Блиц ремонт на Закона за горите

Управляващите готвят промени, които ще отнемат привилегиите на електроцентралите на биомаса . Последните обаче планират да водят битка

Електроцентралите на биомаса все още са рядкост в България. Най-голямата от тях - на "Грийн форест" в Етрополе, не функционира пълноценно заради технологични проблеми
Електроцентралите на биомаса все още са рядкост в България. Най-голямата от тях - на "Грийн форест" в Етрополе, не функционира пълноценно заради технологични проблеми    ©  ЮЛИЯ ЛАЗАРОВА
Електроцентралите на биомаса все още са рядкост в България. Най-голямата от тях - на "Грийн форест" в Етрополе, не функционира пълноценно заради технологични проблеми
Електроцентралите на биомаса все още са рядкост в България. Най-голямата от тях - на "Грийн форест" в Етрополе, не функционира пълноценно заради технологични проблеми    ©  ЮЛИЯ ЛАЗАРОВА
С промените централите на биомаса ще са "свободни" да горят всякакъв вид дървесина, но тогава електроенергията им ще бъде изкупувана по базови, а не по преференциални цени.

Втората половина от управлението на ГЕРБ бе тежко време за малките и средни горски предприемачи. Тогава с активното съдействие на депутата лобист Емил Димитров в Закона за горите и прилежащата му наредба за добив и търговия с дървесина бяха разписани редица поправки, които според тях облагодетелстват големите преработватели, инвеститори в централи на биомаса и едри прекупвачи на дървесина. След поредица скандали, протести и преговори част от скандалните текстове бяха омекотени, други проблеми обаче останаха.

Сега управляващите са изготвили проект за спешен ремонт на закона и наредбата, който по думите на председателя на комисията по земеделие в парламента Светла Бъчварова трябва да изчисти "откровено лобистиките поправки" на предишния кабинет. Една от основните насоки е да се отнемат разписаните привилегии на централите на биомаса. Друга - да сложат край на мегатърговете на огромни пакети дървесина, до които достъп имаха само шепа "избрани".

Тези промени, "козметични" според представители на горския бранш на фона на трупаните с години едри проблеми в сектора, се приветстват от малкия и средния бизнес от сектора. Реализирането им в замисления сега вид обаче съвсем не е сигурно, тъй като една от засегнатите страни - инвеститорите в централи на биомаса, смятат да водят битка срещу промените.

Без проблемните дългосрочни договори

Проектът, с който "Капитал Daily" разполага, предвижда да отпадане възможността за сключване на дългосрочни договори, но само на такива за добив на дървесина "на корен", т.е. на все още недобит ресурс. Поправката, прокарана през 2012 г. от депутата от ГЕРБ Емил Димитров, позволяваше такива договори да сключват и електроцентрали на биомаса. Мотивът – да се улесни достъпът им до суровина, което се изтъкваше като една от пречките пред развитието на този тип възобновяема енергия в България.

Централите обаче не могат да добиват дървесина сами и трябва да работят с подизпълнители. И в това от дърводобивния бранш, който се състои основно от малки, локални компании, виждаха опасност да станат зависими от тези нови играчи. В крайна сметка заради изостреното напрежение досега не е сключен нито един подобен договор.

От Българската асоциация за биомаса въпреки това не са доволни от идеята текстът да отпадне. Според председателя й Андрей Бъчваров дългосрочните договори дават устойчивост за инвестицията, защото гарантират набавянето на суровина. Това безспорно е така, но промените не забраняват дългосрочните договори за изкупуване на вече добита дървесина от складовете на горските стопанства, така че достъпът до суровина не би трябвало да е проблем за централите.

Тук обаче идва друг спорен въпрос - Каква точно суровина.

Спорът какво да се изгаря

Сега в Закона за горите има текст, който забранява използването на едра и средна технологична дървесина като гориво в централите. Според Андрей Бъчваров той е съвсем на място, защото спира унищожаването на годен за преработвателната промишленост ресурс. В същото време обаче централите могат да изгарят дребна технологична дървесина и дърва за огрев.

"Според нас е недопустимо да се произвежда електроенергия от каквато й да било технологична дървесина и дърва за огрев, защото централите се подпомагат от държавата в цената на електричеството. Освен това дървата за огрев са топлината на най-бедното население и когато се позволи те да се горят за електроенергия, цената им се вдига", казва Димитър Джоков от сдружението на горските предприемачи "Булпрофор", което обединява дърводобивни и преработвателни фирми.

Според Андрей Бъчваров обаче логиката, че чрез преференциалите цени за енергията от биомаса се субсидира дървесината, е сбъркана. По думите му помощта е за капиталови разходи и е жизнено необходима за инвеститорите. Проектопромените в закона обаче предвиждат тя да може да им се отнема.

Непосилната тежест на свободата

Димитър Джоков обясни пред "Капитал Daily", че от "Булпрофор" са настоявали на централите да се забрани ползването на всякаква необработена дървесина (т.е. едра, средна, дребна технологична и дърва за огрев) и да остане възможността те да оползотворяват само отпадна дървесина и остатъци от дърводобива.

Работната група по закона обаче е сметнала, че подобна рестрикция е прекалена. Решението - да премахне спорния член от закона и така да "освободи" централите да използват каквато искат дървесина, включително необработена, но под едно условие: ако ползват такава, да бъдат лишени от привилегията електроенергията им да бъде изкупувана по предвидените в закона за ВЕИ преференциални цени и да продават на базови цени, които са значително по-ниски. Тази промяна е предвидена в закона за ВЕИ чрез преходната разпоредба на проектопромените в Закона за горите.

Бъчваров вижда в нея лобистки опит на дървопреработвателната индустрия да убие конкуренцията за правото на ползване на дребната технологична дървесина, която има приложение в редица промишлености. Джоков не е съгласен с подобна констатация. "Това не бе наше предложение, а решение на работната група, защото такава е и европейската практика", казва той.

Възможност за наказателни мерки

Поправките в закона за ВЕИ предвиждат и наказателни мерки, ако централи на биомаса горят "тайничко" необработена дървесина, а ползват преференциални цени. Освен глоба, която е по-скоро символична (до 3000 лв. или имуществена санкция до 10 000 лв.), се предвижда централите да заплащат и разликата между двете тарифи – преференциалната и базовата, за периода, в който са работили в нарушение.

Този текст обаче не е категоричен. Той гласи, че ако контролният орган - агенцията по горите, установи нарушение, обществения доставчик (т.е. НЕК) или крайният снабдител (т.е. ЕРП-тата), с който централата има сключен договор за изкупуване на енергия на преференциална цена, "има право" да изиска разликата в цените.

Дали мярката ще бъде втвърдена, както и дали всички планирани сега промени ще останат в този им вид, предстои да се разбере при обсъждането на промените в парламента, което управляващите предвиждат да стане още в началото на новата сесия.

От асоциацията за биомаса обещават битка: "Първото, което ще направим, е да алармираме Брюксел и тогава всичко ще се върне на старото си място, но след поредния скандал за България", казва Андрей Бъчваров.

Без мегатърговена дървесина

Важна за горските предприемачи промяна в закона е ограничаването на възможностите на горските стопанства да организират мегатъргове за огромни пакети дървесина. Те станаха практика в последната година от управлението на ГЕРБ, тъй като с последните промени законът не ги забраняваше. Сериозното финансово сито (начални цени от порядъка на милиони левове) обаче правеше търговете недостъпни за огромна част от компаниите. Друг проблем бе, че пакетите на мегатърговете бяха от смесен тип дървесина – едра, средна и дребна технологична, дърва за огрев и др. Това допълнително ги правеше неизгодни за фирмите от преработвателния бранш, тъй като те работят с определени типове дървесина, а не с всички. Изгодни бяха обаче за фирмите прекупвачи. Така стотици хиляди кубични метри дървесина за десетки милиони често се оказваха при едри прекупвачи и фирми с предполагаемо топли връзки с властта. Това пък създаде недостиг на суровина за бранша и повиши цените.

Промените в закона сега предвиждат търговете да се организират за различни по големина пакети, съобразени с възможностите на различните потребители, а големи партиди (до 50 000 м³) могат да бъдат само за технологична дървесина. Така се гарантира до голяма степен, че интерес към последните ще имат големите преработвателни предприятия, които наистина се нуждаят от такъв тип суровина.