JEREMIE - голяма стъпка за малки фирми
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

JEREMIE - голяма стъпка за малки фирми

JEREMIE - голяма стъпка за малки фирми

Според банките - партньори на инциативата, този вид инструмент за финансов инженеринг се оказва подходящ и успешен

Валентина Илиева, Татяна Пунчева
10370 прочитания

© Shutterstock


Статията е част от специалното издание на "Капитал" Финанси

Поне 4000 кредита за около 1.4 млрд. лв. Така ще изглежда приблизителната равносметка от най-живия сегмент на банковия пазар в последно време, която става възможна чрез гаранционната и нисколихвената схеми на инициативата JEREMIE (виж карето какво е JEREMIE). Първата, която започна през есента на 2011 г., но реално активно кредитиране по нея има от октомври 2012 г., вече е към приключване. До около февруари-март 2014 г. петте банки, финансиращи по схемата, ще сa изчерпали лимитите на гаранционния портфейл от общо 60.2 млн. евро за загуби по новоотпуснати кредити, които са в основата на 301 млн. евро кредитен портфейл. Срокът за усвояване на портфейла по програмата за нисколихвените заеми (400 млн. евро: половината - осигурени от оперативна програма "Конкурентоспособност" и JEREMIE, и половината - от седем банки партньори), която стартира в началото на тази година, а реалното финансиране - към края на първото тримесечие, е до края на 2015 г. По тази схема всяка от кредитните институции се договаря и взима различен обем ресурс, който удвоява.

До края на август по двете схеми са отпуснати над 3000 кредита за общо над 300 млн. евро, показват данните на представителството на Европейския инвестиционен фонд  (ЕИФ), който управлява JEREMIE в България. Този ресурс е подкрепил над 60 хил. души, работещи в малки и средни предприятия в страната. (За по-пълна разбивка виж инфографиката.)

Всъщност 75% от гаранционния продукт вече са раздадени на бизнеса, тъй като кредитният портфейл, създаден от банките, вече възлиза на 226 млн. евро в края на август. До момента натрупаният от банките портфейл е млад, но качествен, обясниха от ЕИФ и допълниха, че платените гаранции по него, т.е. отчетените за момента загуби, възлизат на под 0.3% от портфейла. Пиковата активност при гаранционната схема е била през последното тримесечие на 2012 г. до средата на тази година, като средномесечно банките са правили по около 300 кредита за над 15 млн. евро. Постепенно активността по програмата започва да затихва, като някои от банките вече почти са изчерпали ресурса си по тази схема. Крайният й срок е до края на първото тримесечие на 2014 г.

Втората нисколихвена схема се очаква тепърва да набере скорост, тъй като е по-млада от гаранционната, а и участващите в нея банки влязоха по различно време. Последно към схемата през август се присъедини Банка ДСК. Тук ЕИФ очаква пикът да е през последното тримесечие на годината, когато обикновено банките активизират кредитирането. От май до август месечно са отпускани по над 100 кредита за по 15 млн. евро месечно, поясниха още от ЕИФ. За момента по нея са раздадени 666 кредита за 90 млн. евро, като не е изключено до края на годината една трета от схемата да бъде изпълнена. Крайният й срок е краят на 2015 г.

Едно добро начало

По мнението на банките партньори и по двете схеми този вид инструмент за финансов инженеринг, който се прилага за първи път за България, се оказва подходящ и успешен. Особено след предоговарянето на условията по гаранционната схема през есента на миналата година между банките и ЕИФ. Първоначално в гаранционната схема беше заложено предоставянето само на инвестиционни кредити, което се оказа не особено сполучлив вариант при замрялата инвестиционна активност на бизнеса в условията на криза. В резултат на предоговарянето й в нея бяха включени освен инвестиционните кредити и оборотни заеми, револвиращи кредитни линии и овърдрафт именно заради ниското търсене на инвестиционни кредити в условията на макроикономическа нестабилност и влошаващата се икономическа среда, което е характерно за цяла Европа.

Наблюденията на банките от практиката по финансиране на малки и средни предприятия по JEREMIE показват, че има ред преимущества в сравнение със стандартния формат за усвояване на средства по европейски програми и фондове – процедурите са опростени и бюрокрацията е избегната. Процесът по кандидатстване, одобрение и отпускане на кредит по инициативата е много по-бърз в сравнение с други мерки по оперативните програми. Това е така, защото няма административна намеса и контактът между банката и кредитополучателя е директен, което намалява времето за одобрение на заема и облекчава процеса. Схемата не е по-сложна от процедурата при кандидатстване за получаване на обикновен банков кредит. Разликата е, че се попълват няколко документа повече. Фирмите не заплащат допълнително за консултантски услуги, както при другите програми. Оказва се, че JEREMIE има мултиплициращ ефект, тъй като по инициативата имат възможност да се възползват много повече предприемачи в сравнение с финансиране по грантови схеми със средства по европейски фондове.

Кой какво и как

Гаранционната схема дава достъп до банкови кредити на по-рискови предприятия, които при равни други условия не биха имали много големи шансове, както и на стартиращи бизнеси, а нисколихвената схема предоставя ресурс на цени, които обикновено са валидни за големи компании. Въпреки желанието за финансиране на инвестиции, оказва се, че по-голяма част от фирмите търсят заеми за оборотни нужди, а като най-кредитиран сектор се очертава търговията. Данните на представителството на ЕИФ в София показват, че 40% от раздадените досега кредити по нисколихвената схема са за инвестицинни проекти, т.е. микс от инвестиционен кредит с възможност за оборотен кредит за нуждите на проекта. Останалите 60% обаче са основно оборотни кредити за текущите нужни на малкия и средния бизнес.

По гаранционната схема максимално допустимият размер за финансиране към една фирма е 1.875 млн. евро, а по нисколихвената няма твърдо фиксиран, но реално по различни технически условия горната граница е около 2 млн. евро. И при двете схеми има изискване към банките за частично подобрение на нелихвените условия, като така те се ангажират да разглеждат документи и да отпускат кредити с намалени или премахнати такси. При първата програма основното предимство е по-облекченото обезпечение поради наличието на гаранция върху портфейла на банките от ЕИФ, която е до 80% на ниво кредит и 25% на ниво цял портфейл. Така исканото обезпечение е с поне 50% по-ниско от стандартното, а според данните на ЕИФ средната обезпеченост на досега отпуснатите кредити е 48%. При втората схема основното предимство като директен ефект за крайните кредитополучатели е поне наполовина по-ниската лихва (между 50% и 60%) от средните за пазара нива за този сектор. Така нивата на лихвите, на които се отпускат заемите за микро-, малки и средни предприятия по схемата, са между 3% и 7%. Границите са широки, тъй като целта е да не се лишат от достъп до ресурс най-рисковите клиенти за банките - стартиращи фирми, микропредприятия, такива без обезпечения. Среднопретеглената лихва на отпуснатите заеми по схемата към края на юни е 4% спрямо 8.4% стандартна цена на този портфейл, уточняват още от ЕИФ. Вторичният ефект по втората схема е намаляване на обезпеченията, тъй като фондът поема до 50% от загубите в портфейла на ниво кредит.

И някои изключения

Официалните критерии за допустимост на клиентите са еднакви и за гаранционната схема от миналата година, и за новия продукт от тази. Това трябва да са фирми с до 250 служители, до 97.5 млн. лв. годишен оборот и до 84 млн. лв. обща стойност на активите. Кредитите са за фирми от всички сектори на икономиката с някои изключения. Не се кредитират селскостопански производители, тъй като те са обект на отделно подпомагане от ЕС. Според европейската дефиниция към тях се включва и част от преработвателната промишленост – млечни продукти, продукти от растителни и животински мазнини, винопроизводители, голяма част от месопреработвателите. Към изключенията по програмата се отнася и добивът на въглища. Има частични ограничения и за транспортния сектор. Сроковете се от една до десет години. Средствата не може да се използват за рефинансиране на вече съществуващи задължения по кредити или към доставчици.

Грешки от практиката

Едновременно наличие на кредит по JEREMIE и ползвани средства по други европейски програми или държавна помощ

Недостатъчна информираност на предприемачите - за какво би могло да се иска финансиране и за какво не, според критериите за допустимост на схемите

Опит да се рефинансира друг съществуващ заем на по-ниска лихва или с по-малко обезпечение

Възприема се предимно като общодостъпен нисколихвен ресурс и само като възможност за получаване на финансиране на ниска цена

Объркване сред предприемачите по отношение на условията на двата инструмента – гаранционната схема и нисколихвената

 
Въпроси и отговори за кредитите по JEREMIE:

- Какво е JEREMIE?

JEREMIE (Съвместни европейски ресурси за микро-, малки и средни предприятия) е съвместна инициатива на Европейската комисия и групата на Европейската инвестиционна банка за подобряване достъпа до финансиране на малките и средните предприятия в ЕС в рамките на структурните фондове за периода 2007–2013 г. Част от средствата по JEREMIE са от еврофондовете по оперативна програма "Конкурентоспособност на българската икономика".

- Кои са банките, които отпускат кредити?

По гаранционната схема са Уникредит Булбанк, Райфайзенбанк, ОББ, СИБанк и Прокредит банк.

По схемата за нисколихвени заеми са Прокредит банк, Първа инвестиционна банка, Societe Generale Експресбанк, Алианц банк, Уникредит Булбанк, Райфайзенбанк и Банка ДСК.

- Какви проекти може да се финансират?

Проекти за инвестиционни и оборотни цели от всички сектори на икономиката. Средствата не може да се използват за рефинансиране на вече съществуващи задължения по кредити или към доставчици.

- Има ли ограничения?

Не се кредитират селскостопански производители. Към тях се включва и част от преработвателната промишленост – млечни продукти, продукти от растителни и животински мазнини, винопроизводители, голяма част от месопреработвателите. Към изключенията по програмата се отнася и добивът на въглища. Има частични ограничения за транспортния сектор.

Има ограничение за наличие на държавна субсидия или финансиране по други еврофондове в комбинация с кредит по JEREMIE.

- Откога се отпускат този тип кредити?

Реално от октомври 2012 г. по гаранционния продукт и от първото тримесечие на 2013 г. за нисколихвената програма.

- Докога са активни програмите?

Гаранционната схема - до края на първото тримесечие на 2014 г. Нисколихвената схема – до края на 2015 г.

- Какви са стъпките за кандидатстване за кредит по JEREMIE?

Банките прилагат стандартната си кредитна политика. Няма допълнителни административни изисквания, въведени от ЕИФ.

- Какви документи се изискват от фирмите?

Няма допълнително натоварване с нови и различни от стандартно изискваните от банките документи.

- Ако фирма има кредит по гаранционната схема, може ли да кандидатства и по нисколихвената програма?

Да. Всяко предприятие може да ползва кредити и по двете програми, стига да не се надвишава даден общ размер.

- Каква е разликата между кредитите по JEREMIE и другите кредити на банките?

Преференциалните условия - облекчени обезпечения, по-ниски лихви, по-евтини такси и комисиони.
Статията е част от специалното издание на "Капитал" Финанси

Поне 4000 кредита за около 1.4 млрд. лв. Така ще изглежда приблизителната равносметка от най-живия сегмент на банковия пазар в последно време, която става възможна чрез гаранционната и нисколихвената схеми на инициативата JEREMIE (виж карето какво е JEREMIE). Първата, която започна през есента на 2011 г., но реално активно кредитиране по нея има от октомври 2012 г., вече е към приключване. До около февруари-март 2014 г. петте банки, финансиращи по схемата, ще сa изчерпали лимитите на гаранционния портфейл от общо 60.2 млн. евро за загуби по новоотпуснати кредити, които са в основата на 301 млн. евро кредитен портфейл. Срокът за усвояване на портфейла по програмата за нисколихвените заеми (400 млн. евро: половината - осигурени от оперативна програма "Конкурентоспособност" и JEREMIE, и половината - от седем банки партньори), която стартира в началото на тази година, а реалното финансиране - към края на първото тримесечие, е до края на 2015 г. По тази схема всяка от кредитните институции се договаря и взима различен обем ресурс, който удвоява.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

7 коментара
 • 1
  beriya avatar :-|
  beriya

  Какво друго се очаква да кажат банките, та те са основния печеливш в схемата.

 • plf

  Това което за банките е добре НИКАК ама НИКАК не е задължително да е добре за хората и бизнеса!

 • 3
  rdu55315348 avatar :-|
  S.Y.K

  Добре е и за бизнеса.
  По-ниски изисквания за обезпеченията и по ниски лихви.
  Ниските лихви не са добри за банките в този случай, но както навсякъде и там пазара е свит.Дано тези пари да се използват наистина за развитието на бизнеса.

 • 4
  skydiver avatar :-|
  Skydiver

  До коментар [#3] от "S.Y.K":

  Това е само на теория.
  На практика нито са нисколихвени, нито са общодостъпни. Просто малко допълнително кеш за банките, който да разпределят по свързани фирми или да им помогне да рефинансират кредитния си портфейл за да върнат ресурс обратно в банките-майки.

 • 5
  larykovalov avatar :-|
  lars

  До коментар [#4] от "Skydiver":

  Ами следва да прочетеш добре статията, половината пари не са никакъв кеш, пък при 4000 кредита само дето аз не съм взел...

 • 6
  nana_56 avatar :-|
  Viliana Penovska

  До коментар [#4] от "Skydiver":

  Абсолютно вярно. Особено в частта за свързаните фирми.

 • 7
  bogry avatar :-|
  BoGry

  Въпроси и отговори за кредитите по JEREMIE:
  - Какво е JEREMIE?
  Още един начин в инструментариума на банките да приберат добри печалби при нашите родни условия.
  - Кои са банките, които отпускат кредити?
  Всички (за да не пропуснем някоя), които са се доредили до новата далавера!
  - Какви проекти може да се финансират?
  Един Господ знае, защото май той ги одобрява!
  - Има ли ограничения?
  О, да! Само кандидатствайте, и ще видите!
  - Какви са стъпките за кандидатстване за кредит по JEREMIE?
  Малки и несигурни!
  - Какви документи се изискват от фирмите?
  Каквито се сетите, плюс такива, за каквито няма да имате представа!
  - Каква е разликата между кредитите по JEREMIE и другите кредити на банките?
  "Преференциалните условия - облекчени обезпечения, по-ниски лихви, по-евтини такси и комисиони." В сравнение със...?


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност.