Преференциалното пaркиране в центъра на София окончателно остава в сила

Върховният административен съд отмени решението на Административния съд в София, с което винетките за безплатно паркиране се премахваха

Според наредбата само наематели и собственици на имоти могат да паркират безплатно в съответната синя или зелена зона
Според наредбата само наематели и собственици на имоти могат да паркират безплатно в съответната синя или зелена зона    ©  Мария Съботинова
Според наредбата само наематели и собственици на имоти могат да паркират безплатно в съответната синя или зелена зона
Според наредбата само наематели и собственици на имоти могат да паркират безплатно в съответната синя или зелена зона    ©  Мария Съботинова
Съдът реши спора за безплатните винетки в полза на общината, като обезсили жалбите на граждански сдружения.

Наредбата за платеното паркиране в София ще продължи да действа в сегашния си вид, като винетките, които дават право на част от живеещите в синя и зелена зона в столицата да паркират там безплатно, остават в сила. Това гласи окончателното решение на Върховния административен съд (ВАС) по казуса. Магистратите отменят решението на колегите си от Административния съд в София, с което винетките за безплатно паркиране се премахваха.

Съдебният казус

Делото срещу наредбата за паркиране се води по жалби на Гражданско движение ДНЕС и Гражданско движение "Общество срещу произвола".  В началото на годината Административният съд отсъди в тяхна полза и отмени преференциалното паркиране за част от жителите в центъра на столицата с мотива, че то е дискриминативно - преференциите са единствено за собственици и наематели на имоти, но не и на тези, които живеят в същите зони и са с близки родствени връзки или в съжителство със собственика на жилището.

Същевременно съдът изцяло отмени и разпоредбите, с които са предоставени правомощия на общинското дружество "Център за градска мобилност" (ЦГМ) да извършва оперативна дейност, включително да издава, активира, анулира и контролира винетните стикери.

Без правен интерес

През февруари обаче "Център за градска мобилност" обжалва решението пред ВАС и сега висшите магистрати са решили, че двете сдружения нямат правен интерес и жалбите им следва да се обезсилят. Съдът приема, че жалбите на сдруженията са подадени в защита на правата на други граждани, тъй като те не са доказали, че са пряко засегнати от наредбата и дори липсват данни двете организациии да ползват собствени превозни средства.Съдът отбелязва, че сдружения с нестопанска цел могат да оспорват административни актове само в някои случаи - например от природозащитни организации за защита на природата.

Случаят обаче не е такъв. В същото време общините имат право да въвеждат различен режим по силата на закона, като установят зони за паркиране, смята съдът. ВАС отменя и решението за "Център за градска мобилност", като приема, че дружеството осъществява само технически действия, а не принудителни административни мерки, както бе сметнал административният съд.