Най-големите обществени поръчки през седмицата

Най-големите обществени поръчки през седмицата

Кристина Климентиевна
6473 прочитания

© Юлия Лазарова


Изграждане на бизнес инкубатор за технологичен парк София

По проект "Научно-технологичен парк" "София тех парк" търси изпълнител за проектиране и реконструкция на масивна сграда. След строителните работи площи от новия обект ще се отдават под наем на компании и екипи, работещи в сферата на технологиите, както и зали за срещи, заведение за бързо хранене, принт център, банков офис и места за настаняване за нощувки за работещи в технологичния парк. Прогнозната стойност на поръчката е 9.2 млн. лв. без ДДС, като офертите ще се оценяват спрямо ценово предложение с тежест 50%, техническо изпълнение – 40%, и срок – 10%. Кандидатите трябва да докажат наличие на общ оборот за последните три години в размер на 27 млн. лв. без ДДС, а документи могат да се подават до 4 декември.

Изграждане на държавна интеренет мрежа

Агенцията за електронни съобщителни мрежи търси фирми за проектиране и изграждане на оптични кабелни трасета. Търгът е в две обособени позиции за Северна и Южна България. Индикативната стойност на поръчката е 23.3 млн. лв. без ДДС, като средствата са осигурени по ОП "Регионално развитие". В процедурата могат да участват кандидати с изпълнени три договора, сходни с поръчката, за последните пет години, като поне един от тях трябва да е със стойност 1 млн. лв. без ДДС. Ще бъде избрана икономически най-изгодната оферта, като техническото предложение е с тежест 70%, а ценовото – 30%. Срокът за подаване на документи е до 2 декември.

"София тех парк" с нова инфраструктура

"София тех парк" търси изпълнители за проектиране и строителство на площадкова техническа инфраструктура и парк. Поръчката е разделена на два подобекта – за изграждане на паркови територии, спортни площадки, паркинг и обслужваща сграда. Втората позиция включва изместване на кабелни връзки. Прогнозната стойност на търга е 17.6 млн. лв. без ДДС, като финансирането е осигурено по ОП "Кокурентоспособността". Участниците трябва да докажат общ оборот от минимум 34 млн. лв. без ДДС за последните три години. Оферти могат да бъдат подавани до 2 декември и ще се оценяват спрямо ценово предложение с тежест 50%, техническо – 40%, и срок на изпълнение с тежест 10%.

Столичната община търси фирми за осветление срещу 8.3 млн. лв.

София търси изпълнители за изграждане, ремонт и поддръжка на уличното осветление в града за следващите четири години. Поръчката е разделена на четири обособени позиции, които обхващат няколко столични райони. Кандидатите могат да участват за една или повече позиции, като трябва да докажат реализиран общ оборот от 20 млн. лв. за последните три години. Търгът е обявен без индикативна стойност, но гаранцията за участие е 83 300 лв. Според разпоредбите на Закона за обществените поръчки гаранцията не може да надвишава 1% от прогнозната стойност на тръжната процедура, което означава, че в този случай тя е максимум 8.3 млн. лв. без ДДС. Критериите за оценка са за ценово предложение с тежест 70% и технически показатели – 30%. Срокът за подаване на оферти е до 2 декември.

Обновяване на уличната мрежа в София за 6.8 млн. лв.

Столичната община търси изпълнители за реконструкция на над 20 улици и мостове в града. Поръчката е разделена на няколко обособени позиции, като кандидатите могат да участват за една или повече. Търгът е обявен без индикативна цена, но общата стойност на гаранциите за участие е 68 161 лв. Според разпоредбите на Закона за обществените поръчки гаранцията не може да надвишава 1% от прогнозната стойност на тръжната процедура, което означава, че в този случай тя е максимум 6.8 млн. лв. без ДДС. От кандидатите се изисква оборот от изпълнение на договори от 50 хил. лв. до 4 млн. лв. без ДДС за различните позиции. До 12 месеца след подписване на договора трябва да бъдат изпълнени строителните работи, а до 2 декември могат да се подават оферти. Те ще бъдат оценявани по предлагана цена с тежест 65%, технически показатели – 30%, и срок за изпълнение – 5%.

Изграждане на ново тролейбусно депо в Плевен

С поръчка за инжинеринг на ново депо за 70 тролейбуса община Плевен търси изпълнител. Проектът е финансиран по ОП "Регионално развитие", като идникативната стойност на търга е 6.5 млн. лв. без ДДС. Бъдещите изпълнители трябва да изградят сгради с подходящо оборудване за 14 месеца след подписването на договора. Право на участие имат компании с общ оборот от минимум 15 млн. лв. за последните три години. Оферти могат да се подават до 5 декември, като ще бъдат оценявани спрямо предложена цена с тежест 50%, срок за изпълнение – 20%, гаранционен срок с тежест 10% и време за изготвяне на проекта – 20%.

Изграждане на спортна инфраструктура в община Дряново за 5.4 млн. лв.

Община Дряново търси изпълнител за изграждане на стадион в Царева ливада, три игрища за футбол, волейбол и баскетбол и обновяване на стадиона в града. Прогнозната стойност на процедурата е 5.4 млн. лв. без ДДС, а срокът за изпълнение е 14 месеца след подписване на договора. В поръчката, финансирана по Програмата за развитие на селските райони, могат да участват фирми с общ оборот от 11 млн. лв. за последните три години. Оферти могат да се подават до 17 декември, като ще бъдат оценявани по технически показател с тежест 50% и ценово предложение – 50%.

Реконструкция на пътна и водопроводна мрежа в община Мъглиж

Местното ръководство в Мъглиж търси изпълнител на строително-монтажни работи за пътната и водопроводната мрежа в общината. Прогнозната стойност на поръчката е 5.3 млн. лв. без ДДС, а срокът за изпълнение е 15 месеца след подписване на договора. Право на участие в процедурата, финансирана по Програмата за развитие на селските райони, имат фирми с изпълнени договори, сходни с поръчката, в размер на 12 млн. лв. без ДДС за последните три години. За технически показатели участниците ще получават до 50 точки и още толкова за ценово предложение. До 2 декември могат да се подават документи.

Подобряване на общинската пътна мрежа в района на Силистра

За рехабилитация на пътната мрежа и реконструкция на водопровода община Главиница обяви обществена поръчка. Процедурата е финансирана по Програмата за развитие на селските райони с прогнозна стойност 4.5 млн. лв. без ДДС. От кандидатите се изискват изпълнени договори, сходни с поръчката, в размер на 9 млн. лв. без ДДС за последните три години. Ще бъде избрана икономически най-изгодната оферта с тежест 60% за ценово предложение, гаранционен срок – 25%, и срок за изпълнение с тежест 15%. Строителните работи трябва да приключат до 1 януари 2015 г., а документи могат да се подават до 13 декември.

Възстановяване на пътната мрежа и зелените площи в Петрич

Със средства по ОП "Регионално развитие" община Петрич търси изпълнител за обновяване на улиците, зелените площи и междублоковите пространства в града. Индикативната стойност на поръчката е 5 млн. лв. без ДДС, а срокът за изпълнение - половин година след подписване на договора. Търгът е разделен на подобекти, като участниците трябва да представят документи за изпълнение на договори в размер на 7 млн. лв. без ДДС за последните три години. Критериите за оценяване включват техническо предложение с тежест 70% и цена – 30%. Срокът за подаване на оферти е до 9 декември.

Ремонт на градската пътна мрежа в района на Монтана за 1.8 млн. лв.

Община Георги Дамяново търси компания за реконструкция на уличната мрежа в Копиловци, Георги Дамяново и Говежда срещу 1.8 млн. лв. Средствата са осигурени по Програмата за развитие на селските райони, а срокът за изпълнение на ремонта е една година след подписване на договора. За кандидатстване в поръчката участниците трябва да докажат реализиран оборот от строителство през последните три години за минимум 5 млн. лв. без ДДС. Компаниите ще бъдат оценявани според предлагана цена с тежест 55%, срок за изпълнение - 20%, и гаранционно време с тежетс 25%. Оферти могат да се подават до 2 декември.

Варна търси компания за обновяване на ВиК мрежата

Дружеството "Водоснабдяване и канализация – Варна" търси фирма за строително-монтажни работи на сгради и съоръжения, стопанисвани от предприятието, за срок от три години. Прогнозната стойност на търга е 1.5 млн. лв. без ДДС, като право на участие имат фирми с оборот от изпълнени договори за строителство за 3 млн. лв. без ДДС. Критериите за избор на изпълнител са за ценови предложения обща тежест 90% и гаранционен срок на ремонтите – 10%. Документи могат да се подават до 2 декември.

Изграждане на бизнес инкубатор за технологичен парк София

По проект "Научно-технологичен парк" "София тех парк" търси изпълнител за проектиране и реконструкция на масивна сграда. След строителните работи площи от новия обект ще се отдават под наем на компании и екипи, работещи в сферата на технологиите, както и зали за срещи, заведение за бързо хранене, принт център, банков офис и места за настаняване за нощувки за работещи в технологичния парк. Прогнозната стойност на поръчката е 9.2 млн. лв. без ДДС, като офертите ще се оценяват спрямо ценово предложение с тежест 50%, техническо изпълнение – 40%, и срок – 10%. Кандидатите трябва да докажат наличие на общ оборот за последните три години в размер на 27 млн. лв. без ДДС, а документи могат да се подават до 4 декември.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


3 коментара
 • 1
  vladislav_paunov avatar :-|
  Molotov

  Тия крадат като за последно! ОСТАВКА!!!

 • 2
  izabell avatar :-P
  izabell

  Повечето от печелившите проекти са в София.Варна нещо.... съвсем на опашката:)

 • 3
  boby1945 avatar :-P
  boby1945

  До коментар [#1] от "Molotov":

  Кради и ти, участвай в търговете, кой ти пречи?


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход