Банката за развитие иска да има фонд за дялови инвестиции

Държавната институция иска да се префокусира върху малкия и средния бизнес

Очаквайте да видите от ББР продукти, които ще имат три различни лихвени равнища, каза изпълнителният директор Билян Балев
Очаквайте да видите от ББР продукти, които ще имат три различни лихвени равнища, каза изпълнителният директор Билян Балев    ©  АНЕЛИЯ НИКОЛОВА
Очаквайте да видите от ББР продукти, които ще имат три различни лихвени равнища, каза изпълнителният директор Билян Балев
Очаквайте да видите от ББР продукти, които ще имат три различни лихвени равнища, каза изпълнителният директор Билян Балев    ©  АНЕЛИЯ НИКОЛОВА
100 млн. евро ще е началният капитал на фонда.

Българската банка за развитие (ББР) иска да има работещ фонд за дялови инвестиции, който ще подкрепя компании с потенциал за растеж. Разглежда се възможността и за предоставяне на заеми на фирми, лихвите по които да се покриват със средства по оперативните програми. Това са две от идеите за преструктуриране на ББР, стана ясно от изказването на изпълнителния директор на финансовата институция Билян Балев на форум за възможностите за финансиране на бизнеса.

Подкрепа за малките

Фондът за капиталови инвестиции е дейност, която по закон ББР трябва да развива, като плановете на новия мениджмънт са това да се случи. По думите на Балев фондът се очаква да е с начален капитал 100 млн. евро, за които ББР ще разчита на международни финансови донори. Това е близо една трета от настоящия капитал на банката и около 12% от активите й.

Чрез дялови инвестиции фондът ще предоставя необходимия капитал на компании, които имат добър потенциал за развитие, но изпитват затруднения с финансирането. "В момента в банковата система има свръхликвидност и всички банки търсят клиентите, на които да дадат пари, но по една или друга причина липсата на капитал в тези компании е основен проблем", посочи Балев и добави, че фондът ще бъде основен механизъм за помощ на такива компании.

В момента в България оперират няколко фонда за дялови инвестиции, които таргетират както стартиращи, така и компании с история. Ресурсът им е в рамките на поне 100 млн. евро и някои от тях имат проблем с инвестициите си в българския бизнес заради ниското ниво на културата по корпоративно управление, както и нуждата от съществено рекапитализиране.

Акцентът в работата на ББР ще се измести от финансиране на големи проекти към осигуряване на финансов ресурс основно за малки и средни предприятия, каза още Балев и поясни, че банката вече предлага продукт с 6% фиксирана лихва за пет години както за инвестиции, така и за оборотни средства. Условията са облекчени, като от фирмите се изисква не повече от 10% самоучастие. Предвижда се и гратисен период до две години.

В момента се разглежда възможността и за други аналогични продукти, които се очаква да стартират в рамките на 2014 г., каза Балев. Обмисля се възможността лихвите по тях да бъдат субсидирани за срок от две до три години, като лихвените разходи ще се покриват със средства по оперативните програми. Той обаче не уточни как точно ще става това и дали има одобрение от Европейската комисия.

Преструктуриране

Първата стъпка от преструктурирането на банката ще бъде интегрирането й с микрофинансиращата институция ДЖОБС, обясни Балев. Това ще стане чрез процедура по сливане, която се очаква да приключи до пет-шест месеца. Взето е решение структурите на ДЖОБС да бъдат превърнати в представителни офиси на банката. Такива офиси ще има в 8-10 основни града. Те ще представят продуктите на ББР, ще разговарят с клиентите, но няма да извършват банкова дейност.

Целта на преструктурирането е да се намали концентрацията на кредити в големи компании. В момента 40% от целия кредитен портфейл на ББР е концентриран в 10-15 големи компании. До две години този портфейл не трябва да надхвърля 20%, а най-големите експозиции не трябва да са над 10 млн. евро, уточни Балев. По думите му основният портфейл на банката трябва да бъде от кредити до 1 млн. евро.

Продукти

ББР ще продължи да работи и с останалите търговски банки, но т.нар. он-лендинг програми (при които ББР предоставя финансиране на търговските банки) ще се провеждат по нов принцип. Причината е, че сега ресурсът се оскъпява значително и цената му дори достига над пазарните нива. Плановете са в бъдеще на базата на тръжни процедури ББР да избира банките, които ще разпределят средствата по тези програми.