Българско-румънски консорциум ще достави новите електронни табла на София

Другият кандидат - "Телелинк", е бил отстранен, преди да се стигне до отваряне на ценовите оферти

Информационните табла са част от проект за оптимизация на обществения транспорт на стойност 62 млн. евро, от които 50 млн. са по оперативна програма "Регионално развитие".
Информационните табла са част от проект за оптимизация на обществения транспорт на стойност 62 млн. евро, от които 50 млн. са по оперативна програма "Регионално развитие".    ©  КРАСИМИР ЮСКЕСЕЛИЕВ
Информационните табла са част от проект за оптимизация на обществения транспорт на стойност 62 млн. евро, от които 50 млн. са по оперативна програма "Регионално развитие".
Информационните табла са част от проект за оптимизация на обществения транспорт на стойност 62 млн. евро, от които 50 млн. са по оперативна програма "Регионално развитие".    ©  КРАСИМИР ЮСКЕСЕЛИЕВ
2.386 млн. лв. е предложената цена от обединението

Само един участник беше допуснат до отваряне на ценовите оферти в обявения преди два месеца от общината повторен конкурс за доставка и изграждане на 600 електронни информационни табла в София за нуждите на градския транспорт. Това стана ясно в понеделник, след като документите бяха официално отворени.

Според решението на комисията единствено "Консорциум информационни транспортни системи 2013", съставен от румънската "Ютиай груп" и "Системни комуникации", отговаря на изискванията в поръчката. Обединението предложи 2.386 млн. лв. при прогнозна стойност 2.393 млн. лв. и получи максимален брой точки за възможност за изпълнение и гаранционна поддръжка – общо 40 точки. Интерес към търга бяха заявили и от "Телелинк", но компанията беше отстранена на етап технологични условия.

Избраният изпълнител трябва да бъде обявен през следващите дни, след което започва да тече и двуседмичният срок за обжалване. Така, ако процедурата не бъде спряна от Комисията за защита на конкуренцията, общината ще подпише договор с българско-румънския консорциум.

Поръчка като по поръчка

Първият търг за избор на изпълнител за електронните табла беше обявен в средата на лятото, а процедура беше прекратена от общината с мотив, че само една оферта отговаря на предварително обявените условия. До крайния срок за участие тогава единствените кандидати бяха сегашните участници - "Ютиай груп" и "Системни комуникации" и "Телелинк". И в двете поръчки от кандидатите се изискваше оборот от минимум 5 млн. лв. за последните три години от строително-монтажни работи за доставка, изграждане и монтаж на системи за информация на пътниците в реално време в публичния транспорт. С това условие кръгът на кандидатите беше стеснен, тъй като в България подобни мащабни системи не са правени, което означава, че достъп до участие се дава основно на чуждестранни компании. В допълнение всеки кандидат трябваше да докаже изпълнени два договора – за изграждане на 200 електронни табла и изготвяне на технически проект за телекомуникационни обекти през последните три години.

Печелившият билет

"Системни комуникации" е наследник на създадения през 2005 г. интернет оператор "Диджитал имидж нет" ООД, които през 2008 г. са купени от "Спиди нет". Според Търговския регистър главен съдружник на фирмата е "Грийнскоуп инвест лимитид" от Кипър. Компанията се занимава с телекомуникационни системи и изграждане и въвеждане в експлоатация на инсталации за крайния потребител. Другият участник в консорциума - румънската "Ютиай груп", е в сектора на системите за сигурност. Компанията е участвала и в друг търг на Столичната община - за поддръжката и изграждане на светофарите за следващите четири години, където до отваряне на ценовите оферти комисията отново допусна само консорциум между "Ютиай груп"и "Иновативни задвижващи системи". До момента няма информация за избрания изпълнител за тази поръчка.