Секторът на полусенките
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Секторът на полусенките

Shutterstock

Секторът на полусенките

Рамка за радикална реформа в сферата на сигурността

5953 прочитания

Shutterstock

© Shutterstock


България се взриви след назначение в едно от разузнаванията. Това е уникален казус, допускам, че е световна екзотика. Наглед сектор "Сигурност" е дистанциран от мотивите, които могат да изведат активното гражданство на улицата. Наглед да, но всъщност институциите на сигурността са пряк пример, дори символ на злоупотребата с власт, хакерското прихващане на държавата отвътре, тайните политически договаряния, разпределението на влияние и подмяната на публичната сфера, която дава фундаменталното условие на конституционната държава.

Секторът днес е далеч от изискванията за съвременно изградена институцинонална система за сигурност. Тук основни положения остават неясни, а и не са в процес на изясняване. Протестното движение е рядък шанс да бъде принудена държавата да промени съществени страни в институциите на сектора, така както ги наблюдаваме днес. А без реформа на сектор "Сигурност", злокачественият политически модел, в който е заседнала България, само ще сменя маските си.

На първо място, трябва да има яснота по първичната задача, по фундаменталната обществена функция на целия сектор. Колкото и неправдоподобно да изглежда, това е въпрос, по който има големи различия. Сектор "Сигурност" се развива по стари инерции, наследени от студената война, с привнесени нови реторики за рискови фактори, които не влияят на тези инерции. В този си архаичен вид, той самият е риск за националната сигурност, доколкото е ниша на всичко онова, срещу което се надигна гражданството.

Затова сектор "Сигурност" трябва не само декоративно-реторически, а структурно-институционално да се обвърже със съвременните представи за риск, рисков фактор, рискова сфера и само с тях. И не с рискове изобщо, а с оценка на управляеми рискове за сигурността, които могат да бъдат предмет на съответни политики. Ако се приеме тази изходна точка – а тя е единствено разумна, икономически и политически обоснована – веднага ще се види, че българският  сектор за сигурност не е структуриран съвременно.

Големият риск за сигурността в България е вътрешен, не външен. Той е твърде специфичен и в голяма степен странен за държава, член на НАТО и ЕС. Протестите обаче го определиха по-добре от всеки политик в последния четвърт век: вътрешният срив на институциите, дължащ се на вискоки нива на криминализация на институционалната среда.

Около свръхприоритетния риск за институционална имплозия трябва да се организират политиките за сигурност. Максималният риск на това развитие е държавата да заживее трайно и устойчиво по логиката на собствения си криминален метаболизъм. Този сюжет е разпространен в региона и България не би била изключение. Протестите се наелектризират от инстинктивното разбиране, че тази ситуация няма разрешение, или, ако има, то не може да се впише в обикновен план за действие. Доколкото обаче сме в пределите на конституционната държава, ние сме длъжни да търсим решението в кръга от институциионални ресурси, с които тя разполага.

От така формулирана мисия следват изисквания за значителни промени както в начина, по който се мисли сигурността, така и в институционалното устройство на сектора. Редукцията на този свръхриск за сигурността напуска границите на традиционно взетия сектор "Сигурност" – отбрана, разузнаване, специални полицейски сили. Той насочва към сфера, която в добре подредената държава не е сфера на националната сигурност – прокуратура и съдебна власт.

Твърдението за тази особена ориентация трябва да бъде добре разбрано според изискванията на самата проблемна ситуация: криминализацията на държава, институции, политика изисква специфичен инструмент. Под условието за съхраняване на конституционния ред, инструментът е не друг, а институцията на прокуратурата. Не става дума за това, че прокуратурата в сегашния си вид може да реши такава задача, а че в конституционната държава (тази на разделените власти и хартата за правата) има институция с именно такова предназначение и тя се нарича прокуратура. Каквото и друго да измислим, то ще прилича на прокуратура.

При тези водещи идеи следните реформи трябва да започнат да се обсъждат по сериозен и ангажиран начин.

 

Разузнаване: Извън архаиката на студената война

Всички разузнавания трябва да бъдат обхванати от закони. Скандално и необяснимо е за страна - членка на НАТО, как след формалното разпускане на Държавна сигурност през 1990 г. освободените разузнавания могат да се реят в правна безтегловност, някои вече четвърт век. За разлика от практиката досега всяка служба, агенция, самостоятелно звено и прочие в сферата на разузнаването трябва да започне да функционира едва след като има надежден механизъм за контрол над дейността му. Преди това съответната институция не трябва изобщо да работи.

Разузнаването трябва да се дефинира по категоричен начин като сводимо до информация, анализ и оценки. Всичко отвъд тези функции се изнася другаде или се анулира. Най-ясен пример е ГДБОП, която се вля в Държавна агенция "Национална сигурност". Това е една полицейска структура, която няма място в разузнаване, каквото е ДАНС.

Изключително важно е капацитетът на разузнаването да бъде развиван в много тясно сътрудничество с партньорски служби, най-вече в Запада Европа, САЩ, Израел. Разузнаването на България в този смисъл трябва да се развива аналогично на военния капацитет: малки, професионални, интелигентни служби с допълнителни, а не основни функции в рамките на обща политика за сигурност. Идеята за развитие на напълно суверенни разузнавания е не само нереалистична, но и криминогенна.

В максимална степен съвкупната разузнавателна функция на държавата трябва да се "секуларизира". Всичко, за което няма изрични основания за секретност, да се публикува. Работата по колекция на данни, анализи, оценки, сценарии, прогнози и пр. да могат да се възлагат на външни консултантски агенции на конкурентни начала.

Ако някой твърди, че подобен пакет препоръки е неприемлив, това само означава, че се чувства комфортно в архаиката на студената война. Но днес тази архаика на "тайните служби" само обслужва механизмите за вътрешна криминална окупация на държава и институции.

А да се твърди, че подобен процес на преоценка и отваряне е започнал, е несериозно. За разузнаванията не се знае почти нищо, те тънат в тайнственост, а някои се реят в правна безтегловност.

 

МВР: Необозрима губерния с неразумен властови ресурс

Основният проблем на МВР е, че е наследена от социализма необозрима губерния, с неразумно висока концентрация на властови ресурси. В резултат силно е размита основната на институцията. Оттук и трябва да се започне: да се търси фундаментална дефиниция на полицейската функция, чието организиране в структура поражда институция като МВР. Полицейската функция е първично охранителна: тя не е разузнаване, не е следствие, съвсем не е образование (в смисъл на Полицейска академия), не е множество други неща. Всичко извън охраната на обществения ред трябва да бъде допускано в МВР по изключение.

Ако бъде направена независима оценка на МВР (каквато трябва да се направи!), веднага ще стане ясно, че министерството трябва свие обема си, като се освободи от несвойствени функции и звена – от Пожарната, през охранителните дейности, бедствия и катастрофи и пр. до Полицейската академия. Последната например е организирана като един вид дирекция на МВР, подчинена на министъра, затворена в големия институционален феод??? на МВР, което пък неизбежно я отдалечава от формата на една съвременна полицейска академия.

В една друга посока на редукция МВР трябва да се децентрализира. Полицейската дейност принадлежи първично на малката общност, а издигането й до центъра на държавата е допълнително, в случая с България прекомерно, ексцес, наследство от късния социализъм с неговите утопични уедрявания на всякакви структури. Трябва по-смело да се експериментира с децентрализация и доближаване до общините.

В качеството си на национална полиция МВР трябва да престане категорично да се занимава с организирана престъпност и високата институционално-политическа корупция, основните рискове за сигурността. Самата възможност ГДБОП да се внася и изнася от МВР показва, че организираната престъпност не е органично свързана с дейността на МВР, както е популярно да се смята.

Ще подчертая, че въпросът каква да бъде националната полиция трябва да стане обект на мащабна и дълбока експертна оценка, на базата на която да се построи новият модел. Този модел ще изобразява една доста по-свита и прилична структура, която е мислима и без министерски статут. Но дори с такъв статут, тя няма да е така привлекателна за поредното управляващо мнозинство, а идеята ръководителят й да бъде явен или прикрит вицепремиер ще изглежда неправдоподобна.

 

Прокуратурата: Вън от съдебната власт 

Свръхрискът от криминална имплозия на институции е обект на действие на една силна – ефективна и демократично отчетна – прокуратура. Държавата, ако иска да остане демократична, не може да разчита на друг инструмент за справяне с устойчиви нива на неконвенционална престъпност.

При това стратегическо значение на прокуратурата става необходим следният пакет реформи.

Преди всичко трябва да бъде изпълнено фундаменталното конституционно условие: прокуратурата да се изведе от съдебната власт. С този акт прокуратурата трябва да стане политически отговорна институция по най-директен начин. Позицията й на автономна бюрокрация в съдебната власт води както до замъгляване на основната й функция, така и до възможности за произвол, с каквито не разполага никоя друга институция. Политическият контрол е основният аргумент за вграждането й в изпълнителната власт. Всички съмнения в този план се дължат на неяснота по основния въпрос за публичната роля и отчетност на прокуратурата. Без директна политическа отчетност тя не само няма да изпълни ролята си в България, но ще става периодически част от проблема. Тук трябва да се действа с повече дързост и размах. Вместо да се призовава призрака на двамата първи главни прокурори, трябва да се изобрети подходящата процедурна рамка на политическия контрол. Всичко останало е прахосване на време.

Самата прокуратура трябва да развие фигурата на разследващия прокурор, която е основна за страни, сериозно ангажирани в редукция на нивата на организирания криминалитет като Италия, САЩ и пр. В България по ред причини тя не е развита преди всичко поради дефектите в конституционния модел, но и поради инерции в развитие на самата прокуратура и неяснота по въпроса за стратегическите й задачи по отношение на неконвенционалната престъпност.

В зависимост от провеждането на тези реформи трябва да се решат и въпросите с Главна дирекция "Борба с организираната престъпност"(ГДБОП) и специалните разузнавателни средства (СРС). По идея ГДБОП е именно структурно развита фигура на разследващ прокурор, допълнена с полицейски функции. Докато стане възможно тя да се развие в тази посока, ГДБОП трябва да бъде суспендирана или разпусната. Прочутите СРС-та трябва да бъдат извадени от употреба въобще с мораториум, докато една реформирана прокуратура не определи по естествен начин режима на употребата им. Докато се реят свободно в междуинституционалното пространство, те ще подпомагат и засилват криминализацията на средата.

Накрая и разузнаванията на България трябва да се обвържат с прокуратурата и да развитият капацитет на криминално разузнаване. По принцип идеята за криминално разузнаване е нестандартна, дори противоречива, доколкото обвързва разузнаването със следствието. Затова тя може да се развива в рамките на специален мандат с разбирането, че "криминално" и "разузнаване" са режими с различни логики.

 

Епилог: Парадоксът на криминализацията

Всичко предложено дотук стъпва върху сериозна неопределеност, дори парадокс: политиките за сигурност се изпълняват от същите тези държава и институции, за които твърдим, че са високо криминализирани.

Няма еднозначен институционален изход от този парадокс. Затова има протести на улицата, затова те са насочени срещу цялата система на представителство с всичките й партии и институции, затова доверието в системата на представителство е сринато.

Какво може да се очаква предвид тази основна трудност?

Единственият начин да се предотврати или отслаби парадоксът е традиционен и несигурен: широка публичност, отворен публичен процес, радикална откритост. В институционален план това означава контролни механизми, базирани на публичност и достъпност на информацията в цялата сфера на държавата. Тя е потънала не просто в корупция и криминализация, а в неизбежно съпровождащите ги процеси на засекретяване на всичко, което може да се засекрети, от договорите за "Белене" и "Южен поток" до броя на служителите в ГДБОП.

В този смисъл началото не е в реформите на институционалните структури, а в извършване на драматично по обем разсекретяване на държавата посредством натиск за достъп до информация. Нормалният начин за контрол е институционализиран най-вече в парламентарния контрол. Но протестите показват основателната липса на доверие в този тип контролни механизми. В настоящия си вид институционалните механизми за контрол прикриват или допълват криминалния оборот на институциите, онова, което наричаме "организирана престъпност". Тази завеса трябва да бъде подпалена с кампания по масирано осветяване.

Авторът е изпълнителен директор на фондация Риск Монитор.

България се взриви след назначение в едно от разузнаванията. Това е уникален казус, допускам, че е световна екзотика. Наглед сектор "Сигурност" е дистанциран от мотивите, които могат да изведат активното гражданство на улицата. Наглед да, но всъщност институциите на сигурността са пряк пример, дори символ на злоупотребата с власт, хакерското прихващане на държавата отвътре, тайните политически договаряния, разпределението на влияние и подмяната на публичната сфера, която дава фундаменталното условие на конституционната държава.

Секторът днес е далеч от изискванията за съвременно изградена институцинонална система за сигурност. Тук основни положения остават неясни, а и не са в процес на изясняване. Протестното движение е рядък шанс да бъде принудена държавата да промени съществени страни в институциите на сектора, така както ги наблюдаваме днес. А без реформа на сектор "Сигурност", злокачественият политически модел, в който е заседнала България, само ще сменя маските си.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

8 коментара
 • 1
  demos20002000 avatar :-|
  demos20002000

  Интересни виждания от автора на статията.
  Разузнаване в българския му вариант = часпром. До всеки "голям" бизнесмен стои и едно ченге.В МВР същата работа,а пък за Прокуратурата въобще няма нужда и да се коментира. Въпросът е как да се промени това? И може би кои да го направи? Докато политическага система е в този и вид ще си я караме постарому.

 • 2
  smokingpipe avatar :-|
  smokingpipe

  " България се взриви след назначение в едно от разузнаванията. Това е уникален казус, допускам, че е световна екзотика. "


  И полусенките си имат имена .
  Другото е бъзльовщина .
  И не е уникален казус .

 • 3
  nikolay_uk avatar :-|
  Николов

  "Независимата прокуратура" е един най-големите бъг-ове в българската Конституция. Заради този бъг се стигна до изчадие като Филчев и карикатура като Цацаров (последният се опитва да гони Филчев по тепегьозлък). В нормални страни тези хора нямаше да могат да си разиграват коня безнаказано.

  В повечето страни над Прокуратурата има контрол или от страна на Парламента или на Правителството. Над точната формула може да се дебатира, но е едно е ясно - сегашното състоянието на безконтролност е в корена на много от недъзите на системата.

 • adenauer

  До коментар [#1] от "demos20002000":
  Вижте му съветите на този комунистически възпитаник и защо комунистически наследници с увредени мозъци са готови да дават съвети по проблеми ,които отдавна са решени ,но не по комунистически модел.Ако искаш да имаш съвремено морално ,правилно и справедливо управление във всяка една институция трябва да вземеш Германския модел на устройство на обществото.Но това изисква задължителна всеобхватна декомунизацияна всички нива на управление.За това нещо автора не споменава и дума.Второто задължително условие е отстраняване от всички ръководни нива/ЛУСТРАЦИЯ/ на т.н. политически ,икономически ,съдебен,военен ,медиен и всякакъв друг "ЕЛИТ"за период от 25 г.Тази Лустрация в Германия е продължиха до 2019 г.За това нещо комунистическия автор също нищо не споменава.Третото задължително изискване е Национализация на всички богатства от тези всичките ЛУСТРИРАНИ персони и накрая най-важното изискване на Германския модел -Народен съд над всичките тези ЛУСТРИРАНИ престъпници по Германски модел и практика.По данни на ЕВРОСТАТ броят на тези ЛУСТРИРАНИ престъпници ,до един свързани с БКП и ДС е над 350 хил.Така ,че в България има още много за вземане ,но от разбойниците.Чак след това може да кажеме ,че България може да бъде равноправен член на ЕС и Шенген.Доводите на този псевдо автор и познавач на проблемите в България обслужват само и единствено комунистическите престъпници.Закон на НС д.в.бр.37 от 5 май 2000 г.Това е за сведение на този комунистически многознайко и клакьор на комунистите и агентите.на ДС.

 • 5
  tanas avatar :-?
  Танас

  До коментар [#4] от "adenauer":
  ++++++++++ Лустрационни текстове могат да се развият в действащият Закон за обявяване на комунистически режим в България за престъпен.  ЗАКОН ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕСТЪПЕН

  Обн. ДВ. бр.37 от 5 Май 2000г.  Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
  Чл. 1. (1) Българската комунистическа партия (тогава именуваща се Българска работническа партия /комунисти/) идва на власт на 9 септември 1944 г. с помощта на чужда сила, обявила война на България, и в нарушение на действащата Търновска конституция.
  (2) Българската комунистическа партия е отговорна за управлението на държавата във времето от 9 септември 1944 г. до 10 ноември 1989 г., довело страната до национална катастрофа.


  Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
  Чл. 2. (1) Ръководствата и ръководните дейци на Българската комунистическа партия са отговорни за:
  1. целенасоченото и преднамереното унищожаване на традиционните ценности на европейската цивилизация;
  2. съзнателното нарушаване на основните човешки права и свободи;
  3. безпрецедентната разправа с народните представители от ХХV Народно събрание и всички невинно осъдени от така наречения "Народен съд";
  4. моралния и икономическия упадък на държавата;
  5. установяването на централизирано директивно управление на икономиката, довело я до разруха;
  6. погазването и отмяната на традиционни принципи на правото на собственост;
  7. рушенето на моралните ценности на народа и посегателството срещу религиозните му свободи;
  8. провеждането на непрекъснат терор срещу несъгласните със системата на управление и срещу цели групи от населението;
  9. злоупотребата с възпитанието, образованието, науката и културата за политически и идеологически цели, включително мотивиране и оправдаване на изброените по-горе действия;
  10. безогледното унищожаване на природата.
  (2) Комунистическият режим е отговорен за това, че:
  1. отнемаше на гражданите всяка възможност за свободна изява на политическата воля, като ги принуждаваше да крият своята преценка за положението в страната и ги принуждаваше да изразяват публично съгласие за факти и обстоятелства с пълното съзнание за тяхната невярност и дори това, че те представляват престъпления; това то постигаше чрез преследване и заплахи от преследване към отделната личност, нейното семейство и близки;
  2. системно нарушаваше основните човешки права, като потискаше и цели групи от населението, обособени по политически, социален, религиозен или етнически признак, въпреки че Народна република България още през 1970 г. се присъедини към международни актове по правата на човека;
  3. нарушаваше основните принципи на демократичната и правова държава, международните договори и действащите закони, като с това поставяше интересите на комунистическата партия и нейните представители над закона;
  4. при преследванията срещу гражданите използваше всички възможности на властта, като:
  а) екзекуции, нечовешки затворнически режим, лагери за принудителен труд, мъчения, подлагане на жестоки насилия;
  б) освидетелстване или настаняване в психиатрични заведения, като средство за политически репресии;
  в) лишаване от право на собственост;
  г) възпрепятстване и забрана за получаване на образование и упражняване на професия;
  д) възпрепятстване на свободното движение във и извън страната;
  е) лишаване от гражданство;
  5. безнаказано се извършваха престъпления и се предоставяха незаконни предимства на лица, които вземаха участие в престъпления и преследвания на други лица;
  6. подчиняваше интересите на страната на чужда държава до степен на обезличаване на националното достойнство и практическа загуба на държавен суверенитет.


  Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
  Чл. 3. (1) Посочените в чл. 1 и 2 обстоятелства дават основание да се обяви комунистическият режим в България от 9 септември 1944 г. до 10 ноември 1989 г. за престъпен.
  (2) Българската комунистическа партия е била престъпна организация, подобно на други организации, основаващи се на нейната идеология, които в дейността си са били насочени към потъпкване на човешките права и демократичната система.


  Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
  Чл. 4. Всички действия на лица, които през посочения период са били насочени към съпротива и отхвърляне на комунистическия режим и неговата идеология, са справедливи, морално оправдани и достойни за почит.
  -------------------------
  Законът е приет от ХХХVIII Народно събрание на 26 април 2000 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

 • 6
  tanas avatar :-?
  Танас
 • 7
  dorn avatar :-|
  dorn

  Прокуратурата в българските условия задължително трябва да бъде поставена под контрола на изпълнителната власт ( и да си носи политическата отговорност ) - при сегашната пълна "независимост" и безотговорност ние можем само да сме доволни когато за главен прокурор е избран сравнително кротък и безконфликтен човек като Борис Велчев и с ужас да наблюдаваме какви репресии и разправа с всякакви опоненти ще предприеме един властолюбив и вманиачен в нещо ( но в никакъв случай и борба с престъпността ) пореден главен прокурор ,като само можем да чакаме да изтече седемгодишния мандат .

 • 8
  kaschei avatar :-|
  Kaschei Bezsmertni

  До коментар [#7] от "do":Напълно съм съгласен с вас колега!Няма място за органи ,които водят разследвания в съдебната власт,а пък и наличието на хиляда хрантутняка в измислената Национална следствена служба ,също в съдебната власт е апогей на малоумщината.За 23 години "независимост" и "несменяемост" прокуратурата и следствието доказаха несъстоятелността на моделът,който иначе доста хора защитават,особено политици,защото ,ако ръководителите на прокуратурата бяха с мандат и се избираха от народа,щяха да се борят и за следващ мандат,което автоматически би изключило колаборация с политическите партии..Такива типажи като Борис Велчев,Татарчев,Филчев,Кокинов,Роман Василев,Славчо Кърджев и да не ги изброявам никой не би ги избрал..ВСЕКИ СЕРИОЗЕН БИЗНЕСМЕН ИЛИ ОБИКНОВЕН ГРАЖДАНИН КАТО СИ ТЪРСИ АДВОКАТ И ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ДА СИ ГО ПОЗВОЛИ,ИЗБИРА ТАКЪВ ,КОЙТО ИМА ДОБРО ОБРАЗОВАНИЕ,КОРЕКТЕН Е ,ЕТИЧЕН И ДОБЪР ПРОФЕСИОНАЛИСТ!ТОВА НЕ Е НУЖНО СЕГА КАТО УСЛОВИЕ НИТО ЗА ПРОКУРОРИ,НИТО ЗА СЛЕДОВАТЕЛИ,НИТО ЗА ПОЛИЦАИ ,НЕЗАВИСИМО В ДАНС ИЛИ ГДБОП.....!!!
  СЪГЛАСЕН СЪМ И С АВТОРЪТ ЗА ПО-ГОЛЯМА ПРОЗРАЧНОСТ ВЪВ ВСИЧКИ ДЕЙСТВИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ В СФЕРАТА НА СИГУРНОСТТА.ПРОКРАДВА СЕ ОБАЧЕ ТЪНКАТА НИШКА НА НПО-ТАТА ДА ИМ СЕ ВЪЗЛАГАТ,РЕСП-ДА ИМ СЕ НАЧИСЛЯВАТ БАСНОСЛОВНИ ХОНОРАРИ ЗА АНАЛИЗИ ,ПРОГНОЗИ И СТРАТЕГИИ С ПАРИ ОТ БЮДЖЕТА.НИКОЙ И СЕГА НЕ ПРЕЧИ НА АНАЛИЗАТОРИ И АРМИЯТА ОТ Т.НАР."СПЕЦИАЛИСТИ ПО СИГУРНОСТТА" ДА СИ АНАЛИЗИРАТ И ИНТЕРПРЕТИРАТ,НО ЗАЩО ВСИЧКИ ИСКАТ ДА БОЗАЯТ ОТ ДЪРЖАВНАТА КРАВА.А СЪМ ВИЖДАЛ КАКВИ ПАРИ ИМ ПРЕВЕЖДАТ СА АБСОЛЮТНИ ГЛУПОСТИ,ОТКРИВАЙКИ ТОПЛАТА ВОДА И КОЛЕЛОТО !!!!!!ЗАТОВА -РЕФОРМИ,НО С ЕДНО НАУМ...НПО-ТАТА ДА СИ ТЪРСЯТ ПАРИ ОТ ХОРАТА И БИЗНЕСА,КАТО ОТЕЦ ИВАН ОТ НОВИ ХАН,А НЕ ДА ЦОЦКАТ ОТ ЕВРОФОНДОВЕ И БЮДЖЕТА ,ЗА ДА ПИШАТ СТРАТЕГИИ!!!


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност.