ВАС отмени решението си, че лифтът на Платото в Банско е незаконен

Съдът прецени, че са засегнати интересите на собственика на стария влек - "Маренго трейдинг" ЕООД

ВАС "върна в първи клас" делото за спорния лифт на Платото в Банско
ВАС "върна в първи клас" делото за спорния лифт на Платото в Банско    ©  ЦВЕТЕЛИНА БЕЛУТОВА
ВАС "върна в първи клас" делото за спорния лифт на Платото в Банско
ВАС "върна в първи клас" делото за спорния лифт на Платото в Банско    ©  ЦВЕТЕЛИНА БЕЛУТОВА
Съдебен състав с председател Боян Магдалинчев отсъди в полза на "Маренго трейдинг".

Пореден обрат на 180 градуса претърпя делото за законността на лифта на Платото в ски зона Банско. Седемчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) с председател Боян Магдалинчев на 27 ноември е отменил решението на петчленния състав от месец май, с което ВАС определи изградения през 2010 г. лифт за незаконен. Майското решение е оспорено от "Маренго трейдинг" ЕООД, която през 2002 г. придобива собствеността върху ски съоръжения от "Юлен" АД (концесионер на ски зона Банско). Еднолично дружество "Маренго" е свързано с основния акционер в "Юлен" - регистрираната в Кипър "Маренго трейдинг".

Съдът приема, че за "Маренго" са настъпили неблагопроятни последици. Фирмата е следвало да участва в производството още на първа инстанция като заинтересована страна, тъй като е собственик на лифта, се казва в решението. Така постановлението на ВАС от 15 май е отменено, а споровете за лифта продължават, или по-точно се връщат в изходна позиция, тъй като делото се връща на тричленен състав на ВАС.

Асоциация на парковете в България с председател Тома Белев, която оспори още през 2011 г. законността на лифта на Платото, е на мнение, че жалбата на "Маренго" е недопустима и приемането й "ще послужи за опасен прецедент". От решението на седемчленния състав на ВАС обаче става ясно, че министърът на околната среда и водите няма нищо против отмяната на решението от май, според което новият лифт е одобрен в нарушение на три закона и Плана за управление на парк "Пирин".

Спорният лифт

През 2010 г. МОСВ одобри подмяната на влека на Платото с нов 4-седалков лифт, без да изиска от инвеститора оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС) и оценка за съвместимост с "Натура 2000". Новото съоръжение излиза извън границите на старото, което е забранено според плана за управление на парк "Пирин", а горна станция е изградена извън площта, отдадена на концесионера за ползване от държавата, се казва в решението на 5-членния състав на ВАС от май. Съдът тогава посочи, че "явното противоречие на инвестиционното предложение с действащия режим на опазване на защитената територия сочи за недопустимост на неговата реализация". ВАС отмени одобрението на МОСВ за лифта (част от документацията на строежа, чието строително разрешително все пак е валидно). "Решението определя как ще се тълкува договорът с "Юлен" и всички инвестиционни предложения на концесионера за срока на контракта до 2031 г.", гласеше прессъобщение на ВАС за казуса, публикувано на 15 май.

След жалбата на "Маренго трейдинг" обаче седемчленният състав на ВАС посочва, че "нова процедура по ОВОС (за спорния лифт) би преустановила инвестиционното предложение, което води до нарушаване на правнозащитимите му интереси (на "Маренго)".

"Естествено, че очакваме различен развой на нещата при преразглеждането на делото за лифта на Платото", коментира пред "Капитал" Петър Петров, член на борда на управителите на "Юлен" АД. По думите му съоръжението било изцяло законно, защото разполагало с всички необходими документи.

Особено мнение

Решението от 27 ноември е подписано с особено мнение от съдиите Ангел Калинов и Диана Добрева. Според тях няма законови предпоставки дружеството да иска отмяна на влязлото в сила решение на петчленния състав на ВАС. Мотивите на двамата съдии са, че "Маренго" е собственик на влек-паничка, който е премахнат, а предходното дело се отнася за нов 4-седалков лифт лифт с възложител "Юлен". Според тях, тъй като старият влек няма да действа в бъдеще и няма да въздейства върху околната среда, то няма и основание да бъде оценяван от екоминистъра. Следователно не са засегнати правнозащитими интереси на компанията.