Новият брой: Магистрален грабеж

Camorra, д'ге

Camorra, д'ге

Схемата с несъстоятелността със задна дата се премести по оста Неапол-Плевен

Димитър Пеев
14020 прочитания

© Инна Павлова


"Консултации". Този разкривен надпис в зелено, явно писан на ръка, е украсявал доскоро магазинчето до входа на блок в столичния квартал "Хиподрума". Покрити с бяла боя, още по-разкривени, но читаеми надписи ни информират за другите услуги, които се предлагат там: "продажба на компютри на лизинг" и "щампи върху тениски". Днес помещението се отдавна под наем, а надписите са покрити с бежова боя. В този магазин е адресът, който италианската фирма "Сервици е лоджистика" е посочила, за да получава съдебните книжа по делото, което води срещу строителната компания "БК Строй".

Първата фирма е от Неапол, втората - от София, а делото се води в Плевенския окръжен съд. Към последния италианското дружество се обръща, защото от 2008 г. има да взима близо 25 милиона лева от българската фирма. Или поне така твърди.

Зад този само на пръв поглед международен сюжет, който, както ще разберете по-долу, напомня по абсурда си на филм на Костурица, се крие изобретателността на един длъжник, който търси начин да избегне плащанията към реалния си кредитор – голяма българска банка.

Целта на упражнението е ясно – мнимият кредитор да се окаже пръв по време и по размер на вземанията и така истинският, който действително е отпуснал кредит няколко години по-късно, да не може да изпълни вземането си.

И ако до този момент схемата със симулирането на несъстоятелност със задна дата беше порочна практика, която минаваше най-вече покрай отделни състави в търговското отделение на Софийския градски съд, то явно тя започва да се разпростира из цялата страна.

Избери си съдия

Видно от съдебните актове през 2008 г., "БК Строй" взима инвестиционен заем от 5 милиона евро и става поръчител по друг заем на свързана с него фирма за 1 млн. лв. През 2012 г. заемите стават предсрочно изискуеми.

В средата на октомври същата година фирмата мести седалището си от София в Плевен, като по този начин измества подсъдността на всички искове срещу нея в окръжния съд на града. Само няколко дни по-късно в съда постъпва искане от базираното в Неапол дружество "Сервици е лоджистика", което иска откриване на производство по несъстоятелност на "БК Строй."

Делото е разпределено на съдия Силвия Кръстева, която дава указания. Една седмица по-късно при нея постъпва молба от италианската фирма, че указанията не могат да бъдат изпълнени. Съдът прекратява делото. По-малко от месец след това "Сервици е лоджистика" отново се обръща към Плевенския окръжен съд. Този път делото е разпределено на съдия Стуфан Данчев, който насрочва съдебно заседание за ноември, а два месеца по-късно произнася решение, с което открива производство по несъстоятелност.

Той приема, че "БК Строй" е изпаднало в неплатежоспособност още през 2008 г., а задълженията към италианското дружество заедно с неустойките възлизат на 23.4 млн. лв. Съдът налага обезпечение над единствения имот на дружеството – търговския център в Люлин, и спира действията, които банката е предприела чрез частен съдебен изпълнител, за да събере вземането си, защото приема, че не тя, а италианското дружество е в правото първо да получи вземанията си.

Ноу-хау за милиони

За да докаже вземането си, италианското дружество представя пред съда консултантски договор, за който твърди, че е сключило с българската фирма през март 2008 г. и е изпълнило. В договора е записано, че "БК Строй" "притежава собствеността върху атрактивни недвижими имоти в град София, предвидени за застрояване, като и същото е специализирано в строителство на луксозни жилищни и административни сгради". За да може да реализира в България и ЕС тези имоти, които са на "стойност около 30 000 000 евро", българската фирма има нужда от консултант. Затова възлага на "Сервици е лоджистика" "да извърши проучване на пазара на три страни – членки на ЕС, а именно България, Англия и Италия, и да дефинира възможността на възложителя за осъществяване на търговски сделки с граждани и юридически лица на тези държави, да изготви стратегия на инвестицията и реализацията, да предостави информация и осъществи контакти на възложителя с лица – потенциални купувачи и наематели, както и да даде препоръки за инвестиционната и ценовата политика, видовете довършителни работи и качеството по предлаганите обекти от възложителя".

За да изпълни договора, италианската фирма трябва да представи писмен доклад три месеца след сключването му. Стойността на договора е шест милиона евро, а при забава от която и да е било от двете страни се дължи неустойка на същата стойност.

В крайна сметка договорът бил изпълнен, но плащане не постъпило. Българската фирма явно е почувствала вина към италианския си партньор и още в деня на падежирането на задължението издава запис на заповед на стойност от 12 милиона евро.

Съдия Стефан Данчев безкритично приема тези факти и обява, че българската фирма е в неплатежоспособност от средата на 2008 г.

И подробностите...

Няма никакво съмнение, че пазарът дава пълна свобода на субектите да се договарят за каквото си поискат, стига да не нарушават законите. Нищо не забранява на едно дружество да наеме консултант, за да може по-добре да реализира продажбите си. Стига да има има какво да продава, а фирмата, която го консултира, да съществува.

Задължението към италианската фирма не фигурира в нито един от обявените отчети на "БК строй" в Търговския регистър. То се появява само в счетоводния баланс на дружеството – към юни 2008 и в шестмесечния за 2012 г. Тези баланси обаче, доколкото не подлежат нито на вписване, нито на заверка от одитор, може да са били изготвени по всяко време.

Друга интересна подробност е, че въпреки че вземането на италианската фирма е от 2008 г., тя предприема действия по събирането му чак четири години по-късно, при положение че погасителната давност на неустойките е три години.

В договора за консултантски услуги е записано, че българката фирма иска да реализира свои имоти на стойност от около 30 милиона евро. Видно от отчетите й към датата на сключване на договора и към датата на неговото изпълнение, дълготрайните материални активи с които дружеството разполага, са на стойност от 0 лв.

От представените пред съда доказателства става ясно, че "Сервици е лоджистика" се занимава с отдаването на мотопеди и автомобили под наем, а човекът, който е подписал консултантският договор, е "отговорник за дейностите по отдаване под наем без водач".

На фона на тези обстоятелства абсолютно неясният предмет на договора е дребен детайл - италианската фирма е трябвало да изготви "стратегическо и концептуално решение на търговския център и офисните площи". В случая явно не става дума за архитектурен проект, защото според договора трябва да се представи само доклад. И още - "да дефинира възможностите на възложителя за осъществяване на търговски сделки с граждани и юридически лица", което вероятно е правна консултация. Но специализираната в отдаването на мотопеди и автомобили под наем фирма от Неапол има капацитета да консултира и по въпроси на интериорния дизайн, защото се ангажира да "дава препоръки за видовете довършителни работи".

През април тази година апелативният съд се произнася по жалба на банката и оставя без движение молбата на италианското дружество, докато не представи доказателства за своята легитимност. В изпълнение на тези указания през лятото в съда е внесен набор от документи, сред които са и финансов отчет на "Сервици е лоджистика" от 2008 г., в които действително фигурира вземане от 12 милиона евро.

Вземанията на италианското дружество са оспорени от трима кредитори. В производството по одобряване на списъка на приетите от синдика вземания в съда е внесен набор от документи, сред които са и финансов отчет на "Сервици е лоджистика" от 2008 г., в които действително фигурира вземане от 12 милиона евро. В съда обаче от кредиторите е внесен и годишен финансов отчет на "Сервици е лоджистика" за 2008 г., но със съвършено различно съдържание – в него вземанията за 12 милиона евро липсват.

След внасянето на втория годишен отчет (който за разлика от внесения от италианското дружество отчет е заверен от търговския регистър на Италия) "Сервици е лоджистика" оттегля внесения от него годишен отчет за 2008 г. с включени в него вземане за 12 милиона евро. Независимо от това съдия Стефан Данчев оставя без уважение възраженията на трима от кредиторите срещу включването от синдика на вземането на италианското дружество в списъка на приетите вземания. Разликата между представените отчети и официалните остава без коментар. А тя на практика означава, че или италианската фирма поддържа двойно счетоводство, или по пътя между Неапол и Плевен в отчета са се появили 12 милиона евро. Въпроси, на които отговор би следвало да даде не само съдът, но и прокуратурата.

Въпреки промените

В началото на годината парламентът промени Търговския закон, като въведе ограничение за датата, към която може да бъде връщана несъстоятелността. Тази промяна обаче не засяга висящите в съда случаи, в които се злоупотребява със закона. Симулирането на задължения стана масова практика покрай финансовата и икономическата криза и позволи на не един и двама недобросъвестни длъжници да "спасят" заложеното си имущество от кредиторите. Нито Висшият съдебен съвет, нито инспекторатът към него, нито прокуратурата се заинтересуваха от тези схеми. Промяната в закона би следвало да ограничи тази порочна практика, но тя не може да поправи съдиите, които, загърбили всякаква правна и житейска логика, правят тези схеми възможни.

Има един сборник  "60 години българско правосъдие" (1878 - 1941 г.), в който е записано "Достойнството на съдебната власт зависи от достойнствата на съдиите и прокурорите". Но за какво достойнство може да става дума, когато правораздаването напомня на правосъдие от силните години на неаполитанската камора и най-малкото, което идва на ум на потребителите, е плевенското възмущение - д'ге.

"Консултации". Този разкривен надпис в зелено, явно писан на ръка, е украсявал доскоро магазинчето до входа на блок в столичния квартал "Хиподрума". Покрити с бяла боя, още по-разкривени, но читаеми надписи ни информират за другите услуги, които се предлагат там: "продажба на компютри на лизинг" и "щампи върху тениски". Днес помещението се отдавна под наем, а надписите са покрити с бежова боя. В този магазин е адресът, който италианската фирма "Сервици е лоджистика" е посочила, за да получава съдебните книжа по делото, което води срещу строителната компания "БК Строй".

Първата фирма е от Неапол, втората - от София, а делото се води в Плевенския окръжен съд. Към последния италианското дружество се обръща, защото от 2008 г. има да взима близо 25 милиона лева от българската фирма. Или поне така твърди.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


17 коментара
 • 1
  nuzzo avatar :-|

  Схемата е видна и изяснена, откъм фактическата и страна.
  Схемаджиите, начело със "безпристрастният съдия" Данчев, са ясни.
  Къде е прокуратурата ?!?!

 • 2
  inspektorstrezov avatar :-|
  Инспектор Стрезов

  Сега всички отговорни ще се изпокрият и ще чакат времето да заличи следите.

  Цацаров??? Жив ли си?

 • 3
  pavla avatar :-|
  ПАВЛА

  До коментар [#1] от "nuzzo":
  [quote#1:"nuzzo"]Къде е прокуратурата ?!?![/quote]
  Спи.

 • 4
  the_core avatar :-P
  The Core

  До коментар [#2] от "Инспектор Стрезов":

  Шшшш-т!
  Тихо, да не сбърка!
  Брои бюлетини в момента!

 • 5
  serafin avatar :-|
  serafin

  Уникален договор и два пъти по-уникален съдия.
  Не признава заверен и вписан в съответния ТР отчет и вътрешно е убеден, че двете страни по договора говорят истината, само истината и нищо друго освен истината.....
  Предлагам се за консултант по такъв договор.......
  Коя ли банка пържат в момента?

 • 6
  demonoid avatar :-|
  demonoid - чао тирани!

  Да не говорим, че е престъпление по НК ако управител не обяви несъстоятелността до 30 дни от възникване. Някой ще потърси ли отговорност на тоя дето от 2008 год. не е обявил несъстоятелност няколко десетки пъти по 30 дни!?

 • 7
  stoiank avatar :-|
  stoiank

  Определени банки се отнасят с клиентите си, все едно са малоумници. Всякакви такси и комисионни, наскоро една измисли такса за хартиено извлечение на месец, колкото е такса за обслужването. Та докато се усетят хората да "таксува" всички сметки, за да събере няколко милиона. Ето реакцията на мошениците, някой решил да "таксува" една банка с няколко милиона, а за толкова пари и разбран съдия ще се намери.

 • 8
  frank_ninov avatar :-|
  Нинов

  От статията разбрах кои банки са платили масрафа, дагоо....

 • 9
  frank_ninov avatar :-|
  Нинов

  Корекция към пост #8 ...не разбрах... д'ге

 • 10
  blagocvetanov avatar :-|
  Благовест Цветанов

  Завършекът на статията е прекрасен!


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход