България може да загуби 85 млн. евро агросубсидии

Фонд "Земеделие" опитва спешно да изплати над 300 млн. евро до края на годината

Най-песимистичният сценарий, който са направили служителите на министър Димитър Греков е България да е на близо 85 млн. евро минус
Най-песимистичният сценарий, който са направили служителите на министър Димитър Греков е България да е на близо 85 млн. евро минус    ©  ГЕОРГИ КОЖУХАРОВ
Най-песимистичният сценарий, който са направили служителите на министър Димитър Греков е България да е на близо 85 млн. евро минус
Най-песимистичният сценарий, който са направили служителите на министър Димитър Греков е България да е на близо 85 млн. евро минус    ©  ГЕОРГИ КОЖУХАРОВ

За трета поредна година България е изправена пред сериозен риск да загуби европейски средства по програмата за развитие на селските райони. Досега, през последните две години, от тази програма са отписани над 90 млн. евро заради слабо усвояване. Тоест - оказва се, че в резултат на слабата вътрешна организация страната не е в състояние да се възползва от механизмите за подпомагане на сектора от Брюксел.

В момента ситуацията е такава, че ако не иска да отчете нови неусвоени средства, до края на годината земеделското министерство трябва да плати на бенефициентите по програмата близо 300 млн. евро. А според анализите, които самото ведомство прави, е много възможно да не успее. Сценариите, които служителите на министър Димитър Греков са направили, са няколко. Най-оптимистичният е изобщо да няма загуба на финансиране, а най-песимистичният сочи близо 85 млн. евро минус.

Бързата процедура

В европейската програма за развитие на селските райони е заложено т.нар. правило n + 2, според което планираният бюджет за всяка една година от действието й трябва да бъде разплатен максимум 24 месеца по-късно. Така до края на настоящата година фонд "Земеделие" трябва да изплати по проекти цялото заложено в предварителния план за 2011 г. финансиране от над 398 млн. евро. Актуалните данни обаче показват, че три месеца преди крайната дата от този бюджет са платени едва около 90 млн. евро. Това означава, че за да няма загуба на пари, през периода октомври - декември по проекти трябва да бъдат преведени около 300 млн. евро. От земеделското министерство твърдят, че вече са задействали план за спасяване на еврофинансирането, който включва авансово превеждане на средства по общински проекти, ускорено плащане на приключващи такива, както и преразпределение на пари между различни мерки в самата програма. Въпреки това анализите на министерството сочат, че е възможно да се стигне до загуба от близо 85 млн. евро.

Възможните сценарии

Според доклад на земеделското министерство до депутатите от парламентарните комисии по земеделие и по усвояване на европейските фондове има три сценария за усвояването на заложените 398 млн. евро, които трябва да се платят до края на 2013 г. В оптимистичния сценарий крайният резултат е страната да получи малко над 401 млн. евро от бюджета на програмата. Тоест - загубата на пари да е нула. Изпълнението на този план обаче изисква максимално разплащане на всички приключващи договори през тази година и подаване на ранни заявки за плащания по договори, изтичащи през 2014 г. В този сценарий е заложена и голяма сума за авансово превеждане на пари по проекти, одобрени през тази година - над 106 млн. евро.

Според реалистичния план, изготвен от агроминистерството, ще бъдат изплатени около 370 млн. евро, което означава загуба за над 27 млн. евро.

Начертан е и трети, песимистичен, вариант, при който според земеделското министерство от програмата ще бъдат отписани 84.99 млн. евро. Което би било най-голямата загуба на европари за земеделие в България досега.

Аварийните мерки

Макар и да не стана ясно какви са причините за бавното изплащане на заложения за тази година бюджет, земеделското министерство открива най-големите рискове за загуба на европари в мерките, насочени към общините и за агроекология. Според доклада на ведомството, ако до 31 декември фонд "Земеделие" не договори и плати авансово 50% от стойността на проектите, за които в момента кандидатстват общините, само по тези схеми ще бъдат изгубени 51 млн. евро. Още по-големи са рисковите суми по мерките за агроекология, където, ако не бъдат платени 159 млн. евро по проекти, парите също ще бъдат отписани от програмата. В четвъртък по време на изслушване пред парламентарните комисии по земеделие и европейски фондове зам.-министърът на земеделието Явор Гечев съобщи, че се "прави и невъзможното" за усвояването на максимален дял от рисковите европари. По думите му вече са командировани 80 служители на фонд "Земеделие" в различни градове, които трябва да приемат, обработят и класират по най-бързия начин подаваните проекти от общини. Тяхна задача е още да консултират местните власти при подготовката на заявки за плащания, за да може да се преведат аванси от 50% от стойността на проектите до края на годината. По другата рискова ос - за агроекология, се прави вътрешно преразпределение на парите с цел по-доброто им усвояване. Това ще се случи, като към двете схеми -  "Плащания за природни ограничения" и "Агроекологични плащания", бъдат прехвърлени пари от други четири екомерки, включително за природни ограничения в планинските райони и за земи, попадащи в екомрежата "Натура". Агроминистерството е решило и да промени методиката за плащане на разходи по мярката за първоначално залесяване на неземеделски земи, отчитайки инфлацията и съответно увеличаване на парите по проектите заради нея.

Междувременно от доклада на земеделското министерство се вижда, че под риск са пари и по другата управлявана от ведомството европрограма - за развитие на рибарството и аквакултурите, чийто бюджет е 104 млн. евро. По нея се очаква да бъдат загубени до 10 млн. евро.