Контрабандната търговия с цигари порасна с 22.8%

Нелегалният пазар вече е близо една пета от общото потребление

Бюджетът губи само от неплатени акцизи за нелегални цигари поне 350-400 млн. лв. годишно.
Бюджетът губи само от неплатени акцизи за нелегални цигари поне 350-400 млн. лв. годишно.    ©  ЦВЕТЕЛИНА БЕЛУТОВА
Бюджетът губи само от неплатени акцизи за нелегални цигари поне 350-400 млн. лв. годишно.
Бюджетът губи само от неплатени акцизи за нелегални цигари поне 350-400 млн. лв. годишно.    ©  ЦВЕТЕЛИНА БЕЛУТОВА
Къде е най-голямото потребление на незаконни цигари (в %)

Свиленград - 81.2%

Кюстендил - 53.5%

Хасково - 36.9%

Сливен - 36.6%

Сандански - 34.1%

Пазарджик - 25.3%

София - 20.5% 

Поредното проучване за размера на незаконната търговия с цигари показва, че тя отново бележи забележим ръст. През периода април - май на тази година делът на нелегалните продукти е нараснал до 18.8%, след като последните данни от октомври-ноември 2012 г. показваха ниво от 15.3 на сто. Увеличението е 22.8 процента и показва, че вече почти всяка пета изпушена цигара е контрабандна, от duty free магазин и за безмитна продажба, непроизведена за българския пазар или от нерегистрирана в България марка. На практика това означава, че ако легалното потребление е малко над 11 млрд. къса, нелегалното е поне 2 млрд. и от него бюджетът губи годишно около 350-400 млн. лв. само от акцизи.

Данъчен календар за вдигане на акциза

Проучването е по поръчка на пет компании, които два пъти в годината предоставят данните от него на правителството според инициативата "Срещу незаконната търговия с цигари". "Тенденцията на нарастване след период на постепенен спад спрямо най-високите нива през 2010 г. (35%) е тревожен сигнал за неблагоприятното развитие на нелегалния пазар", отбелязват от цигарените компании. Те са предоставили в четвъртък резултатите на финансовия министър Петър Чобанов, директора на агенция "Митници" Павел Тонев и главния секретар на МВР Светлозар Лазаров. След срещата представителите на индустрията съобщиха, че са отбелязали, че най-важният инструмент за овладяване на незаконната търговия, а едновременно с това и за достигането на минималните за Европейския съюз нива на акциза е да се заложи данъчен календар в закона за постепенното равномерно покачване на общия акциз всяка година до 2018 г. Това е добре да стане още в началото на следващата година, за да се осигури яснота и прогнозируемост.

Парламентът и правителството обещаха, че ще въведат такъв акцизен календар, тъй като до 2018 г. България трябва да достигне минималната ставка от 90 евро (176 лв.) на 1000 къса цигари. В момента акцизът е 148 лв. Вместо това парламентът реши да не увеличава акциза от следващата година и не предложи поправки в закона за акцизите. Единствено в бюджетната рамка бяха заложени две увеличения на минималната компонент от 148 на 155 лв. от 2015 г. и на 162 лева за 1000 от 2016 г. Това само по себе си е недостатъчна стъпка, тъй като няма сигурност за това по какъв начин ще се увеличават компонентните на акцизната ставка през следващите години. Освен това колкото по-късно се увеличи минималната ставка, толкова по-рязко ще бъде поскъпването на цигарите. Рязкото поскъпване пък води след себе си увеличаване на нелегалния пазар, както се получи през 2010 г.

Къде е най-големият ръст на контрабандата

От цигарените компании смятат още, че е от ключово значение правоприлагащите органи да насочат усилията си в разбиването на каналите за доставка на незаконни цигари в градовете с особено висок дял на нелегална търговия. Става въпрос за Свиленград, където 81.2% от потреблението е на незаконни цигари. След него с нареждат Кюстендил, Сандански, Сливен, Хасково, Пазарджик (виж карето).

Според проучването ръст на контрабандните продажби има в Габрово, Стара Загора, Видин и Благоевград. Покачване има и в София, където от 16.5% в края на миналата година през май 20.5% от потреблението е било на незаконни цигари. В Добрич за половин година нивата са се удвоили – от осем до 15% от потреблението.

От всички незаконни продукти най-голям дял е делът на потребление на цигари, маркирани с надписи за безмитна търговия – 13.4%. Това е най-високото ниво на разпространение на тези цигари от 2010 г. насам. Делът на незаконните цигари с неизяснен произход, произведени в други държави и с неясен производител и неизвестен бранд, е подобен на резултатите от предишното проучване – около 2.6%.