Законови поправки в името на потребителите на ток

Новата порция промени могат да задълбочат още кризата в енергетиката

Най-много загуби от промените ще претърпят електроразпределителните дружества.

Електроразпределителните дружества (ЕРП) вече ще имат право временно да спират тока на битовите си клиенти само когато последните не са си плащали сметката повече от два месеца или дължимата сума надвишава половината от минималната работна заплата (която в момента е 310 лв.). Дори и да са налице тези условия, ЕРП-то няма да може да преустанови снабдяването с електроенергия в ден, предшестващ почивен ден или официален празник. Това са част от промените, които предвижда законопроектът за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, който комисията по енергетика внесе в петък в парламента. Целта на вносителите според мотивите към законопроекта е да се защитят правата на потребителите и да се предотврати злоупотребата с монополното положение от страна на енергийните предприятия.

Промените обхващат дейността както на електроснабдителни дружества, така и на снабдителите на природен газ, но не и на топлофикациите.

Предложенията

Законопроектът се подготвя повече от месец и комисията по енергетика имаше няколко заседания с представители на потребителски организации, на които се чуха какви ли не предложения. В крайна сметка след редица междинни варианти на първо четене ще бъде обсъдено в закона да бъдат включени освен вече споменатите и следните мерки за защита на потребителите:

- Ако сметката на потребителя е с над 50% по-висока от средната сметка за шест месеца назад, той има право да възрази и няма да бъде принуждаван да си плати, докато не се разгледа възражението му

- ЕРП-то ще уведомява лично клиентите си минимум три дни преди да спре токът

- Отпадат таксите за включване след прекъсване, а възстановяването на електроснабдяването трябва да се извърши до 8 часа след подаване на искане за това

- При възражение от страна на клиента, че електромерът не мери точно, разходите за неговото изследване в посочена от потребителя лаборатория ще бъдат за сметка на ЕРП-то

- Ако за повече от 10 дена на месец потребителите са получавали некачествен ток, те няма да плащат изконсумираната енергия и до 60 дни ще могат да търсят обезщетение за настъпили вследствие на това вреди

- ЕРП-тата няма да имат право да съставят констативни протоколи за коригиране на количествата измерена енергия без присъствието на клиента

Освен това в законопроекта се предлага Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) да има право да променя цените на тока най-много веднъж на три месеца. Така според вносителите ще се гарантира устойчивостта на цената и ще даде възможност на регулатора да взема стабилни решения.

ЕРП-тата без право на глас

Наскоро в интервю за "Капитал Daily" Явор Куюмджиев, зам.-председател на енергийната комисия и депутат от "Коалиция за България", заяви, че ще покани ЕРП-тата в комисията, за да илюстрират с числа своите възражения срещу законопроекта. Това обаче така и не стана и единственият повод, по който дружествата бяха привикани в парламента, беше, за да отговорят дали августовските сметки се калкулират по новите по-ниски цени на тока. Никой обаче не поиска да изслуша контрааргументите на ЕРП-тата срещу всяка от предложените промени, а те най-малкото заслужават внимание, тъй като една неплатена сметка блокира пари не само към ЕРП-то, но и към НЕК, ЕСО и централите. Така например според електроразпределителните дружества задължителното присъствие на клиентите при съставянето на констативни протоколи ще направи невъзможно разкриването на крадците на ток.

Кой какво плаща

Според Явор Куюмджиев големият разход, който ще възникне за ЕРП-тата, ако бъдат приети предлаганите промени, е от спирането на таксата за повторно включване, от което по негови изчисления дружествата ще загубят около 12 млн. лв. Сметките на дружествата по това перо обаче показват по-голяма сума, като дори и в момента реалните им разходи надвишават почти двойно съществуващата такса от около 20 лв. Останалите разходи, които могат да произтекат за ЕРП-тата и според Куюмджиев са "нормални неща", са разходите за проверка на електромерите и за подобряване на мрежата. Не е ясно обаче как ЕРП-тата ще инвестират в мрежата, след като за половин година цената на тока беше намалена на два пъти, основно за сметка на намаляване на нормата им на възвращаемост, като в същото време бяха ограничени и признатите технически загуби. Според Куюмджиев дружествата трябва да търсят финансиране на тези свои задължения за подобряване на мрежата не през цената на тока, която плащат всички, а чрез дългосрочни заеми.