Няколко хиляди фирми вече могат да избират доставчик на ток

Важно е да се спази срокът 1 октомври, защото след това сметките ще бъдат доста по-високи

Кино "Арена" и още няколкостотин стопански потребители вече купуват ток на свободно договорени цени, но за огромната част от предприятията изборът на търговец предстои
Кино "Арена" и още няколкостотин стопански потребители вече купуват ток на свободно договорени цени, но за огромната част от предприятията изборът на търговец предстои    ©  ИВАН ГРИГОРОВ
Кино "Арена" и още няколкостотин стопански потребители вече купуват ток на свободно договорени цени, но за огромната част от предприятията изборът на търговец предстои
Кино "Арена" и още няколкостотин стопански потребители вече купуват ток на свободно договорени цени, но за огромната част от предприятията изборът на търговец предстои    ©  ИВАН ГРИГОРОВ

Първи октомври е срокът, до който компаниите, използващи средно напрежение, трябва да са избрали доставчика си на ток. Това са предприятия, по-големи хотелски комплекси, търговски центрове и други, които досега купуваха електроенергията си на фиксирани от държавата цени. Промяната се подготвя отпреди година и ЕРП-тата уведомиха клиентите си какво им предстои.

В очакване на голямата вълна

След ваканционния август, септември ще бъде със сигурност динамичен за дългоочакваното отваряне на пазара. Предстои хиляди клиенти да решат дали да продължат да бъдат обслужвани от ЕРП-тата, които имат лицензи и за търговци на свободния пазар, или да преминат към друг доставчик. Огромна част от стопанските потребители не само все още не са избрали доставчик, но и не са наясно какво точно им предстои. Към началото на август едва 377 потребители на средно напрежение бяха се регистрирали на пазара, а само на територията на "Енерго-про" (обслужваща Североизточна България) този тип потребители са около 1300 (от общо около 1.2 млн. абонати). "Капитал Daily" поиска по-актуални данни от Електроенергийния системен оператор (ЕСО) и те могат да се видят в графиката. "Хората са мотивирани, но не и достатъчно запознати с процедурите", смята Мария Гергова от "Енергоинвестмънт", един от търговците на пазара.

Алтернативата

На практика алтернативата пред онези фирми, които все още не са регистрирани на свободния пазар, е проста. Те или трябва да излязат на него, избирайки си търговец, или да останат служебно разпределени към Доставчика от последна инстанция (ДПИ). Последният е предвиден като участник на свободния пазар, за да се погрижи за онези потребители, които по една или друга причина са останали без доставчик. В момента всички ЕРП-та, както и НЕК, имат лицензи за ДПИ и след последните промени в Закона за енергетиката те купуват своята енергия от НЕК. За да се мотивират тези клиенти да излязат на свободния пазар, цената, на която ДПИ продава електроенергията, е по-висока от цената на свободния пазар. За сравнение - през август НЕК продаваше енергия на ДПИ-тата на цена 109.37 лв./MWh, докато на свободния пазар търговете напоследък вървят под 80 лв./MWh.

Така за много фирми, които са пропуснали по една или друга причина да си изберат търговец до 1 октомври, първите сметки за тока вероятно ще подействат стимулиращо да намерят по-евтин доставчик. Именно затова е важно компаниите да спазят срока за избор на доставчик. При избора си компанията има две възможности – да използва услугите на досегашния си снабдител – ЕРП-то, но вече през дружеството му с лиценз за търговец, или да избере друг доставчик. Разлика между търговците на електроенергия няма, но ако се ползва услугата от различен от ЕРП-то доставчик, фирмата вече ще плаща две отделни фактури – една към търговеца за електроенергията, и една към ЕРП-то за мрежовите услуги. Много по-важен мотив при взимането на решението обаче е цената.

На каква цена

За пръв път цената ще бъде различна за отделните компании. Освен това, ако преди тя е била с две или три тарифи, сега ще е само една. Поради това няма как да се направи сравнение между цената на тока за различните потребители.

Много важен фактор за определяне на цената ще бъде правилното планиране на нужната енергия. Затова е важно потребителят с помощта на търговеца на ток да изготвят възможно най-точния график за консумация. Ако предвиденото количество се окаже по-малко, нужната допълнителна енергия се заплаща по по-висока цена. Когато фирмата не използва цялата предвидена за периода енергия, тя се изкупува от Електроенергийния системен оператор (ЕСО) на значително по-ниска цена. В момента ЕСО изкупува  излишъка на цена 27.89 лв./MWh. При недостиг цената е няколко пъти по-висока - 186.65 лв./MWh. Обикновено тези разлики се поемат от търговците и така клиентите им заплащат реално изконсумираната от тях енергия. За да може доставчикът да даде конкурентна цена, е важно правилно да прецени нужната енергия за компаниите, защото в такъв случай небалансът ще е по-малък.

Въпрос на избор

"Капитал Daily" попита няколко фирми, участници на свободния пазар, които са избрали вече своите търговци, кое е било определящото за решението им и мненията бяха разнопосочни. Така например според Иван Аладжов, търговски директор на "Карил и Таня", ЕРП-то си е свършило добре работата, като е направило тестове и реално разиграване на ситуации, докато търговците просто подали оферти, което според него дори не е първа, а половин стъпка. "ЕРП-то ни знаят потреблението и как се движим – лятото работим на пълни мощности, а зимата почни на нула, и съобразиха офертата си с това", заяви Аладжов.

Обратното са направили от "Медика", за които е било важно да пробват да купуват ток от различен от ЕРП-то доставчик. "Когато бяхме към ЕРП-то, имахме доста повече санкции за неизразходвана енергия, тъй като тогава изцяло си правихме планирането, докато сега имаме допълнителни устройства на електромерите и имаме по-добра статистика за натоварването", коментира Стойчо Пангев, финансов директор на предприятието. Токът, който купуват от търговеца, сега е на по-ниска цена от тази ЕРП-то. "Тази година имаме известна икономия и в никакъв случай не сме с по-високи разходи, отколкото ако бяхме останали при ЕРП-то", каза Пангев. "Уговорката ни беше, че търговецът ще прави планирането, но няма как този процес да бъде автоматичен, защото зависи от производствената ни програма, която не е регулярна", добави той.

Кои са търговците

Въпреки че в ЕСО има регистрирани десетки доставчици, реално тези, които могат да обслужват клиентите на средно и ниско напрежение, са значително по-малко, тъй като много от търговците се занимават само с износ или пък работят само на едро за големи клиенти на високо напрежение. От регистъра на координаторите на балансиращи групи (в тях влизат по-голям брой потребители), който може да се види в сайта на ЕСО, е видно, че има 12 активни участника, но трябва да се има предвид, че има търговци, които вкарват клиентите си в чужди балансиращи групи. Това са реалните алтернативи на търговските дружества на ЕРП-тата. Към тях трябва да добавим и самите ЕРП-та, които със своите лицензи за търговия са равноправни участници на пазара. Не са рядкост случаите, когато клиенти на едно ЕРП решават да излязат на свободния пазар, използвайки услугите на търговеца на друго ЕРП. Засега около 10% от клиентите на търговците на свободния пазар идват при тях не от регулирания пазар, а мигрирайки от други търговци, включително от ЕРП-тата. След насищането на пазара с новорегистрирани участници процесът на миграцията със сигурност ще се динамизира.

Макар че все още потребителите, присъединени към мрежата ниско напрежение, са в регулирания пазар, има отделни малки предприятия, които са се възползвали от правото си да купуват енергията си на свободно договорени цени. Към началото на август това са общо 72 клиента. Основната пречка пред тези клиенти е липсата на инсталиран електромер, който да позволява дистанционно отчитане – каквото е изискването за участниците на свободния пазар.

Как се излиза на свободния пазар

Процедурата по регистрацията на свободния пазар е една и съща, независимо дали потребителят ще избере доставчик да му бъде досегашното ЕРП, или някой друг търговец. Тя се състои от две основни стъпки. Първо желаещите да си изберат доставчик на свободния пазар трябва да отидат в клиентския център на електроразпределителното си дружество, където е необходимо да попълнят Заявление за предоставяне на достъп до мрежата на ЕРП-то, заедно с комплект декларации. По служебен път се издава бележка за липса на задължения, издават се договорите, които трябва да се подпишат и се плаща съответната гаранция по тези договори, която се изчислява по методика на ЕРП-то. Следва втора процедура, при която се подава заявление за смяна на координатор и се заявява (с декларация и представяне на сключен договор) към кой нов координатор на балансираща група ще отиде клиентът. На това основание ЕРП-то издава кодов номер в тяхната система, с който потребителят вече може да участва на свободния пазар и да регистрирате графици.

Настоящата процедура е в сила от 1 август. Преди това тя минаваше през ЕСО, но системният оператор обяви, че вече няма техническата възможност да обработват толкова нови клиенти и при него остана регистрацията само на клиентите на високо напрежение. Предишната процедура търпеше критики на някои търговци, защото имаше прехвърляне на документи между ЕРП и ЕСО и предвид 30-дневните срокове за издаване на документите на различните етапи – се стигаше до половин година до излизането на фирмите на пазара. Сега всичко е в ЕРП-то, което на теория би трябвало да означава, че процесът трябва да е по-бърз. Според някои търговци обаче не може процесът по излизането на пазара да се администрира от заинтересована страна.

В общия случай по настоящия ред процесът за излизане на фирмите на свободния пазар отнема два месеца. Според някои макар заявления по втората процедура да могат да се подават единствено между първо и десето число, ЕРП-тата могат да улеснят потребителите, като разрешат такива заявления да се входират по всяко време. Цялата процедура се стартира от изпълнителен директор или упълномощено лице и тези ограничения допълнително усложняват процеса, защото хората трябва да имат повече свободно време, за да ходят по няколко пъти до ЕРП-то. "Има забавяне при издаване на договорите, за които срокът е 15 работни дни, но ЕРП-тата не успяват да го спазят по една или друга причина", коментираха настоящата ситуация от "Енемона".

Процедурата позволява в момента, в който се получи регистрация за излизане на свободния пазар, търговецът на ЕРП-то да отиде при клиента и да се опита да го прибере обратно при себе си, но като цяло фирмите спазват уговорките с търговците си и след регистрацията си на пазара сключват уговорените договори. "В крайна сметка клиентът не може да бъде излъган, защото той си решава, договорите са за една година и догодина е свободен отново да си търси търговец", коментира в тази връзка един от търговците на пазара.