Две обещани данъчни промени

При единната сметка ще се погасява първо главницата по стари данъчни задължения. Новият режим по ДДС за зърнопроизводители ще заработи от тази година

При представяне на механизма за обратно начисляване на ДДС зам.-министърът на финансите Людмила Петкова обясни, че той ще се прилага до 2018 г.
При представяне на механизма за обратно начисляване на ДДС зам.-министърът на финансите Людмила Петкова обясни, че той ще се прилага до 2018 г.    ©  КРАСИМИР ЮСКЕСЕЛИЕВ
При представяне на механизма за обратно начисляване на ДДС зам.-министърът на финансите Людмила Петкова обясни, че той ще се прилага до 2018 г.
При представяне на механизма за обратно начисляване на ДДС зам.-министърът на финансите Людмила Петкова обясни, че той ще се прилага до 2018 г.    ©  КРАСИМИР ЮСКЕСЕЛИЕВ

Механизмът за обратно начисляване на ДДС при доставки на зърнени и технически култури може да влезе в сила още през тази година. Това става ясно от публикувани на страницата на Министерството на финансите промени в два данъчни закона – този за ДДС и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Предвижда се и още едно изменение - единната сметка да се модифицира така, че да може да се погасяват първо главниците за данъци и осигуровки с изтекъл срок за плащане. И двете изменения не са изненада – намерението да се направят беше обявено от финансовото ведомство още преди няколко седмици.

Реверанс към земеделците

Идеята на новия режим по ДДС е да се намалят загубите на бюджета от косвения данък, тъй като сделките със зърнени култури се смятат за високорискови. От министерството оценяват ефекта на между 200 и 300 млн. лв. годишно. Така всеки производител на зърно с регистрация по ДДС в страната ще получава от клиента си само стойността на продадената продукция, без 20% ДДС, които се фактурират при сега действащия режим. Вместо това купувачът ще си самоначислява тези 20% като задължение към държавата и сам ще носи отговорност за внасянето му. Този механизъм се използва и в момента и е задължителен за търговците на метални отпадъци.

Промяната обаче срещна отпор от една част от зърнения бизнес, която се обяви против. Това според данъчни консултанти може да е и причината сега да се предлага земеделските производители, на които 90% от доставките в страната са извършени по реда на обратното начисляване на ДДС, да могат да си възстановяват косвения данък ежемесечно. В момента тази "привилегия" използват само компаниите, които имат доставки с нулева ставка, т.е., грубо казано, износителите.

Улеснение за длъжниците

Другата промяна е адресирана към фирми и хора, които са във временно финансово затруднение и не могат да платят всичките си задължения в законния срок. С промените в ДОПК сега те ще могат да погасяват първо главниците за данъци и осигуровки с изтекъл срок за плащане. По този начин се спира начисляването на лихви и се предотвратява натрупването на нови задължения.

"Така имаш шанс да се измъкнеш от положението на вечен длъжник", коментира данъчен консултант. В момента конструкцията на единната сметка за плащане на данъци и осигуровки е такава, че погасяванията стават по реда на възникване на задълженията. Така, ако някой длъжник на данъчната администрация няма достатъчно средства да плати всичко, върху сумите, които му остават за доплащане, започват да текат лихви за забава (ОЛП + 10).

Очакванията са двете данъчни промени да влязат в сила още през тази година. Отделно до края на септември Министерството на финансите трябва да публикува и предложенията си за изменения на данъчните закони за следващата година. Очакванията на бизнеса там са за повече идеи в посока облекчение на администрирането и плащането на данъци, още повече че такава е и заявката на управляващите.