Силен интерес за изграждане на част от технопарка в София

Държавното дружество търси изпълнител на многоетажен паркинг

През втората половина на годината трябва да започне строителството на част от съоръженията
През втората половина на годината трябва да започне строителството на част от съоръженията    ©  ЦВЕТЕЛИНА БЕЛУТОВА
През втората половина на годината трябва да започне строителството на част от съоръженията
През втората половина на годината трябва да започне строителството на част от съоръженията    ©  ЦВЕТЕЛИНА БЕЛУТОВА

Четиринадесет компании и сдружения заявиха участие за изграждане на многоетажен паркинг с капацитет от 500 места за все още непостроения "София тех парк". Това се разбра в сряда при отварянето на подадените оферти (виж карето). Обществената поръчка беше обявена в края на миналата година с индикативна стойност за над 7.7 млн. лв. с краен срок за изпълнение до 30 септември 2015 г. Тогава се очаква да бъде завършен и първият етап от технологичния парк.

Публичната покана е поредният търг за изграждане на елементи от парка, които се финансират по оперативна програма "Конкурентоспособност" за общо 100 млн. лв. Очаква се строителните работи на паркинга и на останалите инфраструктурни обекти да започнат през втората половина на годината. Преди това до 31 август трябва да бъдат разрушени бившите казарми от военния терен на 4-ти километър между зала "Армеец" и ИПК "Родина" в столицата, където ще бъде разположен паркът. Почистването на зоната е обект на друга поръчка на стойност 3 млн. лв., за която в момента се избира изпълнител.

Участници и подбор

В търга можеха да участват компании с реализиран поне един договор за сходно съоръжение на стойност 6 млн. лева. Кандидатите в строителния конкурс са компании, които често се конкурират помежду си за бизнес с държавата. Голяма част от тях вече участват и в други поръчки на специално създаденото държавно дружество "Софият тех парк" - например "Трейс груп холд", "Сиенит" и "ПСТ холдинг". Прави впечатление, че сред тях има фирми като "Главболгарстрой", "Балканстрой", "Монолит София", "Техноимпортекспорт" и др. , които винаги кандидатстват самостоятелно в търговете за инженеринг на обекта.

През следващите няколко дни комисията ще прегледа документите на всички участници за сравнение с изискванията на поръчката, след което ще бъдат разгледани и техните технически предложения. Последният етап от подбора включва отваряне на ценовите оферти на допуснатите участници. Според условията комисията ще избере икономически най-изгодната оферта, като ценовото предложение на кандидатите ще вземе превес над техническото изпълнение (в съотношение 50 към 40). Последният критерий е за срок на изпълнение с тежест 10%.

Кандидати за проекта

"Технологичен парк 2014" ("Адванс 2002", "Нивал")

"Универсал и Рикат" ("Универсал строй консулт", "Рикат")

"Главболгарстрой"

"София тех парк 2014" ("Трейс груп холд", "Иво Петров архитекти")

"ССС Научно-технологичен парк" ("Сиенит", "Сиенит строителна група", "Ателие-Серафимов-Архитекти")

"Техно парк 2014" ("ПСТ Холдинг", "Билд Мондо", "НикиЛоз")

"Кгруп тех парк" ("Калистратов груп", "Старт инженеринг")

"НТП строй" ("Техноекспортстрой", "Понсстройинженеринг", "АДМ Студио")

"Аргогруп ваника етажен паркинг" ("Агрогруп Екзакт", "Ваника 2")

"Техноимпортекспорт"

"Тех парк П" ("Димел", "Хидрострой", "Монтажи", "Идея М")

"Монолит София"

"Балканстрой"

"Технологичен парк София 3" ("КИК Дизайн", "Инфраструктурна компания", "Биас-М")