Средата за бизнес отново се влошава

Спадът през октомври е най-съществен в промишлеността и в сектора на услугите

Леко оживление има само при търговията на дребно.

Настроенията на мениджърите в България по отношение на средата за бизнес в страната отново се влошават, показват данните на Националния статистически институт (НСИ). След като през предходните два месеца показателят на бизнес климата оставаше непроменен, данните за октомври сочат понижение в стойността му с 2.1 пункта. Двигател на намалението са влошаващите се нагласи в промишлеността и в сектора на услугите, докато при търговията на дребно е отчетено подобрение, а в строителния сектор ситуацията остава почти непроменена спрямо септември.

Изследването на НСИ за стопанската конюнктура се провежда чрез анкети сред мениджъри и предприемачи, които се правят всеки месец. Проучването включва въпроси както за оценките им на текущото състояние на бизнес средата, така и за прогнозите им по отношение на развитието на дейността им в следващите до шест месеца. Измерваният от националната статистика показател на бизнес климата в България е най-близкият аналог на популярния на Запад индекс за поръчките на компаниите (purchasing manager’s index, PMI). През октомври понижение на показателя, който отчита нагласите на бизнеса, беше отбелязано и в еврозоната. Стойността му падна до 51.5 пункта, което се приема като сигнал, че икономическото възстановяване в региона остава деликатно.

Нов промишлен спад

След отчетеното през септември подобрение на средата в промишления сектор данните за октомври сочат ново влошаване. Секторният показател се понижава с 4.6 пункта в резултат на по-резервираните оценки и прогнози за състоянието на предприятията. Въпреки отчетеното леко подобрение в текущата производствена активност очакванията на мениджърите за дейността през следващите три месеца са по-неблагоприятни. Основните предизвикателства в сектора остават несигурната икономическа среда и слабото вътрешно търсене.

Влошаване и в услугите

Поредно понижение е отчетено и на показателя на бизнес климата в сектора на услугите, който се свива с 3.3 пункта. От НСИ посочват, че причината за влошаването е "изместване на оценките на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията от подобряване към запазване на "същото". Очакванията за търсенето на услуги в следващите три месеца също се влошават, като недостатъчното търсене остава сред основните фактори, които затрудняват дейността в сектора. Негативно въздействие продължават да оказват и несигурната икономическа среда, а също така и конкуренцията в бранша.

Песимистично за строителството

Според данните на националната статистика през октомври общият показател на бизнес климата в строителния сектор остава почти непроменен в сравнение с отчетеното през септември. Мениджърите от бранша обаче отбелязват свиването на строителната активност спрямо месец по-рано, а очакванията им за следващите три месеца също са по-неблагоприятни. Песимистични са и прогнозите за новите поръчки в следващите шест месеца. Предизвикателство пред компаниите от сектора е и отчетеният през октомври ръст в броя на клиентите със закъснения в плащанията. Сред пречките за развитието на бизнеса в отрасъла са още несигурната икономическа среда, финансовите проблеми, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене, отчитат от НСИ.

Умерен оптимизъм в търговията

През октомври подобрение е отчетено по отношение на бизнес климата в търговията на дребно. Показателят за сектора се повишава с 1.6 пункта спрямо септември, като увеличението се дължи на подобрените оценки и очаквания на търговците на дребно за състоянието на предприятията. И в този сектор обаче продължава да се усеща негативното влияние на несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене, както и на конкуренцията в бранша. Прогнозите на мениджърите от сектора за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца също са по-резервирани, посочват от НСИ.