ДКЕВР притиска зелените централи за балансиращия пазар

До петък ВЕИ производителите трябва да сключат договори, които още не са виждали

Оглавяваната от Боян Боев регулаторна комисия поиска от 2000 фирми да подпишат договори, които не са им изпратени
Оглавяваната от Боян Боев регулаторна комисия поиска от 2000 фирми да подпишат договори, които не са им изпратени    ©  ЮЛИЯ ЛАЗАРОВА
Оглавяваната от Боян Боев регулаторна комисия поиска от 2000 фирми да подпишат договори, които не са им изпратени
Оглавяваната от Боян Боев регулаторна комисия поиска от 2000 фирми да подпишат договори, които не са им изпратени    ©  ЮЛИЯ ЛАЗАРОВА
Регулаторът се опитва административно да движи пазара

Три дни. Точно толкова време даде енергийният регулатор на зелените електроцентрали, за да подпишат договори, които все още не са виждали. Става дума за участието на ВЕИ производителите и когенерациите в балансиращия пазар на ток. Абсурдно краткият срок означава предизвестено неизпълнение на правилата за търговия с електроенергия. Това накара инвеститорите в екоцентрали да говорят, че целта е да бъдат лишени от реален избор на енергийно дружество, което да ги координира и балансира в енергийната система, а такова да им бъде наложено административно.

Целта на балансиращия пазар е да покрива отклоненията от предварителните разчети за производство и потребление на ток. При централите на възобновяеми източници (ВЕИ) отклоненията са по-големи, отколкото при конвенционалните, защото вятърът и слънцето са непостоянни. Досега тези т.нар. небаланси се покриваха от Електроенергийния системен оператор (ЕСО) и другите мрежови компании. Например за 2012 г. ЕСО е платил общо 17.5 млн. лв. за покриване на недостиг и излишък в системата.

По принцип за създаването на балансиращ пазар се знае отдавна – първите проби бяха през март 2011 г. Причината е, че това е едно от условията за либерализиране на електроенергийния сектор, което се бави,  макар да е част от изискванията на евродирективите. В една балансираща група всеки производител би имал по-малки разходи, отколкото ако сам покрива разликите, защото те отчасти ще се компенсират от променливото производство на другите участници в групата. В същото време координаторът на балансиращата група би могъл да купува недостигащата енергия на пазарни цени, т.е. на по-ниски, отколкото се предлага в момента от ЕСО.

Зелените централи също могат да създават балансиращи групи и вече има заявления пред ЕСО (който първо трябва да ги одобри, преди те да получат лиценз от ДКЕВР). Там обаче все още няма движение. За сметка на това ДКЕВР е лицензирал единственото мрежовите дружества (трите ЕРП-та и НЕК), както и търговци на електроенергия.

От днес за вчера

В понеделник вечерта Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) публикува на сайта си становище, в което дава указания зелените централи и когенерационните инсталации да подпишат до 24 януари договори за участие в балансираща група с Националната електрическа компания (НЕК) и трите регионални снабдителни фирми EVN, ЧЕЗ и "Енерго-про". Ако досега централите не са си избрали балансираща група, те служебно се причисляват към една от групите, управлявани от НЕК или трите ЕРП-та. Но дори и да искат да го направят, те вече нямат време - ДКЕВР иска договорите да бъдат подписани до 24 януари, а в противен случай ще последват санкции за производителите. В становището си енергийния регулатор посочва, че НЕК и регионалните доставчици вече имат изменени лицензи, които им позволяват да са координатори на балансиращи групи, но на практика публикуван е само обновеният лиценз на НЕК.

На откритото си заседание във вторник членовете на регулаторната комисия не коментираха темата и отказаха изявления за медиите. "Капитал Daily" изпрати официално запитване до ДКЕВР дали с краткият срок не се отнема изборът на балансиращо предприятие, но до редакционното приключване на броя не получихме отговор. Пред "Капитал Daily" член на регулатора коментира неофициално, че действително срокът е кратък.

"Практически е невъзможно 2000 фирми в рамките на 2 дни да подпишат тези договори", каза председателят на Българската фотоволтаична асоциация Меглена Русенова. От бизнес организацията коментираха още, че на пръв поглед становището на ДКЕВР не е решение, което да има юридическа сила. "Личи обаче, че се търси административен начин ВЕИ производителите да бъдат склонени на условия, наложени отвън, отнемайки възможността за избор на балансираща група", коментира още Русенова. По думите й подходът на енергийния регулатор няма да доведе до обособяване на реален пазар.

Да подпишем, но какво?

Производители на екоенергия се оплакаха, че регулаторът не е публикувал методиката за разпределение на разходите по баланасиране. Те не са виждали проектите на договорите за участие в балансиращия пазар. Русенова обясни, че такъв са изпратили от НЕК, но инвеститорите във ВЕИ не били съгласни с всички условия в него. Електроразпределителните дружества явно също не бяха подготвени за изненадващото становище на ДКЕВР. "От EVN България поддържаме редовен контакт с ВЕИ производителите и от 22 януари 2014 г. започваме изпращане на проектодоговори до тях (във връзка с включването им в балансиращи групи)", заявиха за "Kапитал Daily" от дружеството, което обслужва мрежата в Югоизточна България. Именно там са концентрирани голяма част от фотоволтаичните паркове в страната.

В Североизточна България пък са повечето вятърни централи. "Енерго-про", компанията, която работи в този регион, е получила лиценза си за координатор на балансираща група едва на 16 януари, съобщиха за "Капитал Daily" от компанията. Поради тази причина от дружеството все още не са изпратили договори на ВЕИ производителите, но ще се постараят това да се се случи до петък. "Смятаме за нереалистично да се очаква окончателното сключване на договори за балансиране с близо 350 производители в рамките на само 5 работни дни след получаване на решение за допълнение на издадената на компанията лицензия", подчертават от "Енерго-про".

Проблемът е, че с краткия срок ДКЕВР се опитва административно да движи пазара, вкарвайки всички централи в балансиращите групи на НЕК и ЕРП-тата. Общо 12 държавни и частни компании са получили лицензи за координатори на такива групи. В същото време ЕСО бави одобренията на координаторите на балансиращи групи, които биха балансирали на ВЕИ-тата, така че те не биха могли да поемат тази дейност на пазарни начала.