По-големи възможности за по-малките

В следващия програмен период ще бъде обособена подпрограма, подпомагаща най-дребните производители

Достъпът до европейските фондове е възможност за всички. Това обаче е на теория. При програмите в настоящия период, включително и по тази за развитие на селските райони, малките фирми много по-трудно реализираха проекти. Макар и да има насочени схеми за подпомагане специално за тях, битката за най-атрактивното финансиране, например за закупуване на нова техника, беше загубена в полза на по-големите. И това беше логично, доколкото условията по кредити за съфинансиране на проектите са различни, както и възможностите за управление на целия проект при дребния и при по-големия земеделец.

След 2014 г. тази практика би трябвало да се промени. Причината е, че за първи път се планира възможност в програмата за развитие на селските райони да бъде заложена подпрограма, чиято цел е именно да гарантира финансиране за малкия бизнес. Заедно с други мерки, които се планират (например гаранционен фонд за подпомагане), това би трябвало да даде възможност на малките фирми с потенциал да усвояват пари.

Подпрограма за малките

Европейските регламенти позволяват в програмата за развитие на селските райони да бъдат обособявани т.нар. тематични подпрограми, които трябва да постигат определени цели. Така например може да се създаде подпрограма за отделен изоставащ район, за екологични цели, за "скъсяване на веригите на доставките", за подпомагане на стопанства, създадени от жени, и други подобни. Според плана на земеделското министерство България ще се възползва от тази възможност, като създаде подпрограма, насочена към малки фермери.

Целта е за тях да има минимално гарантиран ресурс от европейските пари, тъй като в момента са в необлагодетелствана позиция спрямо по-големите фермери при кандидатстването с предложения. На този етап не е ясно каква сума ще бъде заделена за тази подпрограма, като според зам.-министъра на земеделието Явор Гечев тя трябва да бъде поне 10 на сто от общите пари през следващия програмен период. Така, ако се приеме това предложение, най-малките фермери ще могат да разчитат на гарантирани около 250 млн. евро за инвестиции в техните стопанства.

Какви могат да бъдат критериите

Макар програма да не е официално разписана и одобрена, все пак има идеи как да става подпомагането на най-малките фирми в селското стопанство. Освен гарантирания бюджет при тях например има възможност да се повиши субсидията по проектите. Така например според последния анализ на земеделското министерство дребните стопанства могат да получат с 10% по-висока субсидия за закупуване на техника, ако бъде заложена такава подпрограма.

Кой може да се възползва

Ограниченията за размера на стопанствата, които евентуално могат да се възползват от бъдещата подпрограма, на този етап не са ясни. Но според общите критерии на условията би трябвало да отговарят предимно фирми от по-изостанали сектори, като например животновъдство, зеленчукопроизводство, тютюнопроизводство и др. Би трябвало подпрограмата да обхване и фермери от планински и необлагодетелствани райони, малки семейни ферми и др.

Създаването на подпрограмата ще даде възможност да се обхванат повече схеми и мерки, насочени към тях, включително и за разнообразяване на дейностите и повишаване на конкурентоспособността.

Статията е част от специалното издание на "Капитал" "Земеделие и бизнес".