краткосрочното към дългосрочното 

Проблем: Нужен е стратегически подход, за да се усвоят максимално ефективно европейските субсидии

Решение: Разработване на устойчиви финансиращи програми и реформа на образованието

Хубаво е, че и политиците, и експертите осъзнават и разделят мерките за справяне с младежката безработица, които предлагат, на краткосрочни и структурни. В първата група попадат разработването на финансови инструменти и програми, които да стимулират наемането или обучението на младежите, а във втората всички поставят належащите промени в образованието, които ще имат дългосрочен ефект, но също трябва да започнат отсега.

И една различна, дискусионна идея: Може би ефективността на програмите за субсидирана заетост ще бъде по-висока, ако те минават изцяло през бизнеса, а не през общините, коментира Камен Колев, зам.-председател на Българската стопанска камара (БСК). Според него така младите ще получат по-добри трудови навици и по-висока квалификация. Допълнителният ефект ще е свързан с финансовото стимулиране на бизнеса, дори и то да е минимално.

И друга, по която по-скоро има единодушие – държавата трябва да делегира част от задачите си на неправителствения сектор. Голяма част от работещите в момента проекти, които осигуряват заетост, развиват качествата на младите или просто ги вдъхновяват, са свързани именно с организации, които познават проблемите на съответната целева група по-добре.

Образование, образование, образование

Проблем: Неадекватно образование без практическа насоченост

Решение: Въвеждане на дуалната система с повече практики

Реформа на образованието е това, за което настояват и експертите, и бизнесът, и младежите. Защото голяма част от проблемите на безработните млади хора са свързани именно с липсата на модерно и практическо обучение в училище или университета, липсата на адекватни стажове и лошата връзка между бизнеса и учебните заведения.

"България се нуждае от спешна реформа на трудовия пазар и на образователната система, така че те да напаснат квалификациите и професиите на завършващите образование с нуждите на пазара", казва евродепутатът Ивайло Калфин. Той е един от привържениците на т.нар. дуална система за професионално образование, която работи в държави като Австрия, Германия и Швейцария, като евродепутатът казва, че наесен ще представи и конкретните си идеи. "Тази реформа излиза далеч от границите на образователните реформи, защото ще изисква промени в образователните стандарти, в данъчната система и стимулирането на бизнеса за участие, в изискванията за квалификация и за изпълнението", коментира той.

"В САЩ не можете да запишете магистърска степен след бакалаварска, ако нямате поне 2 години трудов стаж. Целта е да се ориентирате за специфичните изисквания на работното място, след което да изберете специалност за следване. У нас директното записване на магистратура води до пълна липса на връзка между наученото и нуждите на конкретното работно място", казва Камен Колев.

Образованието трябва да има по-голяма практическа насоченост и да използва по-съвременни подходи, казва и Мирчо Христов, член на УС на Националния младежки форум (НМФ). Той препоръчва да се инвестира в нови технологии и нови методи на преподаване и също настоява за повече стажантски програми за ученици и студенти.

Аз, стажантът

Проблем: Фирмите не винаги са стимулирани да наемат стажанти

Решение: Въвеждане на финансови стимули и гъвкави форми на наемане на млади служители

"В момента стажантските програми се предлагат основно в сектора на услугите, докато в производствената сфера или директно наемат служители, или просто избягват да назначават хора без опит", казва Петър Ганев, старши икономист в Института за пазарна икономика (ИПИ). Според него един от начините да се стимулират фирмите е като се подобрят и развият гъвкавите форми за наемане на нови служители. Финансовите стимули също са работещи, но до известна степен те изкривяват пазара на труда (виж карето на последната страница).

Един млад човек често няма трудови навици и ако се стигне до уволнението му поради тази причина процесът ще е точно толкова дълъг и скъп, колкото уволняването на всеки друг служител, коментира Ганев. Затова има смисъл да се въведе някаква гъвкава форма за наемане и освобождаване на млади хора, например "първи договор" за младежите, на които това е първата работа.

В същото време дори и неплатените стажове се препоръчват от експертите, тъй като те са начин за трупане на работни навици и опит. Проблемът е, че не всички младежи могат да си позволят да работят без заплащане, което изкривява пазара. Това е и един от доводите за въвеждане на задължително, поне минимално заплащане на стажантите.

Вече имаше няколко успешни програми за осигуряване на стажове, като например "Старт в кариерата", при която близо 70 - 80% от приключилите програмата остават на работа в администрацията. Успешно изглежда и началото на програмата за практика по специалността, за която е разработен и специален сайт, който свързва студентите с работодателя. И освен че подобни примери си заслужава да се продължат, може да се помисли и за някои подобрения по други стажантски програми, също финансирани със средства от еврофондовете, като например съкращаване на сроковете за оценка и намаляване на изискваните документи. "Исках да наема стажант, и то веднага, но за да се възползвам от програмата, по която ми покриват разходите за осигуровки на наетия, трябваше да чакам с месеци. Естествено, че това ме отказа", разказва работодател.

Приятелство между бизнеса и униерситета

Проблем: Липса на връзка между бизнеса и образованието

Решение: Въвеждане на координатори в училищата и университетите, които да отговарят за отношенията с местните компании. Създаване на възможност бизнесът да участва в определянето на учебната програма или броя на студентите в дадена специалност

"Трябва да се подобри връзката между бизнеса и образованието. Ще е хубаво, ако учебните заведения имат повече свобода по отношение на учебния план и могат да го адаптират така, че той да отговаря на профила на индустрията в дадена община", препоръчва Ганев. Така ще се спре подготовката на излишни кадри, от които бизнесът няма да има нужда, но пък университетите произвеждат, понеже им носят стабилни приходи.

В момента има отделни инициативи за установяване на контакти между университетите и компаниите, но историите, в които студентите са си намерили работа чрез подобно посредничество, са единици. Васил разказва, че в университета му в Мюнхен е назначен координатор, който отговаря за изграждането на връзките с компаниите в града и региона, в резултат на което значителна част от младежите успяват да си намерят стаж. Нужно е да има лична връзка и отношение, както и да се организират повече срещи между мениджърите и учениците или студентите, препоръчва той.

Неговият пример е показателен за това, че кариерните центрове могат да бъдат работещи и са много важни и затова трябва да се инвестира в развиването и популяризирането на работата им. В същото време днешните студенти масово препоръчват кариерното ориентиране да бъде застъпено още в училище. Може би така ще се избегне парадокса на хилядите студенти по "Публична администрация" или "Политология", които трудно си намират работа веднага след университета за разлика от хора, които учат за конкретна професия.

Друга работеща практика е компаниите да дават стипендии на обещаващи младежи, които впоследствие да имат задължението да работят за фирмата за определен период от време. Защо това да не се прави и на държавно ниво – държавата да дава стипендии за завършването на специалности, които не са толкова атрактивни, но от които реално има нужда, като например математици, химици, физици и т.н.

Още от училище

Проблем: Младите хора нямат ясна представа какво биха искали да работят, както и в кои сфери ще има търсене в бъдеще

Решение: Развитие на кариерното ориентиране още от училище и засилване на функциите му в университетите

Кариерното развитие и ориентиране трябва да се развива още в училище, а след това и в университета, тъй като това ще помогне на младите хора по-лесно да се насочат каква професия да изберат, така че да не попадат в статистиката на младите безработни.

Един от основните проблеми е и липсата на специализация. Младите хора си мислят, че колкото по-широко е образованието им, толкова по-лесно ще си намерят работа, но фактът е точно обратният, коментират експерти и в България, и на световно ниво.

Понеже смятат работата с учениците за много важна, от организация "Тук-там" са подготвили кариерно помагало за учители и ученици, което планират да разпространяват по училищата от септември. В книжката-пътеводител ще има информация, свързана с професионалното развитие и ориентация. Целта е да се достигне до учителите и те да използват информацията, да организират дискусии и ателиета за учениците, например в часовете на класа или СИП, така че да се помогне за кариерното ориентиране още в училище. "Искам да се занимавам или с архитектура, с икономика, или с музика – това ни отговори преди време един ученик от елитна гимназия. И това не е единственият пример за това, че учениците нямат ясна представа с какво биха искали да се занимават", казва Мила Натудова, ръководител "Проекти" в "Тук-там".

От неправителствената организация "Обединени идеи за България" пък вече са провели няколко курса сред ученици по уебдизайн. Калина Дренска, която е член на сдружението, казва, че това е един от подходите да се стимулира интересът на учащите към определени дейности. В същото време това са и знания, които могат да бъдат полезни за младите в бъдеще, на пазара на труда.

Млади и предприемчиви

Проблем: Няма държавна политика за насърчаване на младежката заетост

Решение: Въвеждане на финансови и административни стимули за млади предприемачи

"Нужна е държавна политика и стимули или поне по-малко пречки за младите хора, които се занимават с бизнес", казва младият предприемач Евгени Лишев. Младежкото предприемачество е не само форма на самонаетост, но и може да създава още работни места, е един от аргументите му.

"Трябва да насърчаваме предприемачеството още на начално ниво, както и да създаваме виртуални глобални мрежи на предприемачи, за да разпространяваме знания и възможности за инвестиции", коментира Анджела Стийн от Google по време на конференция за младежката заетост, организирана от Съвета на ЕС и тинк-танк организацията Think Young.

Училищата, центровете за професионално обучение и работодателските организации, както и службите по заетостта трябва да популяризират предприемачеството и самостоятелната заетост сред младите чрез специализирани курсове или просто напътствия, коментира Мирчо Христов от Националния младежки форум.

Това, от което имат нужда младите, активни хора с идеи, е малко подкрепа поне в началото, казва Лишев. Повече грантове за нови предприемачи, повече възможности за рисково финансиране, поемане на част от осигуровките на служителите (например на максимум 5 служители) – това са само част от нещата, за които настояват младежите. А защо не и нещо по-алтернативно, например да имат възможност да избират дали да внесат данък печалба, или да реинвестират сумата до втората година от бизнес дейността си, казва Лишев.

През последните няколко години Лишев вече е натрупал и практически опит в сферата на бизнеса и също като по-възрастните си колеги е категоричен, че една от големите пречки, които среща, е държавната бюрокрация. Младите предприемачи имат толкова много предизвикателства пред себе си, не може ли поне вместо администрацията да ги спъва, да им помага, пита риторично той. Казва, че би се радвал, ако може да вижда по-подредени и по-ясни изисквания към предприятията. Много по-лесно ще бъде, ако например имаме по един кратък списък с необходимите документи и срокове за подаването им за дадена регистрация или друг тип административни изисквания, казва той.

Направи добро

Проблем: Неосъзнаване на значението на доброволчеството за кариерното развитие на младите

Решение: Въвеждане на допълнителни стимули за доброволческата дейност

Трудови навици, презентационни умения, умения за работа в екип... Това са част от т.нар. ключови компетентности, за които работодатели коментират, че липсват на младите. И са все неща, които човек може да развие, докато се занимава с доброволческа дейност или помага на неправителствена организация, в чиито цели вярва. Работата ми за неправителствения сектор ми помогна за изпита за работа в евроинституциите, казва в интервю за karieri.bg Бойко Благоев. Отскоро той отговаря за връзките с обществеността на Информационния офис на Европейския парламент в София. Може би обаче е по-познат като съосновател на "Сдружение 365", което организира безплатните пешеходни обиколки за туристи в София, Пловдив и Варна, както и покрай работата му като член на борда на сдружение "Тук-там".

"Неправителственият сектор осъществява проекти и инициативи, в които има административни, маркетингови, финансови и други бизнес дейности. Дългосрочното нееднократно доброволчество в НПО сектора помага за повишаване на квалификацията, подобряване на уменията и изграждане на мрежата от контакти за намиране на работа", казва Мила Натудова от "Тук-там". На практика тя зае единствената платена позиция в организацията, след като близо година и половина се занимава с доброволческа дейност.

Тук обаче е и ролята на държавата, която може да стимулира развитието на доброволчеството като вариант за подобряване на кариерните възможности за младите. Младежките организации казват, че биха се възползвали от нови и повече възможности за финансиране на проекти. Те биха се радвали дори и на дребни неща като предоставянето на достъп до място за срещи или карти за градския транспорт.

Социално предприемачество

Проблем: Голяма част от безработните са хора от уязвими групи, които нямат образование или са изгубили мотивация

Решение: Насърчаване на медиаторството и социалното предприемачество

Голяма част от безработните младежите са с ниско образование или нямат работа от дълго време и вече попадат в групата на т.нар. обезкуражени. За тях е още по-трудно да се включат на пазара на труда. Решението на проблема обаче е първо в превенцията и после в създаването на специални политики за тези групи, казват от Българския център за нестопанско право (БЦНП). За целта те препоръчват насърчаване на медиаторството и на социалното предприемачество.

Медиаторът е лице, което познава навиците и проблемите на хората от дадена група или общност и може да има важна роля в мотивирането на тези рискови групи да повишат образованието си, да се преквалифицират, да бъдат активни в търсенето на работа и т.н., казва Надя Шабани, програмен директор в центъра. Сред ромските общности например като успешни медиатори се открояват хора, които са успели да придобият професия и работят като учители, лекари, строители и т.н. И тези групи, също както и хората с висше образование например, имат нужда от вдъхновяващи лични примери, макар и от различен тип.

Важно е медиаторът да работи на място с хората, а не от офиса си, казва Шабани. Тя смята, че би имало добри резултати, ако с безработните младежи работят психолози или поне експерти, които да им обръщат повече внимание, да се интересуват от нуждите и проблемите им и да ги консултират какво да направят, така че да си намерят работа или поне да повишат шансовете си за това.

За уязвимите групи насърчаването на т.нар. социални предприятия също би имало положителен ефект, смятат от НЦНП. Това са предприятия, чиято бизнес дейност е свързана с постигането на социални цели, например осигуряването на заетост на хора, които са безработни или социално уязвими. От организацията дават и два конкретни работещи примера с проекти, които самите те са финансирали, но биха се радвали, ако и държавата разработи подобна програма с повече средства. През миналата година центърът подкрепя проект, по който близо 18 младежи със зависимости започват да се занимават с реновиране на стари мебели, които впоследствие продават. В началото на тази година пък е финансирано изграждането на работилница за ръчно правени сапуни, която осигурява заетост на младежи, напуснали социалните институции. И в двата случая младите хора развиват трудовите и социалните си умения и се занимават с предприемачество, което им позволява да се прехранват и адаптират на пазара на труда.

От организацията настояват държавата да обърне по-голямо внимание на социалните предприятия и да стимулира дейността им с допълнителни данъчни облекчения, поемане на осигуровки или дори малки грантове. Когато някой е уязвим, ако му помогнеш малко, ефектът ще е много по-голям и разходите ще са много по-малки, отколкото ако се налага да му помагаш на по-късен етап, казва Шабани. Самата организация провежда годишен конкурс за най-добър бизнес план на социално предприятие, като победителят получава и парична награда. За кръга 2013-2014 г. вече са кандидатствали 55 неправителствени организации.

Вдъхновение, повече вдъхновение

Проблем: Липса на мотивация за развитие

Решение: Представяне на вдъхновяващи примери на успели хора

Не всички младежи стават изпълнителни директори благодарение на това, че баща им или някой техен познат ги настанява в мениджърския стол. Успехът невинаги е свързан с перхидролени коси, силикон или съмнителен бизнес. Има и успешни, вдъхновяващи примери, които обаче невинаги излизат наяве.

Да, всички млади хора имат нужда от успешни истории, които да ги мотивират. Това е и идеята зад сайта wishbox.org, на който ще се публикуват видеоинтервюта с известни или не толкова известни хора, които, разказвайки за своята професия и кариера, дават информация и стимулират и други хора да търсят развитие. Проектът вече вдъхновява група младежи от Румъния, които смятат да направят такъв сайт и в собствената си държава.

Затова е добре да се насърчават и програми като "Обратно на училище" на Европейската комисия, по която служители на институциите се срешат с ученици от училището, което са завършили. Всякакви конференции, лекции и срещи с успешни предприемачи също са работеща практика. Така добрите и успешни примери могат да станат заразни.

Можете да споделите и вашите идеи за насърчаване на младежката заетост в секцията за коментари под текста.  

Какви са конкретните идеи до тук

Правителството вече обяви три идеи, с които смята да насърчава фирмите да наемат повече млади хора на работа. По същество те са субсидиране на заетостта и като цяло се приемат положително от бизнеса. Така например промяна в Закона за насърчаване на заетостта предвижда на фирмите, които наемат младежи, да им бъдат преотстъпени осигуровките в продължение на година и половина (30% за първите 6 месеца, 50% за следващите 6 и 75% за последните шест). Компаниите ще трябва да поемат ангажимента да оставят лицето на работа още поне една година. Тук коментарът против е, че се изкривява пазарът на труда.

Друга мярка е да се въведат данъчни стимули за компании, които предоставят стипендии на ученици или студенти в последните два курса на обучение за срок от една до две години. Фирмите ще могат да признават стипендиите като разход в края на финансовата година, предвиждат промените в Закона за корпоративното подоходно облагане.

От Министерството на труда и социалната политика направиха работна група, която ще разработва план с мерки за насърчаване на младежката заетост. Държавните експерти търсят конкретни предложения, които да бъдат в 5 основни насоки - информиране, консултиране, мотивиране и ориентиране; обучение, професионална квалификация и ключови компентенции; субсидирана заетост; насърчаване на предприемачеството; мобилност.

Профилът на младите безработни

Между 30 и 50% от младите безработни, т.е. хора на възраст до 29 години, са без средно образование, показват статистиките на Агенцията по заетостта и НСИ. Делът на висшистите е между 10-15%. Повечето безработни са мъже, като обяснението за това основно е свързано с факта, че сектори като строителството и тежката промишленост, в които приоритетно работят мъже, бяха силно засегнати от кризата. Близо половината от безработните са хора, които търсят първа работа, т.е. току-що завършили образованието си, показват данните на НСИ в края на първото тримесечие. Над една трета са без работа по-малко от 6 месеца, като в същото време делът на безработните за по-продължителен период от време не само се запазва, но и се увеличава в сравнение с миналата година.

Вече се бях отчаял, че няма да намеря нищо по специалността си, започва разказа си Васил. В началото на март той се връща от Брюксел, където прави стаж в дирекция "Човешки ресурси" на еврокомисията. Преди това завършва магистратура по "Бизнес психология" в Мюнхен, близо година прави стаж в Германия, учи "Икономическа психология" в УНСС, има стаж по специалността си и в Министерството на отбраната, а средното си образование завършва в Търговско-банковата гимназия в София. Профилът му звучи като на човек, който не би трябвало да има трудности да си намери работа – има образование и опит. Действителността обаче е съвсем друга. След обучението си в Германия миналата година Васил безуспешно се опитва да си намери работа в България близо 8 месеца. Търсенето се прекъсва от стажа в Брюксел, но дори и по-големият му опит след него не му помага и той е безработен за нови 4 месеца. И понеже е конкурентен на международно ниво, вече започва да се замисля дали да не пробва и в друга държава. "Един от първите въпроси, които всички ми задават, е "защо се върна в България". Аз имам умения, идеи и желание да работя в страната си. Толкова ли е странно", казва Васил. И действително в период, в който масово младите, предприемчиви и образовани хора се замислят дали да не се насочат към терминал 1 и 2, нещо трябва да се направи, за да останат тук.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


36 коментара
 • 1
  ivka99 avatar :-|
  Съни

  Младежката безработица бележи все по-голям ръст с всеки изминал ден, положението у нас е плашещо, въпреки програмата за заетост до 29 години.

 • 2
  tzm41313897 avatar :-?
  Mark Twain

  А къде са данните за етническата разбивка на безработицата? Например: тази година у нас 20 г. навършат примерно 75 000 души. От тях ХХ% българи, ХХ% цигани, ХХ% марсианци и т.н. След което - втора разбивка - колко от всяка от тези групи:
  а. остава в България или отива в чужбина
  б. започва работа, или учи, или е безработна, или влиза в затвора, или е по майчинство

  И после да целим мерки и теглилки.

 • 3
  yoankata avatar :-|
  yoankata

  Малко прекалено се раздува проблема може би. В края на краищата като всеки пазар и пазарът на труда се саморегулира. На работодателите като не им е кеф да наемат 'пресни' хора няма да наемат... до момента, в който не намерят някой с опит (тоест скача търсенето на даден специалист) и тогава щат не щат ще вземат млад и ще го обучат даже!

  А това мрънкане, дето не знаели работодателите какви му били трудовите навици на младия и видиш ли голям зор после докато го уволним - ами глупости са това, наемат се хора и на договори в края на краищата, всеки договор си има изпитателен срок. Като сте такива мрънкалници работодателите ще си стоите със малък бизнес и няма да си намирате хора! Не са виновни само младите, че нямат опит и че не са учили хубава специалност. А тия наливания на държавни пари в разни програми са пълна простотия, потъват едни пари 'усвояват' се и никакъв ефект накрая. По-скоро да престуктурират висшето образованието (посъкратят), че както са се нароили унижерситети и влиза куцо и сакато се обезмисля смисъла на университетските дипломи.

 • 4
  yoankata avatar :-|
  yoankata

  "В САЩ не можете да запишете магистърска степен след бакалаварска, ако нямате поне 2 години трудов стаж. "

  Ама моля ви се, кой я е писал тая статия?? Това са пълни измислици! Много хора познавам, които са записвали и магистратури и докторати веднага след бакалавър. Това със стажа важи само за (някои) магистратури по бизнес администрация!

 • 5
  dekster avatar :-|
  КЛЮЧАРЪ

  [quote#0:"К-л"] ...Васил... се връща от Брюксел, където прави стаж в дирекция "Човешки ресурси" на еврокомисията... магистратура по "Бизнес психология" в Мюнхен, близо година прави стаж в Германия, учи "Икономическа психология" в УНСС, има стаж по специалността си и в Министерството на отбраната... Профилът му звучи като на човек, който не би трябвало да има трудности да си намери работа – има образование и опит[/quote]
  Дарина, до тук пълни глупости. Профилът на Васил всъщност е като на всеки втори висшист в България и в половин Европа, т.е. пълен аматьор със специалност без реализация и с амбиции да седи зад бюро. Сега всички страдат именно заради внушението, че всички трябва да работят с главите си и никой да не си цапа ръцете.

  Без да ровя в статистиките, ще си позволя да кажа, че промишлената продукция на България през годините спадна поне наполовина, а деиндустриализацията беше държавна политика. Образованието достигна още по-големи висоти, отваряйки в пъти повече места за икономисти, юристи и психолози. Сега е напълно естествено да си сърбаме попарата.

 • 6
  yoankata avatar :-|
  yoankata

  [quote#5:"КЛЮЧАРЪ"]Сега всички страдат именно заради внушението, че всички трябва да работят с главите си и никой да не си цапа ръцете. [/quote]

  До коментар [#5] от "КЛЮЧАРЪ":

  Това не е от сега, кой казвал едно време 'учи за да не работиш'?? Това е просто в природата на човека (не само българина), и на запад е пълно с пишман 'специалисти' по човешки ресурси, журналисти и социолози... да не говорим за разни учили 'реативно писане', 'културни науки' и прочее бози. Така че нищо ново под слънцето, тези които не схванат откъде духа вятъра и не се адаптират, ще ги издуха вятъра!

 • 7
  mickmick avatar :-|
  mickmick

  Кой трябва да създава работни места? http://mickideas.blogspot.com/2013/05/blog-post.html

 • 8
  lol avatar :-?
  lol

  В началото на март той се връща от Брюксел, където прави стаж в дирекция "Човешки ресурси" на еврокомисията. Преди това завършва магистратура по "Бизнес психология" в Мюнхен, близо година прави стаж в Германия, учи "Икономическа психология" в УНСС, има стаж по специалността си и в Министерството на отбраната, а средното си образование завършва в Търговско-банковата гимназия в София.

  Профилът му звучи като на човек, който не би трябвало да има трудности да си намери работа

  Как автора е успял да сложи тези два взаимно изключващи се параграфа един след друг е тотална мистерия за мен...

  Колкото до безплатните стажове, те са общо взето за хора които могат да си ги позволят и дори не трябва да присъстват във статия за младежката безработица. Проблема на младите е не, че име се работи нещо за принципа, а че им трябва начин да си изкарват прехраната...

 • 9
  jeanne_dark avatar :-|
  jeanne_dark

  Един млад специалист с висше образование на 24 години в РИОСВ започва работа с 325 лв/месец заплата.И си наляга парцалите да работи в тази институция, защото няма друга работа.На това заетост ли му казвате?Този млад човек да се задомява ли, деца ли да отглежда,къща ли да прави с тази заплата.Ако се прибавят и тези младежи сигурно младежката безработица ще достигне 50%.
  ТЪЖНО!!!!НЯМА СВЕТЛИНА !!!!

 • 10
  handu avatar :-|
  Handy

  Стажовете в европейските институции не са безплатни в повечето случаи. И какво означава "да ти се работи за принципа", когато си вложил 6 години здраво учене по дадена специалност? За да те приемат на стаж в ЕС трябва да имаш много, ама много акъл в главата. После какво - да карам такси ли, или да произвеждам "овчо"? Нали идеята на образованието е да подготви кадри за различни области - затова има различни специалности. Или няма смисъл да ги обяснявам тия неща, защото още сме на вълната на петилетките и полупроводниците.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход