Прекален оптимизъм в "Булгартрансгаз"

Свързването със съседните държави щяло да направи България по-малко зависима от руския газ

"Булгартрансгаз" планира да инвестира 200 млн. лв. в следващите четири години за разширяване капацитета на подземното си газохранилище "Чирен"
"Булгартрансгаз" планира да инвестира 200 млн. лв. в следващите четири години за разширяване капацитета на подземното си газохранилище "Чирен"    ©  Николай Дойчинов
"Булгартрансгаз" планира да инвестира 200 млн. лв. в следващите четири години за разширяване капацитета на подземното си газохранилище "Чирен"
"Булгартрансгаз" планира да инвестира 200 млн. лв. в следващите четири години за разширяване капацитета на подземното си газохранилище "Чирен"    ©  Николай Дойчинов

Местният добив на природен газ ще нарасне почти четири пъти през следващите 10 години и 33% от потреблението в България през 2022 г. ще се задоволяват от собствен добив (виж графиката). Тази прогноза е залегнала в десетгодишния план за развитие на мрежите на "Булгартрансгаз", който беше обсъден в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. През същия период планът предвижда увеличение от 2.5% на 30% на битовата газификация, както и създаване на междусистемни връзки със съседните страни, което да позволи диверсифициране на източниците за доставка и създаване на условия за намаляване цената на газа.

На въпроса дали данните, заложени в този сценарий, не са прекалено оптимистични Кирил Темелков, изпълнителен директор на "Булгартрансгаз", заяви, че дружеството се съобразява с прогнозите и плановете за развитие, които подават добивните предприятия и Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ). "Нашите планове се съобразяват и с местните характеристики на добив и потребление, и с регионалното потребление на природен газ и източници за доставка", заяви още той.

Интеграция в региона

Към момента над 85% от природния газ в България се доставят от Русия. Проблемът с прекомерната българска зависимост от руските доставки се задълбочи, след като "Набуко" се провали, а същевременно правителството вдигна оборотите по изпълнението на "Южен поток". На този фон прогнозите за ръст в добива на български газ е добра новина. Добиваният от компанията "Мелроуз рисорсиз" газ от черноморските находищата на българска територия "Галата", "Калиакра" и "Каварна" през 2011 г. е бил 438 млн. м3, което е 14% от потреблението през същата година. До 2022 г. очакванията са добивът да нарасне до 1520 млн. м3, което дори на фона на общия ръст в потреблението ще доведе до дял от 33% спрямо вносния газ.

В плана на "Булгартрансгаз" се предвижда след 2015 г. България да може да покрие изискването на Европейската комисия газовото търсене в района да може да бъде задоволено в случай на прекъсване на най-голямата единична газова инфраструктура в момент на високо потребление. За целта ще бъдат изградени няколко междусистемни връзки със съседни държави, чрез които ще могат да бъдат осигурявани алтернативни доставки към българската мрежа. През настоящата година България ще свърже с Румъния газопреносната си мрежа, а през следващата - с Турция, която има достъп до много повече източници. През 2015 г. пък се очаква да завърши изграждането на връзки и с Гърция и Сърбия. Тогава се очаква газ към България да тръгне и по газопровода "Южен поток". Очакваше се интерконекторите да започнат да функционират още през тази година, но се забавиха значително.

Ценови отражения

По отношение на цената на природния газ ние не можем да правим прогнози, защото сме преносен оператор, заяви след обсъждането Кирил Темелков. Очакванията му обаче са цената да се понижи при равни други условия (т.е. ако в глобален мащаб има ценови спад). "В нашите възможности и задължения е да повлияем на този процес, като осигурим възможности за диверсификация на доставките, което респективно би довело до намаляване на цените на природния газ", допълни той.

Предстои и промяна в тарифите за пренос, тъй като те не са променяни от 2005 г. и има европейско изискване в тази посока. Темелков заяви, че не се очаква съществено изменение спрямо настоящите тарифи, като анализите са показали, че те са на адекватни ценови нива. Тарифите за пренос не могат да повлияят съществено на цената на природния газ, тъй като представляват по-малко от 2% от крайната му цена.

Ще има ли бум за бита

Заложената в плана прогноза за впечатляващ ръст до 30% на битовата газификация вероятно ще бъде коригирана до 16%, заяви по време на обсъждането Елеонора Николова от МИЕ. Причината е, че в момента потреблението на газ сред домакинствата е много ниско – едва 2.6%. Темелков също определи целта от 30% като много оптимистична, но подчерта, че това е цел не само за дружеството, но и за цялото общество, защото повишението на битовата газификация означавало по-ниски разходи за населението и създавало възможност за по-висока ефективност. В момента най-големият потребител на природен газ в страната е енергетиката, следвана от химическата промишленост и металургията.

Газопреносното дружество планира и поетапно разширяване капацитета на подземното газохранилище "Чирен". В момента то може да съхранява 550 млн. м3 природен газ, като се предвиждат варианти на достигане на максимален капацитет от 1000 млн. м3 до 2017 г.

Планът на "Булгартрансгаз" се изготвя за първи път и е в съответствие със задължението на всички газопреносни оператори на територията на Европейския съюз да разработят подобни десетгодишни планове. Той със сигурност ще  претърпи актуализация, защото е разработен спрямо ситуацията към февруари т.г. и в него не е отразен например провалът на проекта "Набуко". Темелков обясни, че след като бъде приет, планът ще бъде актуализиран всяка година.