Съдът развърза вендинг машините от НАП

Според магистратите наредбата е била дописана без законово основание

Законът за ДДС вече е променен и наредбата вече може да бъде дописана правомерно.

Вендинг машините вече няма да бъдат задължени да имат касови апарати за постоянна връзка с Националната агенция за приходите поне за известно време. Това става ясно от окончателно решение на Върховния административен съд, с което се отменят текстовете от наредба, задължаващи автоматите за напитки и пакетирани храни да подават в реално време информация за оборота си. Промените влязоха в сила от 1 ноември миналата година. С решението си от 10 октомври 5-членният състав на ВАС потвърждава предишното на по-долната 3-членна инстанция.

Това обаче не означава, че за операторите на автомати за самообслужване окончателно отпада задължението да подават данни в реално време - възможно е да се приемат нови текстове, които отново да върнат досегашното положение. В противен случай вендинг секторът ще остане единственият с облекчени условия за подаване на данни към НАП, както беше допреди година.

Нищожни части

В решението не се атакуват текстовете по същество, а начинът им на приемане. Вендинг автоматите са били включени в наредба, без да са вкарани в закон преди това. Т.е. на практика тогавашният министър на финансите Симеон Дянков е "дописал" закона, без да има право, като е сметнал, че машините на самообслужване са приравнени на търговски обект.

Впоследствие обаче Законът за ДДС е променен и допълнен. Затова сега е възможно да се върне старото положение с постоянно отчитане с нови промени в наредбата. Те могат да бъдат абсолютно същите, а от решението на ВАС става ясно, че няма пречки по същността на текстовете и съдиите не поставят под съмнение нуждата автоматите да отчитат в реално време оборота си.

Касовият ефект

Преди 1 ноември миналата година автоматите за самообслужване също имаха касови апарати, но те подаваха данни само при събирането на оборота, което според финансовото министерство и данъчните служби предполагаше възможност за укриване на приходи. Изпращането на данните става чрез мобилен оператор, като собственикът на машината купува СИМ карта и плаща такса за обслужването.

Съдът беше сезиран от няколко компании от сектора и от Българската вендинг асоциация. "Единственият ми коментар е, че средата за бизнес в България очевидно не може да се нарече благоприятна", каза Стойко Петков, член на управителния съвет на Българската вендинг асоциация и управител на "Енко вендинг". Петков обясни, че са били направени огромни инвестиции на фона на обема приходи, който имат дружествата за обслужване на автомати. По думите му за компании с над 100 машини вложенията са били повече от 100 хил. лв. при много ниски маржове на печалба в сектора. "От моя гледна точка приемането на промените беше обвързано с телекомуникационни компании, които станаха посредници, повече разходи и смятам, че нямаше изсветляване", коментира Румен Иванов. Неговата фирма "Пако-вендинг" е от малките в сектора и обслужва 8 автомата в Ямбол.

Данните показват, че въвеждането на касови апарати все пак е имало ефект върху изсветляването на оборотите. Инсталирането на апаратите е започнало през октомври миналата година. За последните два месеца на миналата година, когато все още е течал процесът на свързване, средномесечният оборот на вендинг сектора е бил 6.4 млн. лв., научи "Капитал Daily". За периода януари-август 2013 г. цифрата е нараснала с 2.2 млн. лв. - до 8.6 млн. лв. на месец, като обаче осреднената стойност прикрива сезонни ефекти в оборотите. В цялата страна машините за самообслужване са над 27 хил. и са собственост на над 6 хил. фирми.

С отмяната на текстовете от наредбата се премахва и преференцията, която дава право на вендинг машините да не издават хартиени касови бележки, тъй като температурата в тях изисква специални мастила, различни от тези на устройствата в магазините. В момента данните от касовите бележки се изписват на електронните устройства. Не е ясно какво ще се случи с тази преференция, тъй като сега в Закона за ДДС няма изключение от правилото и изрично се казва, че фискалният бон е хартиен документ. Единият вариант е да се приеме промяна в закона, връщаща освобождаването от хартиен документ, другият е приемането на нова наредба, която да върне преференцията.