Пенсионерите получават пари все по-дълго

Основна причина са възможностите за ранно прекратяване на трудовия стаж

   ©  Цветелина Ангелова
   ©  Цветелина Ангелова

С шест години се е удължило времето, през което жените средно получават пенсии, за периода от 2000 г. до 2010 г. За мъжете пък увеличението е почти 4 години. Така, ако в началото на века хората са черпили от пенсионната система съответно по 18 и 15 години за двата пола, то през 2010 г. периодите са вече 24 години за нежния пол и почти 19 години за силния. Това показват данните, публикувани в бюлетина на Националния осигурителен институт (НОИ), за третото тримесечие на годината.

Основната причина за това са възможностите за ранно пенсиониране - за втора и трета категория труд, а също и за военнослужещите. До началото на тази година те можеха да се пенсионират само с осигурителен стаж, без изискване за навършване на минимална възраст, но такава беше въведена от 2013 г. Старият режим обаче продължава да важи за други силови ведомства, като например МВР и ДАНС.

Къс живот, но и застаряване

За същия десетгодишен период обаче средната продължителност на живота до възраст, равна на пенсионната, за трета категория труд е намаляла, вместо да расте. Това означава, че увеличението на пенсионната възраст по Кодекса за социално осигуряване (КСО) е изпреварило реалния ръст на живота в пенсионна възраст. Все пак обаче периодът, през който хората от всички категории труд черпят от системата, е нараснал, като това се дължи на първа и втора категория труд, както и на военнослужещите, които се пенсионират по чл. 69 от КСО, става ясно от бюлетина на НОИ.

"В дългосрочен план стабилността на пенсионната система в България зависи в голяма степен от повишаващата се продължителност на живот и застаряване на населението", се казва още там. Всъщност обвързването на пенсионната възраст с продължителността на живота е модел, който управляващите вече обмислят и вероятно ще стане факт от 2015 г. Такъв механизъм вече е въведен в седем европейски страни. Той е препоръчителен и за България заради силно застаряващото население. Според скорошен доклад на Световната банка очакванията са след около 40 години работещите хора, т.е. тези, които създават добавената стойност в икономиката, да са с 40% по-малко. Това неминуемо ще доведе и до сериозен натиск върху пенсионната система, която и в момента страда от хроничен дефицит (около 2 млрд. лв. за 2013 г.). Не на последно място автоматичното обвързване на двата показателя ще предпази системата от политически произвол и ще я подчини на обективни показатели.

Как може да се направи

Има два варианта за въвеждане на автоматичен механизъм, който да обвърже продължителността на живота с пенсионната възраст, обясняват експертите от НОИ в бюлетина. За отправна точка трябва да се избере възраст, която да е цяло число – например очакваната продължителност на предстоящия живот за жените на възраст 61 г. и тази за мъжете на възраст 64 г. Според последната прогноза на Евростат за 2014 г. първата е 20.8 години, а втората - 15 години, твърдят от НОИ. Така възрастта за пенсиониране може да се обвърже със средната продължителност на живота за вече минал период, като се ползват реални данни (например между 2000 и 2010 г.). Другият вариант е да се ползват прогнозни цифри и средният период на получаване на пенсия да остава постоянно число. Данните се преизчисляват обикновено на три години.