Десетте най-ключови промени в Закона за обществените поръчки

Десетте най-ключови промени в Закона за обществените поръчки

Сред тях са повече прозрачност и граждански контрол, облекчени критерии за достъп, задължителни подизпълнители при големите търгове

Десислава Лещарска
13444 прочитания

© Юлия Лазарова


Електронно досие на цялата процедура по подготовка и договаряне на обществена поръчка, граждански контрол за тръжната документация, задължителни подизпълнители при големите поръчки и отпадане на изискването за оборот при явяването на конкурс. Това са част от промените в Закона за обществените поръчки (ЗОП), представени подробно пред журналисти от експерти към Министерския съвет ден след като документът (виж прикачените файлове) получи одобрението на министрите и потегли за разглеждане от Народното събрание.

Голяма част от поправките са в положителна посока – свързани са със значително подобряване на публичността при подготовката, оценката и договарянето на поръчките, отпадане на ограничителни и дискриминационни условия. Дискусия пораждат текстове като задължението да се използват подизпълнители при поръчки за строителство над 2.64 млн. лева. Въпреки предложенията на браншови организации в промените не са намерили място исканията за увеличаване на праговете, под които не се провежда търг по ЗОП.

Поправките са селектирани сред около 300 предложения на браншови организации, сдружения, общини, държавна администрация и граждани. Ето и част от текстовете, които условно нарекохме "топ 10" на промените в Закона за обществените поръчки, защото са съществени или касаят големи групи компании:

1. Профил на купувача

Нов текст задължава всички възложители на обществени поръчки (5136 по данни на експертите на Министерския съвет) да поддържат на своята интернет страница раздел "Профил на купувача", в който да публикуват изчерпателни данни за целия процес по подготовка и договаряне: обявление, тръжна документация, разяснения, протоколи от заседания на комисии, класиране, включително сключения договор, договори с подизпълнители, всички изменения, свързани с тях, документи за извършена и приета работа, извършени плащания. В страницата на Агенцията за обществени поръчки (АОП) към всяко обявление ще има линк към въпросния раздел.

2. Всеки ще може да сигнализира за съмнителен конкурс

Според сега действащия закон предложения за промени в обявлението и тръжната документация заради съмнения за нарушения могат да се правят само от "заинтересувано лице" в 14-дневен срок от публикацията. Сега сигнал до възложителя могат да подават всички граждани, фирми и организации, които нямат пряко участие в процедурата.

3. Без критерий "оборот от предходни години"

Отпада текстът, който дава право на възложителите да изискват информация за оборота на кандидатите за последните три години. Данни за финансово и икономическо състояние могат да се изискват само ако за изпълнението на поръчката е необходим начален ресурс за консумативи и заплати. Той не може да надхвърля 50% от прогнозната стойност на поръчката. Остава изискването да се доказват техническите възможности на кандидатите за изпълнение на дадена поръчка.

4. Фирмите длъжници – без достъп до търгове

Възложителят ще е длъжен да отстрани от конкурса кандидати, които имат задължения към държавата и община, установени в сила с влязъл в сила акт, освен ако не са разсрочени. Отстраняват се и кандидати, които имат просрочени ликвидни и изискуеми задължения към подизпълнители, установени с влязло в сила съдебно или арбитражно решение.

5. Подизпълнителите – задължителни при строителство

Нов член задължава възложителите да определят дял между 30 и 70% от стойността на поръчката за изпълнение от подизпълнители. Това се отнася при поръчки за строителство с прогнозна стойност над 2.64 млн. лева. При поръчките за услуги определянето на дял, предназначен за подизпълнители, е по желание на възложителя и не може да надхвърля 30% обема на работата. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат строително-монтажни работи, но могат да сключват договори за доставка на стоки и услуги.

6. Класирането – само по показатели, свързани с предмета на поръчката

В нов член от закона подробно е разписано какви могат да бъдат показателите за оценка на офертите, когато се избира икономически най-изгодната (а не най-евтината). Не се допуска включването на показатели за оценка, които не са пряко свързани с предмета на поръчката, както и показатели, които отчитат времето за извършване на плащанията в полза на изпълнителя (отложено или разсрочено плащане).

7. Съкращават се сроковете за произнасяне на КЗК

От един месец на 14 дни се съкращава срокът за произнасяне на Комисията за защита на конкуренцията по жалби, отнасящи се за всички поръчки под праговете – 9.7 млн. лв. за строителство и 391 хил. лв. за доставки, услуги и конкурс за проект.

8. Външните експерти стават задължителни при големите търгове

Участието на външни експерти в оценителните комисии в търгове за строителството за над 9.7 млн. лева става задължително. Изборът ще става чрез жребий, организиран от Агенцията за обществените поръчки.

9. Поръчки за кооперации на хора с увреждания

В закона се връща условието определени поръчки да се възлагат на специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания. Става въпрос за поръчки на определени изделия, сред които работни облекла, брошури, обувки, чаршафи, както и услуги като ремонти на паркове и детски площадки. В окончателният вариант на промените е записано, че всички юридически лица могат да кандидатстват за такива поръчки, но при наличие на оферти от специализирани предприятия ще се разглеждат само те. Критиката към това предложение е, че ще се нароят десетки специално създадени дружества, които да печелят служебно поръчки.

10. Подпис върху ценовата оферта

Задължителна става практиката представител на фирмата кандидат или негов упълномощен представител да се подписват на листа с ценовата оферта при отварянето й. Идея е да се премахнат съмненията за сключване на договори на цена, различна от първоначално предложената. Практиката ще се прилага и при процедурата "публична покана", при която задължително става публичното отваряне на оферти в присъствието на кандидатите. Съмненията обаче са, че ако има подмяна на оферти, те стават преди отварянето на пликовете с цените.

Електронно досие на цялата процедура по подготовка и договаряне на обществена поръчка, граждански контрол за тръжната документация, задължителни подизпълнители при големите поръчки и отпадане на изискването за оборот при явяването на конкурс. Това са част от промените в Закона за обществените поръчки (ЗОП), представени подробно пред журналисти от експерти към Министерския съвет ден след като документът (виж прикачените файлове) получи одобрението на министрите и потегли за разглеждане от Народното събрание.

Голяма част от поправките са в положителна посока – свързани са със значително подобряване на публичността при подготовката, оценката и договарянето на поръчките, отпадане на ограничителни и дискриминационни условия. Дискусия пораждат текстове като задължението да се използват подизпълнители при поръчки за строителство над 2.64 млн. лева. Въпреки предложенията на браншови организации в промените не са намерили място исканията за увеличаване на праговете, под които не се провежда търг по ЗОП.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


22 коментара
 • 1
  Consumer avatar :-P
  Consumer

  А защо нищо не се казва за смешните и лобистки текстове в предложението за промени? Критерия "Икономически най-изгодна оферта" ми е любимия, мога да моделирам формулата както си искам и да разпределям тежестите.

 • 2
  e_mil avatar :-|
  tamada

  Не може да има "по-ключови" и "най-ключови" промени, както не бива да има "по-емблематични" и "най-емблематични" грешки, които допускате Вие и колегите Ви.

 • 3
  drilldo avatar :-|
  Георги Георгиев

  "Възложителят ще е длъжен да отстрани от конкурса кандидати, които имат задължения към държавата и община, установени в сила с влязъл в сила акт, освен ако не са разсрочени." Последното условие казва всичко. Познайте как ще се преценява кой има задължения и кой не! За 5000 лв. задължения ще режат от проекта неподходящи фирми, а за 30 милиона РАЗСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ще се пускат нашите хора.

 • 4
  ivabel avatar :-|
  Iva Belokapova

  Това с хората с увреждания не е редно. Те са достатъчно конкурентоспособни, за да има нужда от поредните "преференции". И наистина има възможност за злоупотреба, това вече е добре проиграно - със студентските кооперации, РМДтата и какво ли още не

 • 5
  boian.ikonomov avatar :-|
  jgold

  Най-целесъобразно би било да се промени чл. 59 от ЗОП и да се вдигне прага на гаранцията за добро изпълнение, и да не бъде максимум 3%. Ако например, изпълнителят трябва да даде банкова гаранция за добро изпълнение за 20% от поръчката, съвсем естествено ще отпаднат голяма част от нагласените търгове.

 • 6
  k_ avatar :-|
  k_

  За оборота е смислено предложение.
  Не миждам затворена вратата за детайлите при подписване на договора. Това се решава като след определяне на спечелилия поръчката се подписва договор веднага базиран на параметрите в заданието. Ако той и следващия го откажат се прави нова поръчка като отказалите не се допускат. Проекто договора е част от заданието.

 • 7
  dohco avatar :-|
  dohco

  "§ 22. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 се създава изречение трето:„Мнозинството на комисията не може да бъде формирано от лица, които са под ръководството или контрола на възложителя.“
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) За осигуряване на изискванията по ал. 2 възложителите привличат като членове на комисията външни експерти, които са включени в списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 и имат квалификация и професионален опит в съответствие с предмета на поръчката. Включването в състава на комисията на външни експерти от списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 става чрез жребий, в който се включват всички експерти с квалификация, съответстваща на предмета на поръчката. Жребият се организира от Агенция за обществените поръчки по електронен път при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона."

  т.е. в комисия от 5 човека - 3-ма външни експерти избрани чрез жребий от АОП - един от Благоевград, един от Видин и един от Варна, може и от Хасково... и кой плаща масрафа, командировките??? А как ще събереш тримата на конкретна дата, наколко пъти...

  Тих ужаст!!!

 • 8
  k_ avatar :-|
  k_

  До коментар [#7] от "dohco":
  На твойто се вика на брашното евтини, на триците скъпи.
  За миналата година оценките са че около 1 МИЛИАРД са чопнати, той седнал за командировки и пътни на експерти да се корка.

 • 9
  dohco avatar :-|
  dohco

  До коментар [#8] от "k_":

  Не мисля, че с тези промени няма да се чопнат пак 1 милиард... Закона е врата у полето...

  Тука раздаваме едни пари на "експерти" и на обучители на по новите моменти в ЗОП...

 • 10
  t3stizz avatar :-P
  ХЪ ХЪ ХЪ

  Важният извод, който все още никой не е споменал е, че проблемът не е в закона, а в прилагането му. Такъв проблем се решава не със законодателни инициативи, а с механизми за контрол, които обаче доколкото съществуват в момента са неефективни.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход