Министър Данов ще регулира павилионите в общините

Разрешенията да се издават по единна наредба на инвестиционното министерство вместо с отделни актове на общините, предвиждат промени в ЗУТ

Засега не е ясно в каква посока ще бъде разписана единната наредба на министър Иван Данов, която ще регулира преместваемите обекти, ако промените в ЗУТ влязат в сила
Засега не е ясно в каква посока ще бъде разписана единната наредба на министър Иван Данов, която ще регулира преместваемите обекти, ако промените в ЗУТ влязат в сила    ©  Мария Съботинова
Засега не е ясно в каква посока ще бъде разписана единната наредба на министър Иван Данов, която ще регулира преместваемите обекти, ако промените в ЗУТ влязат в сила
Засега не е ясно в каква посока ще бъде разписана единната наредба на министър Иван Данов, която ще регулира преместваемите обекти, ако промените в ЗУТ влязат в сила    ©  Мария Съботинова
Бъдещата наредба на инвестиционното министерство вероятно ще има отношение и към павилионите Lafka.

Разрешенията за поставяне на преместваеми обекти в населените места да се издават по единна наредба на министъра на инвестиционното проектиране вместо във всяко населено място общинският съвет да изработва отделен нормативен акт. Това предвиждат част от промените в Закона за устройството на територията (ЗУТ), които са публикувани в правителствения портал за обществени обсъждания и чакат публичните мнения до 28 февруари.

Преместваеми обекти са павилиони, кабини, зарядни колонки за електрически превозни средства, както и други елементи на градското обзавеждане като спирки на градския транспорт, пейки, осветителни тела, кошчета, чешми, фонтани, часовници и др. Според предложените промени в ЗУТ поставянето им ще става с разрешение от главния архитект на всяка община, но ще бъде по ред, установен с наредба на министъра на инвестиционното проектиране, вместо както досега по ред, установен с общински наредби.

С Lafka наум

Ако бъдат одобрени промените в ЗУТ, то те могат да имат отношение и към киоските Lafka - веригата на търговското дружество на "Булгартабак" -  "Табак маркет", тъй като са преместваеми обекти. В последните седмици стана ясно, че предстои София да обяви конкурс за концесия на спирките, а към март да се преразпределят и местата за преместяеми обекти в районните кметства. Търговците на дребно в някои градове пък организираха протести, притеснени от агресивната конкуренция на Lafka, и поискаха от местните управи да не допускат веригата в градовете им.

Общинските наредби в някои случаи могат да попречат на инвазията на веригата, която скоростно увеличава обектите си в цялата страна. В Ловеч например, където Lafka все още не е направила опит за навлизане, общинската наредба, която регулира преместваемите съоръжения, не допуска това. Според нея е недопустимо на едно и също място да се продават печатни издания, тютюневи изделия и захарни изделия, какъвто е моделът на веригата. "Докато не видя наредбата на Министерството на инвестиционното проектиране обаче, няма как да оценя ефекта от тази промяна", коментира председателят на общинския съвет в Ловеч Тихол Тихолов. Представители и на други общински съвети засега също отказват коментар по тази тема именно защото не е ясно какво ще е съдържанието на единната наредба на инвестиционното министерство.

От публикуваните за обсъждане промени става ясно само, че за държавните имоти с преместваеми обекти схемата ще се одобрява след съгласуване със съответната централна администрация, която стопанисва имота, а в останалите случаи - с областния управител. За общинските имоти пък схемите ще се съгласуват с общинския съвет. Преместваеми обекти няма да могат да се разполагат върху имоти, в които реализираното строителство е достигнало пределно допустимите стойности на показателите за плътност и интензивност на застрояване и за минимална задължително озеленена площ.

Другите промени

В документа са залегнали голяма част от текстовете от третия пакет за намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса. Законопроектът предлага и собствениците на съоръжения в увеселителни обекти да бъдат длъжни да застраховат своята отговорност. Тарифите и условията ще бъдат определени със съответни промени в кодекса за застраховането. 

Собствениците на имоти ще могат да поставят барбекюта, перголи, чешми, беседки, фонтани, без да имат инвестиционен проект и без разрешение за строителството. Причината е, че монтажът им най-често не изисква същинска строителна дейност.

За инвестиционните проекти, за които не се изготвя оценка за въздействието върху околната среда, да не се изисква и становище на районната инспекция по околна среда, е друго предложение на министерството. Така ще се съкрати срокът на съгласуването им, който сега е поне един месец. Предлага се и по-лека процедура за промяна на предназначението на обекти в нежилищни сгради, например на магазин, ако новата му функция не изисква строително-монтажни работи.

Повече толерантност към търпимите строежи

Друга идея е да се уеднакви подходът спрямо обектите в т.нар. режим на търпимост (сгради, строени преди 2001 г., които тогава са отговаряли на нормите), която ще даде възможност те да се ремонтират, реконструират, преустройват и да се променя предназначението им, както и в тях да се извършват всички допустими по закон строителни и монтажни работи в съответствие с предвижданията на действащия подробен устройствен план.

Според Министерството на инвестиционното проектиране сега съгласуването на идейни инвестиционни проекти по Закона за културното наследство е излишно усложнено. Ведомството смята, че то е излишно и трябва да отпадне за обекти, които не са недвижими културни ценности, както и за строежи, които не попадат в техните граници или охранителни зони. Предлага се да се предвиди поддържането на публичен регистър за недвижимите културни ценности, техните граници и охранителни зони на сайта на Министерството на културата.