(Н)е-правителство

Как грешките в 12-годишната история на българското е-управление могат да се използват за бъдещото му развитие

Shutterstock/Капитал
Shutterstock/Капитал    ©  Shutterstock/Капитал
Shutterstock/Капитал
Shutterstock/Капитал    ©  Shutterstock/Капитал

В югозападната българска община Струмяни живеят 5885 души на площ от 355 кв.км. Тя се състои от 21 населени места, между които Гореме, Махалата, Колибите, Драката, Игралище и, разбира се - административният й център Струмяни.

Може би ще останете изненадани, но община Струмяни е един от шампионите по предлагане на работещи електронни услуги в страната. Проектът за електронно управление на благоевградската община всъщност спокойно може да бъде разглеждан от останалите държавни и местни административни структури като абсолютен микропример за подражание.

От края на 2010 г. общината предлага над 100 електронни услуги през сайта си. За сравнение администрацията на близо двумилионна София предлага... около седем. Местните жители могат да получават всякакви разрешителни и удостоверения, както и да плащат данъци и такси онлайн.

Проектът е финансиран през Оперативна програма "Административен капацитет", като услугите постоянно се разширяват и развиват. Стойността на проекта е 260 360 лв. От местната администрация заявиха, че първоначално служителите не са били убедени в ползите от новата система, но постепенно са разбрали колко улеснява работата им. Деловодството е автоматизирано и изпълнението на всякакви административни задачи сега отнема далеч по-малко време и усилия от преди.

Единственият проблем? Почти никой не ги използва. Населението в региона е основно застаряващо, а и няма техническите условия.

И така Струмяни става пример не само за добри практики - привличане на европейско финансиране, реализиране, интегриране и предлагане на работещи е-услуги, но и на общото отношение на институциите в държавата към електронното правителство - пълен хаос, който позволява малката благоевградска община с жители, които нямат голям интерес към дигиталните услуги, да разполагат с повече от 100, а двумилионната столична община все още да разчита предимно на хартиения носител.

Хаос и еклектика

Ако има едно-единствено нещо, което със сигурност трябва да се направи, за да потръгне развитието на електронното правителство в смислена посока, това е вкарването на ред и посока. А това не може да се случи без категорична ангажираност на най-високо политическо ниво. Един от вариантите, който видяхме по времето на служебния кабинет, е чрез обособяване на отделно министерство. Втори - известен от втората половина на мандата на ГЕРБ, е Съветът за електронно управление, председателстван лично от премиера, събиращ членове от най-високо административно ниво. Третият пример е от предишните 12 години, когато отговорността за дейностите по е-управлението беше разпръсната в различни агенции, дирекции и министерства - подход, доказано неефективен.

Правителството на Пламен Орешарски дойде на власт в момент, когато в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) се финализираха проекти по Оперативна програма "Административен капацитет" (ОПАК) на стойност около 30 млн. лв. До момента приетите и изготвени по тях софтуери и системи стоят на трупчета, а сигналите от най-високо политическо ниво вместо ясни и категорични в посока развитие на е-управлението, са противоречиви и двусмислени. В средата на миналия месец правителството на Пламен Орешарски, което до момента, по всичко изглежда, все още се ориентира в е-ситуацията, даде разнопосочни сигнали за бъдещето на електронното управление в рамките на този мандат. Самият премиер коментира, че "е рано да се говори за електронно правителство в България", по време на среща с представители на Американската търговска камара в България. "Въвеждането му ще погълне много време и пари, с които в момента държавата не разполага, обясни премиерът." Междувременно на срещата между бизнеса и правителството, организирана от "Капитал", вицепремиерът Бобева заяви обратното - ще развиваме е-правителството. Малко след това премиерът смени позицията си на "въвеждането на електронното правителство е скъп и продължителен процес и по тази причина правителството ще се фокусира върху развитието на електронни услуги, а не на цялостно електронно правителство."

Междувременно ресорният за е-управлението министър на транспорта Данаил Папазов призна също, че четири месеца след влизането му в МТИТС експертите във ведомството не успяват да му предоставят анализ на свършеното до момента. Това вероятно е свързано с факта, че с идването си на власт в МТИТС бяха слети двете дирекции, които отговарят за електронното правителство, а заедно с бившия зам.-министър си тръгнаха и ключови експерти, работещи по темата. Фактът, че настоящият зам.-министър с ресор ИТ и съобщения Георги Тодоров е юрист по образование без достатъчно опит в сферата на информационните технологии вероятно също допринася за трудната ориентация на върха на МТИТС. А бързото адекватно включване на министъра на транспорта в развитието на електронното правителство е от ключово значение, защото в сегашната институционална конфигурация именно той отговаря за развитието на е-правителството в България. А без човек на висока позиция в държавната власт, който системно да форсира нещата, толкова сложен и комплексен процес като електронното управление просто няма как да се случи.

Защо обаче е толкова важно

да се работи за създаването на е-правителство? Възможността институциите да обменят информация помежду си бързо, лесно и електронно по служебен път е само една част от сложната абстракция, наречена електронно правителство или е-управление. Но бързият служебен достъп до наличната в различни регистри и институции информация е добър пример за практическата полза от функциониращо електронно правителство. Ще припомним съвсем накратко и някои от другите основни позитиви:

- Премахване на част от административната тежест върху бизнеса и гражданите (когато институциите сами обменят по служебен път веднъж постъпилата в информационните им системи информация)

- Намаляване на корупцията (когато има отчетност на всяко действие, предприето от служителите в институциите)
- Реално случване на административната реформа (преструктуриране на процеси в електронен вариант и подобряване на вътрешно институционалната ефективност)

- Цялостно подобряване на работата на институциите и достъп до безценна, актуална и адекватна информация за функционирането на държавните и общинските институции.

Ползите от изграждането на функциониращо е-правителство не се оспорват от никого. Проблемът е, че въпреки дванайсетгодишните политически словесни напъни напредъкът в реалното изграждане на е-правителството е, меко казано, скромен. И това е очевидно за всички - бизнес, граждани, администрация, политици, Сметна палата, дори и за ООН...

В доклада на ООН за състоянието на електронните правителства по света "E-Government Survey 2012", озаглавен "Е-правителство за хората", са анализирани резултатите от работата на 190 страни. Съгласно индекса за развитие на електронното управление, посочен в доклада на ООН България заема 60-то място, като само за последните две години е отстъпила 16 места. Оценките за България, по всички показатели (онлайн услуги, телекомуникационна инфраструктура и човешки капитал) са по-ниски от средните за региона.

Най-видимата част

Електронното правителство е сложна и комплексна структура, която се гради на няколко основни стълба - услуги от администрацията за гражданите, от администрацията за бизнеса и от администрацията за администрацията, от една страна, междуведомствена свързаност и системна съвместимост, осигуряваща служебен обмен на данни, който повишава рязко ефективността на институциите; и електронни системи, които подобряват вътрешноведомствената ефективност и ефикасност.

Най-видимата част от всичко това са услугите, предлагани от общинските и централните администрации за на гражданите и бизнеса, както и възможността на институциите да обменят лесно и бързо информация по служебен път.

Според Доклада за състоянието на администрацията през 2012 г. само 80 от общо 562 администрации предлагат електронни административни услуги, с 15 повече спрямо предходната година, разпределени съответно между 19% от централните и 13% от териториалните администрации. 482 администрации все още не предоставят електронни административни услуги.

От същия доклад става ясно, че българските администрации са предлагали общо 1231 електронни услуги, със 192 повече от 2011 г, от които 1171 са първични, а само 60 са комплексни. Комплексни услуги се предлагат от 14 администрации, в т.ч.: Национална агенция за приходите, Национална агенция за професионално образование и обучение, Изпълнителна агенция "Железопътна администрация", както и няколко областни и общински администрации.

По отношение на централните администрации лидери по електронни услуги продължават да са Националната агенция по приходите (НАП), Националният осигурителен институт (НОИ) и Търговският регистър (ТР). Интересно е обаче положението в общините, където наличието на работещи е-услуги зависи изцяло от желанието на местната власт. Така водещи в топ три с най-много работещи е-услуги са две малки общини – Брусарци и Струмяни съответно на първо и трето място със 165 и 103 услуги. Между тях се нарежда община Пещера със 148 услуги към април 2013 г. 

"Започнахме изграждане на платформа за е-управление през 2009 г. и дейностите по нея приключиха през 2010 г. Финансирането е осигурено по ОПАК, като по един от няколкото компоненти са отпуснати 513 хил. лева. Целта е максимално да улесним предлагането на услуги на гражданите", коментира Цветелина Бориславова от Центъра за услуги и информация на гражданите към община Брусарци. Тя добави, че за съжаление към момента нямат нито един регистриран потребител в онлайн платформата и не са получили заявки за електронни услуги. Бориславова предполага, че това се дължи на застаряващото население на общината, което не ползва масово новите технологии. Положителното от изградената платформа е, че по този начин са свързани кметствата в общината и това е подобрило предлаганите услуги за граждани на място, допълни тя.

Проектите в общините Брусарци и Струмяни показват, че нещата могат да се случват. Но също така и че без ясно осъзнаване каква е посоката за развитие на е-управлението, заложени конкретни цели и приоритети, които да се следват, хаосът, владеещ темата през последните дванайсет години, ще продължи. А това ще лиши България от възможността да подобри икономическото си положение, да бъде по-привлекателна за външни инвеститори, да реформира администрацията си и да намали корупцията.

А крачките, които е необходимо да бъдат извървени, за да влезе е-правителството в правилния коловоз, можете да прочетете на следващите две страници.

По темата работиха Момчил Милев и Константин Николов, Юлиян Арнаудов

Какво е електронно правителство

Електронното правителство има няколко основни цели и функции. То предоставя електронни услуги, които се категоризират в няколко нива на сложност. Най-ниското ниво е "информационна услуга", която предоставя възможност на потребителя да получи дадена информация по електронен път. Най-високото ниво е комбинирана услуга, което на практика позволява на клиента да заяви дадена услуга в уебсайта на една администрация, която събира данни от няколко други институции и накрая издава документ по електронен път.

Втората основна функция на електронното правителство е свързана с подобряването на административните процеси в институциите. Това включва по-голяма бързина по-добра ефективност и по-голяма отчетност на служителите. Позволява им и достъп до по-богати информационни ресурси (включително и на други ведомства), което би трябвало да подобри ефективността на тяхната работа.

Третият важен елемент от работещото електронно правителство е връзката между държавните институции и регистри, която позволява служебен обмен на информация. Резултатът е намален административен натиск върху граждани и бизнес, както и възможност за достъп до актуална и богата информация за всички сектори в държавата, на база на които могат да се взимат адекватни стратегически решения за тяхното развитие.
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


11 коментара
 • 1
  bestbuy avatar :-|
  За да останат ХОРА в България.

  Грешки? Не, скъпи мои.. Това е систематичен подход за НЕвъвеждане на еПравителството.

  Понеже съм един от малкото забъркан с този проект още от замислянето му през 2000-2001 г, мога да разкажа много интересни събития на държавно ниво, ..и защо той не се случи.

  Но те едва ли ще променят статуквото, докато това правителство и експерти, който не желаят еПравителство са на власт.

 • 3
  b.manchev avatar :-P
  b.manchev

  Електронно правителство би означавало гражданите реално да се превърнат в ползватели на правата си. По точно всички граждани!

  Е, как тогава ще ни делят на наши и ваши? И как онези, които го правят безцеремонно ще могат да запазят и да се възползват от властта си над мнозинството?!

 • 4
  rainbou1 avatar :-?
  rainbou1

  Ха ха,
  естествено,че в Струмяни ще налеят маса пари за електронно правителство - защото изграждането няма да доведе до нищо.
  Както казва и коментатор номер 1 - в България не се цели въвеждане на електронно правителство.

 • 5
  dreamer79 avatar :-|
  атанас

  До коментар [#4] от "rainbou1":

  Хаха, друго е интересно. Ако община може да заплати услугата за изграждане на електронни системи за 100 административни услуги за 100-150000 плюс малко техника, то:
  - Тази община по какви стандарти изгражда системите и какво става при нужда от връзка с други ведомства по-късно? Парите смислени ли са след година-две, ако няма централно определен стандарт и се работи на парче?

  - Защо другите общини за същия тип проекти дават на парче бая пъти повече пари, за да достигнат до 7, 10 услуги(Дали София е дала 230000лв за изграждане, внедряване, обучение, техника? Разликата в броя услуги е 15 пъти! Ако в София за 7 услуги е платила примерно 1 милион- 5 пъти повече, то за 100 ще трябва да заплати има-няма 75 пъти повече. Тези 75 пъти разлика къде отиват?)?

  Струмяни е много важен индикатор на това какво става- хем нищо не се прави централизирано, хем явно разработката на този тип системи съвсем не струва стотиците милиони, и даже милиард и нещо, които са наливани от държавата в годините, купищата проекти с еврофинансиране, нашите данъци. Какъв е проблемът да се пусне за общини система за 200-300 000лв, която да е тази на Струмяни с леки допълнения за връзка с НАП и т.н.? Или нова, но на реална цена? Ако някъде се продава нещо за Х, то какво кара на друго място да плащат за същото 100Х, а не да е било планирано и платено на едно място Х и после да се заплаща само внедряване? Естония успя за под 100 милиона евро да внедри:

  - Електронен подпис в личната карта. Тук само за смяна на личните карти с нови без електронен подпис платихме толкова.

  - Система за здравна каса с електронно здравно досие на пациента. Тук първата разработка за НЗОК беше повече, а още се говори за това дали и кога да се почва електронна здравна карта.

  - Система за управление на митници.

  - Система за управление на данъчни и социални приходи и разходи.

  - Система за полиция.

  - Система за административно управление в общини и ведомства.

  - Система за управление на министерства.

  - Интегриране на всички тези системи в едно цяло, т.е. е-правителство.

  Не само се показва тоталната липса на желание да се изгради е-правителство. Показва се и корупцията и липсата на координация. Разликите в цените за различни етапи на развитие на няколко реализации на една и съща идея са повече от показателни. Естонските пари сме ги платили по 10 поне, а във времето имаме 1/100 от тяхното направено и постоянно търсим как да харчим все повече за още и още проекти, интеграцията никой не знае кога и как ще се развива, постоянно министрите говорят как ще започнат проект, но после се вижда, че никой нищо не прави. Явно хранилката за фирмите-изпълнители, партии е прекалено сладка, а и наистина защо да има електронни услуги, срокове за отговор, работеща система, ако корупция и раздути щатове виреят само в мътна вода?

 • 6
  barter avatar :-|
  barter

  Срамота е един от най-добре развиващите се сектори в България да е този на ИТ технологиите (да не говорим колко български софтуерни специалисти си вадят хляба в чужбина) и 12 години да нямаме електронно правителство. Най-лошото е, че по нищо не си личи, че ще имаме скоро.

 • 7
  petar_georgiev avatar :-|
  petar_georgiev

  Е-правителството е смърт за това, което сме свикнали в Б-я да наричаме правителство и държавна администрация - т.е. една безсмъртна, само-подхранваща се, само-възпроизвеждаща се и само-възхваляваща се КАСТА, която "знае всичко" за нас и (съвсем нерядко) го използва ... както си поиска (т.е. за още пари и власт). От тази каста "тръгват" всички партии, партийки и движения, а също и всички големи и малки икономически играчи. Така кръгът се затваря: пари-власт-пари.
  Така е за избраните, които се знаят още от детската градина и училище (Горна баня, английската, Американския колеж...), и за които (по стар народен обичай) местата се "пазят" и "обгрижват" от мама, татко, батко и т.н. Изключенията са редки и нововлезлите в кастата обикновено си "плащат" скъпо и прескъпо...
  Е-правителството, както и е-гласуването (!), са жестоки удари по рахатлъка на множество потомствено отхранени "бели якички", но те ТРЯБВА да се нанесат, ако искаме някакво сносно европейско бъдеще за тази обезкръвена България. Защото когато най-младите, силните, способните, талантливите и активните й момчета и момичета, вече две десетилетия предпочитат да разнасят пици в Торонто или да чистят клозети в Лондон и Мадрид, това е неспирно национално кръвопускане - самоубийство...
  Е-правителство, Е-гласуване, Е-образование!

 • 8
  bestbuy avatar :-|
  За да останат ХОРА в България.

  [quote#7:"petar_georgiev"]Е-правителството е смърт за това, което сме свикнали в Б-я да наричаме правителство и държавна администрация - т.е. една безсмъртна, само-подхранваща се, само-възпроизвеждаща се и само-възхваляваща се КАСТА,[/quote]
  Топчно така, и най-важното - какво ще работят некадърниците, ако въведат електронно правителство и половината държавни позиции станат ненужни.

 • 9
  slhadgiyata avatar :-|
  Славчо Хаджийски

  Ега ти експертното правителство, което не може да назначи един ресорен зам.министър с нужната квалификация или може би нарочно се бави е-правителството, за да не могат сънародниците ни от Чужбина да гласуват!

 • 10
  greenhrast avatar :-|
  greenhrast

  [quote#4:"rainbou1"]Както казва и коментатор номер 1 - в България не се цели въвеждане на електронно правителство. [/quote]
  По-скоро се цели да НЕ се въвежда... тънка разлика :)


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход