Природен парк "Витоша" ще има нов 10-годишен план за управление

За актуализацията на документа са заделени близо 600 хил. лева

Новият план за управление на природен парк "Витоша" ще важи до края на 2024 г.
Новият план за управление на природен парк "Витоша" ще важи до края на 2024 г.    ©  АНЕЛИЯ НИКОЛОВА
Новият план за управление на природен парк "Витоша" ще важи до края на 2024 г.
Новият план за управление на природен парк "Витоша" ще важи до края на 2024 г.    ©  АНЕЛИЯ НИКОЛОВА

Планът за управление на Природен парк "Витоша", определящ допустимите дейности и режимите за строителство в планината ще се актуализира за нов десетгодишен период. Това става ясно от регистъра на Агенцията за обществени поръчки (АОП). Дирекция "Парк "Витоша" към земеделското министерство е обявила търг за изработването на плана, а прогнозната стойност на поръчката е 599 хил. лева без ДДС. В обхвата й е включено още разработване на геобази данни и карти, и развитие на Географската информационна система на Природен парк "Витоша". Сегашният план за управление на Витоша изтече в края на 2013 г. Новият ще бъде в сила до 2024 г. включително.

"Изпълнителят трябва да проучи различните визии за развитието и управлението на Витоша, да направи широки обществени консултации, да ги обобщи в един стратегически документ и да разпише режимите на управление в парка за следващите десет години", коментира пред "Капитал" служител на парковата дирекция. От там допълниха, че изпълнителят ще вземе предвид всички идеи и предложения на заинтересовани лица, освен това ще ползва социологически проучвания за броя на туристите и превозните средства, както и за нагласите на посетителите, поръчани от дирекцията.

Европроектите на Витоша

Поръчката за новия план за управление се финансира по Оперативна програма "Околна среда". Дирекцията вече изпълнява няколко проекта по програмата, чиято цел е подобряване на туристическата инфраструктура, доставка на ново оборудване за нуждите на парка, рекламни материали и т.н. Един от проектите за около 1 млн. лева е за възстановяване на седем туристически алеи, съсредоточени в района на "Златните мостове", който е и най-посещаваният. Ще се обособят и десет веломаршрута, ще се възстановят три обществени тоалетни, девет заслона, кътове за отдих и други. Дирекцията всеки момент ще публикува избрания изпълнител.

Поръчката за социологически проучвания, свързани с дейността на парка вече е възложена на две обединения. Сдружение "Витоша" на братята Росен и Атанас Русеви ще извърши преброяване на пешеходците и транспортните средства на 22 входни точки, ще провежда анкети сред посетителите и търговците на територията на парка и др. Договорът със сдружение "Витоша" е за 45 800 лв. без ДДС. Дружество "Естат онлайн сълюшънс" ще прави проучване сред жителите в околностите на Витоша, ще изследва нагласите на туристите и на "партньорите" на Парк "Витоша". Договорът е за 43 500 лв.

Режимите в парка

Природен парк "Витоша" е под защита на Закона за защитените територии и Закона за биологичното разнообразие, а планът за управление е основният документ, който регламентира какво е позволено в планината, къде и какво не. В сегашния план е забранено изграждането на нови ски съоръжения – само подмяната на съществуващи. Преди няколко години собственикът на лифтовете - "Витоша ски" АД (свързана с концесионера на ски зона Банско "Юлен" АД) опита да заобиколи тази забрана, което доведе до масови екологични протести и блокади на "Орлов мост". В момента режимите в парк "Витоша" са силно ограничителни, но парковата дирекция няма достатъчен капацитет за адекватен контрол.