Една трета от територията на страната ще има кадастрални карти догодина

Осигурява се финансиране за общите устройствени планове на още 50 - 60 общини

Министърът на инвестиционното проектиране иска да въведе германския модел за възлагане на строителни поръчки
Министърът на инвестиционното проектиране иска да въведе германския модел за възлагане на строителни поръчки    ©  АНЕЛИЯ НИКОЛОВА
Министърът на инвестиционното проектиране иска да въведе германския модел за възлагане на строителни поръчки
Министърът на инвестиционното проектиране иска да въведе германския модел за възлагане на строителни поръчки    ©  АНЕЛИЯ НИКОЛОВА
Министър Данов е отказал на този етап строителни разрешителни на 4 проекта за пречиствателни станции.

Десет милиона лева от бюджета за 2014 г. ще се изразходват целево за изготвяне на кадастрални карти за територията на страната. Това обяви министърът на инвестиционното проектиране Иван Данов по време на изслушване в ресорната комисия в парламента. Още 5-6 млн. лева от заложените малко над 25 млн. лева за политики в областта на инвестиционното проектиране са предвидени за общите устройствени планове на общините (ОУП).

В момента около 25% от всички общини в България имат изработени ОУП. Сумата от 5 млн. лева ще стигне за плановете на 50 - 60 общини. Всички кметове са получили писма от министър Данов с молба да отговорят на какъв етап са с изработката на плановете, за да се прецени кои имат най-голяма готовност и нужда от финансиране. Има два варианта за отпускането на средствата, обясни Данов. Единият е директен превод към общината, която да подготви задание и да обяви обществена поръчка, другият е процедурата да се поеме от Министерство на инвестиционното проектиране. Предлагаме втория вариант с цел да улесним общините, ако ни критикуват, че им отнемаме правомощията, може и да се откажем от него, каза министърът.

Кадастрални карти за 30% от страната

Кметовете вече изразиха недоволството си от промените в Закона за устройство на територията, с които се прехвърлиха строителните разрешителни за проекти над 10 млн. лева към министерството на Данов. Това са предимно инфраструктурни проекти, финансирани с европейски средства, повечето от тях за пречиствателни станции и канализация. Данов потвърди, че всички проекти, постъпили при него за одобрение, са за пречиствателни станции. Става въпрос за четири проекта, каза Данов, без да обяви общините, и посочи, че всеки от тях е със сериозни пропуски. Една от общините е подала проект без документ за собственост на терена, без екологична оценка и становище от Басейнова дирекция. Няма как да одобря такъв проект, коментира министърът.

Предвидените за пръв път от четири години насам целеви средства за попълването на регистъра ще стигнат за покритието на около 30% от територията на страната, обясни още министърът. Дори и да отпуснем по-голяма сума, тя не може да бъде усвоена, защото капацитетът на фирмите за кадастър е около 10 млн. лева годишно. В дългосрочна перспектива държавата трябва да работи в посока на уеднаквяване на различните регистри и карти, тъй като сега границите на имотите в различните регистри се разминават, което води до много проблеми за собственици и инвеститори, заяви Данов.

Нови правила за поръчките в строителството

Пред членовете на комисията за инвестиционно проектиране министърът представи проект за нова наредба за възлагане на обществени поръчки в строителството. Той обясни, че тя е дословен превод на наредбата, която действа в Германия. Документът предвижда, грубо казано, предварителна детайлна подготовка на заданието, така че търсеното качество да е гарантирано в самото начало. В заданието са посочени количествата строителни материали, както и изискванията към техните качества, за всеки един елемент от обекта. След като изискванията за качество са предварително известни, състезанието е само на база цена, обясни Данов. Той демонстрира и германски софтуер, с който се подготвят въпросните строителни поръчки. Софтуерът е на цена между 1000 и 2500 евро. Чух обвинения, че тази наредба е лобистка, но тя е работещ модел, който ще реши проблемите с качеството и недостига на средства в строителството, каза Данов, който помоли депутатите да подкрепят предложението му, когато го внесе официално.