Брюксел препоръча ВЕИ субсидиите в бъдеще да са по-пазарни

Под натиск Европейската комисия предложи гъвкава подкрепа и балансиращи енергийни мощности

   ©  Мария Съботинова
   ©  Мария Съботинова

По-ограничена подкрепа за възобновяемите източници (ВЕИ) и повече балансиращи мощности в енергийната система на Европейския съюз. Такива препоръки отправи във вторник Европейската комисия. "Ако публичната намеса не е внимателно обмислена, тя може да наруши функционирането на пазара и да доведе до по-високи цени както за домакинствата, така и за бизнеса", предупреждава ЕК в консултативен документ.

През септември девет от водещите енергийни компании в ЕС поискаха спиране на субсидиите за зелена енергия. Причината са рисковете за енергийните доставки и влошаващата се конкурентност на индустрията и традиционните енергийни мощности. Брюксел е под натиск и от различни правителства и граждански организации, които смятат, че бремето на ВЕИ върху обикновените потребители става непосилно.

Повече пазар

Финансирането на зелените централи, например преференциалните цени в България, трябва да е гъвкаво и да отразява спадащите разходи за производство, пишат от ЕК. Комисията уточнява, че подкрепата за тях трябва да е ограничена до гарантирането конкурентоспособността на зелените енергийни източници. Според Брюксел вече утвърдени технологии (например вятърни и слънчеви) трябва да бъдат обвързани със свободния пазар.

Свиването на субсидиите според ЕК обаче не може да бъде е свързано и с ретроактивни мерки спрямо зелените централи, защото така се подвеждат инвеститорските очаквания за възвращаемост. Подобни мерки опитаха много страни, включително и България. В Италия и Гърция част от тях паднаха, а в други страни като Чехия и България текат хиляди съдебни дела срещу държавата.

Нова роля за ТЕЦ

Топлоелектрическите централи на въглища и газ ще имат значение, но като балансьори на непостоянните слънчеви и вятърни мощности, става ясно от препоръките. Държавите трябва да организират тези мощности, така че да бъдат лесно спирани и пускани. Според изчисления на ЕК ползите от споделяне на балансиращите капацитети на европейско равнище могат да достигнат 500 млн. евро годишно. Важна препоръка на комисията е да не се разчита за резервни мощности само от отделните страни, а да се използват възможностите на общия енергиен пазар. С въвеждане на умни мрежи може да се получат още 4 млрд. евро спестявания и ползи.

Препоръчано е и правителствата да премахнат пречките пред пазарното предлагане на енергия – такива са регулираните цени и твърде високите зелени субсидии. Брюксел иска да се поощрява и разпределено във времето потребление. Това може да става с няколко различни тарифи, стимулиращи консумация извън най-натоварените часови зони.