Големите промени за обществените поръчки се отлагат

Остава предложението за големите строителни търгове да се наемат задължително подизпълнители

Заради силния интерес към проекта в четвъртък ще се проведе извънредно обсъждане на промените, но без участието на Даниела Бобева, която посочи, че ще придружава премиера  на юбилейния празник на "Лукойл Нефтохим", на който ще присъстват и висши мениджъри от руския собственик
Заради силния интерес към проекта в четвъртък ще се проведе извънредно обсъждане на промените, но без участието на Даниела Бобева, която посочи, че ще придружава премиера на юбилейния празник на "Лукойл Нефтохим", на който ще присъстват и висши мениджъри от руския собственик    ©  ГЕОРГИ КОЖУХАРОВ
Заради силния интерес към проекта в четвъртък ще се проведе извънредно обсъждане на промените, но без участието на Даниела Бобева, която посочи, че ще придружава премиера  на юбилейния празник на "Лукойл Нефтохим", на който ще присъстват и висши мениджъри от руския собственик
Заради силния интерес към проекта в четвъртък ще се проведе извънредно обсъждане на промените, но без участието на Даниела Бобева, която посочи, че ще придружава премиера на юбилейния празник на "Лукойл Нефтохим", на който ще присъстват и висши мениджъри от руския собственик    ©  ГЕОРГИ КОЖУХАРОВ
Забрани за офшорните фирми засега не се предвиждат. Ще се работи за общото им ограничаване при работа с публични средства.

Големите проблеми по обществените поръчки се отлагат, а засега ще се направят само промени, за които има консенсус. Това стана ясно от думите на вицепремиера Даниела Бобева по време на обсъждането на промени в Закона за обществените поръчки, които бяха приети в сряда на първо четене от икономическата комисия. По време на дебатите стана ясно, че следващата година може отново да се подготвят изменения в закона. Промяна няма да има на критерия за най-ниска цена, по който обикновено се избират изпълнителите на поръчките, нито ще се променят минималните прагове за стойност, над които се обявява търг.

Поне засега се запазва предложението минимум 30% от работата по големите строителни поръчки на стойност над 2.6 млн. лв. да се дава задължително на подизпълнители. Засега това ще е само за строителството и няма да се разширява към други видове поръчки, уточни Бобева.

От проекта отпада и забраната за офшорни фирми при публичните търгове, тъй като ще се подготвя обща уредба за ограничаването им при работа с публични средства, каза още вицепремиерът.

Прозрачност в интернет

Според Бобева със сегашните промени се създава рамка за електронизация на обществените поръчки, запазва се целта да се насърчи участието на малки и средни предприятия и да се ограничи корупцията. Част от мерките е публикуването в интернет на договорите и анексите към тях, както и участие на външни експерти, избирани на лотариен принцип. Бобева подчерта, че над 40 различни организации са дали становища и предложения по проекта, като даде пример за гражданско участие в обсъждането на представители на протестиращите от февруари и от лятото.

Да измерим пазарните механизми

По повод критиките за непазарна практика, ако се впише в закона на задължение да се наемат подизпълнители, Бобева коментира, че това е регулация, продиктувана от пазара и от кризата. Критики към предложението изказа бившият министър по европейските фондове от ГЕРБ Томислав Дончев. Според него текстът е дискриминационен и много лесно може да бъде отменен от Европейския съд и дори да се стигне до наказателни процедури срещу България. В публикувания вариант на промените при поръчките за строителство на стойност над 2.64 млн. лв. победителят трябва да наеме подизпълнители за поне 30% от общата стойност на строителството. Председателят на Камарата на строителите Светослав Глосов коментира, че и сегашните промени не уреждат точно как ще става разплащането с подизпълнители.

От Камарата на строителите в България предложиха консорциумите, които участват в поръчки, да нямат задължение да се регистрират като юридически лица с точно разпределение на дяловете в сдружението. Бобева изрази опасения, че по този начин може да се заобикаля изискването за наемане на подизпълнители, но от камарата увериха, че не е това целта им.

Бобева се съгласи, че промяната, задължаваща възлагането на 30% от договора на подизълнители не е пазарна мярка, но, от друга страна, ситуацията в строителството и проблемът с достъпа на малки фирми "налага да се вземе нестандартна мярка".