Частните мениджъри вече няма да отговарят по Наказателния кодекс за злоупотреби
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Частните мениджъри вече няма да отговарят по Наказателния кодекс за злоупотреби

Частните мениджъри вече няма да отговарят по Наказателния кодекс за злоупотреби

Размерът на стопанските и данъчните престъпления ще се определя според МРЗ

Весела Николаева
6664 прочитания

© Shutterstock


Прагът за класифициране на данъчни престъпления като големи се вдига над три  пъти.

Голяма част от престъпленията в частни компании вече ще се санкционират според търговското право, а тежестта на икономическите престъпления ще се определя спрямо минималната заплата. Това предвиждат текстове на внесения вече в парламента от правителството изцяло нов Наказателен кодекс. Досега в частта му за икономическите престъпления най-голям отзвук получи предлаганото наказание затвор широко за умишлено укриване на осигуровки. В останалите текстове също има сериозни промени, както и изцяло нови разпоредби.

Повече виновни при фалитите

По-строги санкции ще има за собствениците, които не са заявили в 30-дневен срок пред съда, че дружеството им е изпаднало в неплатежоспособност. Освен досегашните затвор и глоба за тях се предвиждат и наказания за определени професии, свързани с този вид казуси - като нотариуси, ръководители на финансови компании и други, под формата на ограничения за упражняване на дейността или пълна забрана. "Новият НК за пръв път въвежда и изричното разграничение между отговорността на едноличните търговци и юридическите лица, като санкциите за последните са по-големи", коментира адвокат Петя Николова от кантора Schoenherr. По-тежки са наказанията, ако става въпрос за банки и застрахователи.

Държавно и частно

Една от съществените промени в проекта е изключването на ръководителите на частни компании от лицата с отговорност за източване и злоупотреби. Според юристи отпадането на тази превенция за частния сектор, който е основен за икономиката, не е оправдано, защото се създава възможност много престъпления и неизгодни сделки да останат несанкционирани и ще бъде лош сигнал към чуждите инвеститори.

Ръководителят на работните групи по проекта – проф. Александтър Стойнов, каза, че много се е дискутирало по въпроса, но промяната не означава, че частните мениджъри не могат да бъдат наказвани за злоупотреби, а ще става по други закони – Търговския, за енергетиката и т.н. "Защо трябва държавата да се намесва в частния сектор, когато си има търговско право", коментира проф. Стойнов. Според адв. Петя Николова обаче промяната е "отстъпление от основен принцип на пазарната икономика, а именно закрилата на частния интерес".

Мениджър на транспортна компания, собственост на чужд инвеститор, пък посочи, че отпадането на тази отговорност от НК е правилно, тъй като акционерите имат достатъчно възможности да упражняват контрол.

Основният закон определя държавната и частната собственост като равноправни, но проф. Стойнов отхвърли вероятността промяната да падне в Конституционния съд, ако бъде атакувана. Наказателната отговорност се запазва само за ръководители на дружествата с над 50% държавно или общинско участие, но най-тежкото наказание - затвор, е намалено двойно на 3 години от сегашните 6. Лишаването от свобода може и да е по-голямо за по-тежки престъпления, но тепърва предстои изработването на дефиниции за тях.

По-голяма вреда, по-малка санкция

Проектът предвижда тежестта на стопански и данъчни престъпления да се измерва на базата на минималната заплата. Това няма да промени съществено досегашната практика, казаха юристи, тъй като и досега съдиите са използвали тълкувателно решение на Върховния касационен съд, което също дава като база МРЗ. При укриване на данъци за големи ще се смятат тези на стойност над 50 МРЗ (към момента около16 хил. лв.), а за особено големи - над 100 МРЗ (около 32 хил. лв.). Спрямо сегашните разпоредби с нарастването на размера на вредата санкцията за нея намалява в пъти, тъй като сега за голяма  се смята над 3 хил. лв., а за особено голяма- над 12 хил. лв.

МРЗ ще се използва и при укриване на осигуровки  - за над 25 МРЗ то ще се наказва със затвор от 1 до 6 години и глоба до 10 хил. лв.

Подобни наказания ще има и за съставяне на документи с невярно съдържание, фалшиво счетоводство, укриване на доходите. Санкциите ще се налагат, ако престъпленията са умишлени, а ако са резултат от непредпазливост, има административни наказания, уточни адв. Николова.

Освен за невярно съставена оценка от независими оценители и заверяване на неверен отчет от одитори наказанието затвор вече ще се разпростира и до търговците на дребно, които мамят с кантара или подвеждат за качеството на стоката си - 1 година.

Ново пране на пари

Според новия НК за такова вече ще се смята и сделка с имущество, получено и чрез престъпление, и чрез обществено опасно деяние. Експерт определи този текст като даващ "прекалено голяма свобода на тълкуване, което не е добре в наказателното право". Така собственик на незаконно построено заведение например също може да бъде обвинен в пране на пари. Проф. Стойнов също се съгласи, че формулировката "обществено опасно деяние" трябва да се прецизира.

По повод предвидения затвор за укриване на осигуровки той подчерта, че това се отнася за наемане на работници без договор или по него се плаща само част от заплатата. За самоосигуряващите се не предвижда такова наказание, защото вредните последици са си за тях самите.

Какво още се променя и как

Ново

За пръв път се разграничава отговорността на едноличните търговци от тази на юридическите лица, като наказанията за последните са по-тежки. За ЕТ максималното може да е до 2 години затвор, а за отговорни от търговско дружество – до 3 години. За банки и застрахователи лишаването от свобода е до 4 години. Сега

Лишаване от свобода до 3 години за всички и парична глоба. Глобата се запазва.

Ново

За умишлен банкрут, укриване или увреждане на имущество в ущърб на кредиторите на компания най-тежкото наказание може да стане затвор от 2 до 8 години. Максимумът е за причинени щети в размер над 100 МРЗ. Сега

Най-тежката санкция е затвор от 3 до 15 години - при "особено тежък случай" и щетите за над 140 МРЗ.

Ново

Времето за търсене на отговорност за несъстоятелност е разширено – в някои случаи може да бъде до момента на подаването на молбата за несъстоятелност или узнаването за подаването й. Сега

Отговорността е след откриването на производство по несъстоятелност от съда.

Ново

Укриването на данъци ще се наказва с глоба до 10 хил. лв., а при участие на длъжностни лица – до 15 хил. лв. За големи размери - над 50 МРЗ, и особено големи – над 100, се запазва затвор до 8 години. Сега

Глобата е до 2 хил. лв., а с участие на длъжностни лица може да стигне до 5 хил. лв. Големи са над 3 хил. лв., а особено големи - над 12 хил. лв.

Ново

Умишленото укриване на осигуровки в размер над 25 минимални заплати ще се наказва със затвор до 6 години и лишаване от правото да заема определени длъжности. За укриването ще се търси отговорност само от работодатели, изключени са служителите и самоосигуряващите се. Сега

В НК укриването на осигуровки не е престъпление.

Ново

Нарушаването на акцизния режим вече е отделно престъпление. За важни случаи на производство, съхранение, превоз и продажба на стоки без платен акциз максималното наказание може да е затвор до 12 години, глоба до 30 хил. лв., конфискуване на над половината имущество. Извън тези санкции остават маловажни случаи, при които има ниска степен на обществена опасност. Сега

Продажбата и съхранението на акцизни стоки без бандерол, извън маловажни случаи, се наказва със затвор до 6 години и глоба до 10 пъти пазарната цена на стоките. При повторно нарушение и укриване в големи размери затворът е от две до осем години.

Ново

Към длъжностните лица, попадащи в обхвата на НК, ще бъдат включени и работещите в лечебни и учебни заведения с изключение на тези от тях, чиято дейност е само на материално изпълнение (т.е. имат само изпълнителски функции). Сега

В настоящия кодекс длъжностни лица са тези, които заемат основна длъжност, управляват или се разпореждат с имуществото на държавни, общински или частни предприятия, организации или ЕТ, нотариусите и частните съдебни изпълнители.

Ново

Наказателна отговорност за безстопанственост и умишлено сключване на неизгодни сделки вече ще важи само за дружества с над 50% държавно или общинско участие. За останалите остават разпоредбите на гражданското и търговското право. Сега

Преследването по НК е за всички предприятия.

Ново

Използването на неверни мерки, теглилки, заблуждаването на потребителите за качеството на предлаганите стоки и услуги се наказва със затвор до една година или пробация, както и със забрана за търговска дейност. Запазва се и възможността за глоба към другото наказание.

Сега

Използването на неверни мерки и измамата се наказва със затвор до 2 години или пробация, за по-леки случаи – с глоба. Наказуема е само измамата, при която е доказано, че потребителят е пострадал и е претърпял загуби.

Прагът за класифициране на данъчни престъпления като големи се вдига над три  пъти.

Голяма част от престъпленията в частни компании вече ще се санкционират според търговското право, а тежестта на икономическите престъпления ще се определя спрямо минималната заплата. Това предвиждат текстове на внесения вече в парламента от правителството изцяло нов Наказателен кодекс. Досега в частта му за икономическите престъпления най-голям отзвук получи предлаганото наказание затвор широко за умишлено укриване на осигуровки. В останалите текстове също има сериозни промени, както и изцяло нови разпоредби.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK