Зелените централи ще плащат цени за достъп до мрежата

Събраните пари ще отиват в държавния Електроенергиен системен оператор

По закон и потребителите, и производителите на енергия трябва да плащат за достъп до електрическата мрежа, а ръководената от Боян Боев ДКЕВР ще обсъжда темата в началото на февруари
По закон и потребителите, и производителите на енергия трябва да плащат за достъп до електрическата мрежа, а ръководената от Боян Боев ДКЕВР ще обсъжда темата в началото на февруари    ©  ЮЛИЯ ЛАЗАРОВА
По закон и потребителите, и производителите на енергия трябва да плащат за достъп до електрическата мрежа, а ръководената от Боян Боев ДКЕВР ще обсъжда темата в началото на февруари
По закон и потребителите, и производителите на енергия трябва да плащат за достъп до електрическата мрежа, а ръководената от Боян Боев ДКЕВР ще обсъжда темата в началото на февруари    ©  ЮЛИЯ ЛАЗАРОВА
Трите ЕРП-та и ЕСО са събрали 192 млн. лв. от централите, които трябва да бъдат върнати частично.

Централите за ток от възобновяеми източници (ВЕИ) ще плащат по 2.45 лв. на мегаватчас за достъп до мрежата. Събраните пари ще отиват в държавния Електроенергиен системен оператор (ЕСО), който управлява преносната мрежа в България и отговаря за балансирането на производството и потреблението на ток. Това става ясно от доклад на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), която ще проведе открито заседание по темата на 6 февруари. За въвеждането на новата цена предупреди миналата седмица членът на комисията Еленко Божков, който говереше за цена от 2.70 лв.

Втори опит

През септември 2012 г. ДКЕВР въведе временни цени за зелените централи за достъп до мрежата, чийто скрит замисъл беше да покрият финансовия дефицит, възникнал между нарастващите преференциални плащания към ВЕИ от страна на мрежовите компании и приходите на последните от крайните им клиенти. Тогавашното решение на регулатора разделяше централи според технологията и вида на енергоизточника. Така за фотоволтаични централи, влезли в експлоатация през първата половина на 2012 г., се удържаха почти 40% от приходите им, докато при вятърните паркове цената за достъп беше около 10% от преференциалната тарифа. Чрез временните цени ЧЕЗ, EVN, "Енерго-про" и ЕСО са събрали общо 192.2 млн. лв. от септември 2012 до края на 2013 г., показва докладът. Въвеждането на цените за достъп обаче бяха обжалвани и в резултат на това Върховният административен съд ги отмени. Инвеститорите очакваха от регулатора да обяви как мрежовите дружества ще възстановяват незаконно взетите пари.

Според закона за енергетиката потребителите и производителите на енергия действително трябва да плащат за достъп до инфраструктурата на мрежовите предприятия. С определянето на адекватни цени трябва да се покрият разходите по диспечиране на енергийната система, управление и поддръжка на подстанции, електромери, тяхното отчитане, както и други административни разходи. ДКЕВР планираше на базата на временните цени да въведе постоянни, като, в случай че те се различават, да има и механизъм, по който разликите да се компенсират, т.е. надвзет от разпределителните фирми приход да се връща на ВЕИ централите. Проблемът е, че сега ДКЕВР се позова на решение, което е отмененено по съдебен път, т.е. временни цени от 2012 г. не могат да се използват като основа, върху която да се наложат компенсиращи мерки, а ЕСО и ЕРП-тата трябва да върнат всички събрани суми.

Без ВЕЦ-овете

Според доклада на ДКЕВР новата цена се плаща от всички производители на слънчева и вятърна електроенергия в преносната мрежа на ЕСО, а разпределителните дружества събират приходи по същата цена и отново ги внасят в системния оператор. Сметките на регулатора сочат, че ЕСО трябва да плати за допълнителен резерв за вторично регулиране на непостоянните ВЕИ от 170 мегавата при цена от 10 лв. на мегават.

В доклада става ясно, че регулаторът не е разгледал искането на ЧЕЗ, тъй като представените данни за разходите на дружеството не са подкрепени с обосновка. За EVN и "Енерго-про" експертите на ДКЕВР са сметнали, че двете дружества не са оправдали достатъчно добре разходите, които да бъдат покрити от цената за достъп, и затова такса може да има от следващия ценови период.

Миналата година от EVN заявиха, че искат от регулатора да им даде цена за достъп на всички централи в мрежата на дружеството и тя беше 1.65 лв. на инсталиран киловат дневно. Регулаторът обаче не го прие. "Предложението на "EVN България Електроразпределение" се различава от въведените през 2012 г. с решение на ДКЕВР временни цени за достъп за ВЕИ производители, тъй като то равнопоставя всички производители без оглед на вида, датата на въвеждане в експлоатация и отчита реално предизвикваните от тях разходи в разпределителната мрежа", припомниха за "Капитал Daily" от компанията. Оттам обясниха още, че тяхното предложение следва логиката и производителите, и потребителите на енергия да плащат за предизвиканите от тях разходи в мрежата. "Енерго-про" също предложи подобна мярка, но само за ВЕИ. Според дружеството тарифите на неговата територия трябва да зависят от произведената енергия и от технологията – най-много биха плащали вятърните и слънчевите централи, а най-малко водните и тези на биомаса.