Изместете фокуса към проекти, които ще задържат талантливите хора в България

Еудженио Леанца, ръководител JESSICA и инвестиционни фондове в Европейската инвестиционна банка, пред "Капитал Daily"

Еудженио Леанца
Еудженио Леанца    ©  ВЕЛКО АНГЕЛОВ
Еудженио Леанца
Еудженио Леанца    ©  ВЕЛКО АНГЕЛОВ
Банките предпочитат големи и скъпи проекти. Но вие обърнете внимание и на малките.

На 22 ноември в София се състоя дискусия на тема "Инструменти за финансиране на градското развитие", организирана от "Капитал" и Siemens. Специален гост на събитието беше Еудженио Леанца, ръководител на финансовия инструмент JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas, или Съвместна европейска помощ за устойчиви инвестиции в градски зони) на европейско ниво.

В България JESSICA функционира от около година. Към инструмента бяха насочени над 60 млн. лв. от програма "Регионално развитие", които се управляват от два фонда: Фонд за устойчиво градско развитие на София и Регионален фонд за градско развитие. Разликата с оперативната програма е, че финансовата помощ по проекти на общини, общински дружества и частни компании не е безвъзмездна, а под формата на заем с преференциални условия.

По JESSICA в момента се финансират проектите за ремонт на Женския пазар в София, общинския пазар в Стара Загора, гребния канал в Пловдив и др. През следващия програмен период управляващият орган на програма "Региони в растеж" смята да насочи 234 млн. евро, или 17% от ресурса, по програмата към инструменти за финансов инженеринг като JESSICA. Eто коментарите и препоръките на Еудженио Леанца в тази връзка към читателите на "Капитал".

Какви са основните предизвикателства при работата с финансови инструменти от типа на JESSICA за местните власти?

- Ключовият момент е именно този – че трябва да се мисли в локален мащаб в по-голяма степен, отколкото в национален. Най-добрият фокус в случая е този върху локалния пазар на труда. Предизвикателството за местните власти е, че инструментите за финансов инженеринг могат да се насочат към широк кръг от дейности. Общините имат нужда от ключов мениджър (или звено), който да определи приоритетите на града, да подбере най-подходящите проекти както по отношение на възвращаемост на инвестицията, така и по отношение на атрактивност за публичния и частния сектор.

А по отношение на частния сектор?

- За частния сектор тези инструменти всъщност са предимство, тъй като дават възможност за финансиране на дейности, които не получават или трудно получават финансиране от пазара. Това са инструменти, които покриват недостига и решават проблеми от социален, икономически и друг характер. Имайте предвид, че тези инструменти са нови не само за България, но и за други страни членки и ние в момента изследваме кое е най-доброто разпределение на фондовете. То зависи и от спецификата на отделните райони.

Отново подчертавам, че за всеки градски район – София или друг голям град, трябва да има мениджър, който най-добре може да прецени как да се разпредели капиталът. В тази връзка се създават нови професии, например в американските градове вече има отдели за устойчиви проекти, енергийна ефективност и др. В зависимост от политиките в отделни сектори могат да се създават съответните инструменти за финансов инженеринг.

Оптимист ли сте по отношение на усвояването на средствата от JESSICA в България? Ръководствата на Фонда за устойчиво градско развитие на София и на Регионалния фонд за градско развитие казаха, че изостават от сроковете за този програмен период. Същевременно се планира 8-9-кратно увеличение (до 234 млн. евро) на средствата за периода 2014 - 2020 г.

- Аз наблюдавам много държави и моето впечатление е, че България има потенциала да се справи с усвояването на всички средства. Друго ме притеснява в случая. На ваше място щях да обърна повече внимание на човешкия капитал – на неговото финансиране, на финансирането на пазара на труда, на създаването на нови работни места, на повишаването на професионалните умения на хората. Това е огромна тема в цяла Европа, но южните държави имат по-големи проблеми в случая.

Моето впечатление е, че имате много талантливи хора и нелоша образователна система. Но ако тези хора нямат възможността да работят в България, те ще я напуснат. Към това се прибавя и намаляващата раждаемост, която е проблем за цяла Европа. Имаме нужда повече инструменти, обърнати към хората и повече, но по-малки проекти. Трябва да инвестирате в създаването на нови работни места, да насочвате средствата към инструменти за малки и средни предприятия, инструменти за работни места от ново поколение.

Ако питате банките – те ще ви кажат, че предпочитат големи и скъпи проекти. Но вие обърнете внимание и на малките.