Всички срещу парка

Планът за управление на парк "Българка" предвижда ограничаване на дърводобива. Противниците са много

Сечите са често срещана гледка около защитената територия
Сечите са често срещана гледка около защитената територия    ©  Велко Ангелов
Сечите са често срещана гледка около защитената територия
Сечите са често срещана гледка около защитената територия    ©  Велко Ангелов

"За мен ли искате да пишете? Знам откъде сте и на чие име е автомобилът ви." Думите са на собственик на дърводобивна фирма от Габрово. А убедеността му, че той е център на историята, идва от факта, че няколко часа по-рано, разхождайки се из парк "Българка" над града, по случайност сме попаднали на нарязаните точно от неговата фирма дървени трупи.  

Той е само един от многото, интересуващи се какво ще стане с плана за управление на природния парк. Документът трябва да определи какво ще може или няма да може да се случва в защитената зона 10 години напред. Интересът към него е видим, след като ритуалната зала на община Габрово се оказа тясна да побере всички желаещи да присъстват на общественото обсъждане на плана и беше бързо заменена с далеч по-голямата зала "Възраждане". Въпреки че паркът е създаден преди 12 години, той до момента, по подобие на "Странджа", не разполага с план за управление.

Причините за интереса не свършват дотук. Преди няколко седмици парк "Българка" влезе в новинарския поток, след като Агенцията по горите реши, че е добра идея да назначи временно за директор на защитена територия човек с богата история в дърводобива. Рокадата в ръководството беше комбинирана с одит от страна на Агенцията по горите в парковата дирекция. Проверката привлече вниманието със снимките на салфетките, с които бяха закрити камерите в стаята на проверяващите и информацията за тоталния хаос, който те са оставили след себе си. 

Когато шумът е голям

Така общественото обсъждане беше гарнирано със знамената и освиркванията на привържениците на "Атака" срещу временния директор на парка Али Алиев. Част от събралите се жители на града с викове "Заспахме" и "Дайте думата на хората", прекъснаха представянето на плана, изготвен от Обединение "Българка 2013". В него влизат "Марсилея", "Стерна консулт" и Сдружение "ВВФ – Световен фонд за дивата природа, Дунавско-Карпатска програма - България", а ръководител на проекта е бившият директор на парк "Витоша" Тома Белев. Недоволство изразиха и общината и областната управа, тъй като проектът за тунел под Шипка и курортната местност Узана не са отразени в него (виж карето). Недоволството беше подсилено от това, че WWF обжалват оценката за въздействие върху околната среда за трасето на обхода на Габрово и тунела под Шипка (жалбата беше отхвърлена на тричленен състав през януари). Овации имаше към националното ловно-рибарско сдружение, откъдето се възмутиха от някои неточности по отношение на различни видове дивеч. А опитът да бъде прекъснато обстойното изказване на представителя на сдружението с язвителното "да не сме на лекция по зоология" беше бързо попарен с ответни реплики от залата  - "срамота, че си габровец". Като обобщение наяве излезе масовото недоволство, че "човекът като биологичен вид" не е добре представен в плана.

Тишина в зала "Възраждане" запазиха само от дърводобивния сектор. Точно там обаче според дългогодишния директор на парка Мая Радева се крият и най-големите интереси към парка, нещо напълно логично предвид основните му активи. Паркът е създаден преди 12 години с двете основни цели - да се запазят столетните букови гори над града и изворите на река Янтра. Той се простира на 22 хил. хекрата. От тях 20 хил. са гори, 70% от тях са букови, като 37% от тях са над 100-годишни. А това означава добър дървен материал на цена много по-висока от тази за огрев.

"Горските предприятия, които имат припокриване с територията на парка, имат амбициозна цел за повишаване на дърводобива и оттам идва големият конфликт, защото планът за управление не забранява дърводобива, но предвижда резерватни зони в територията на парка, където сечта ще бъде ограничена поне за 10 години. Общата цел на плана за управление е да увеличи буковите екосистеми на територията на парка с 0.1%, което изключва дърводобив в големи размери", коментират експерти от парка.

А малко над града

Към момента изсичанията около парка са основен проблем според кмета на града Таня Христова, а по думите на местните границите на защитената територия ясно си личат с просто око понеже около него дърводобивът процъфтява. Програмите за ползване на гората се правят така, че да се съхранят възобновителните й сили. "На практика не се получава така. Взимат се разрешителни за 10% например, обаче на терен влиза фирмата и изсича 95%", коментират от парка, като допълват: "за цяла област Велико Търново има една кола с горска стража и това бракониерите го знаят". Критики има и по отношение на начина на дърводобив. "Винаги оставят най-слабите и криви дървета. Така при първия по-голям вятър те биват съборени и остава една гола поляна. Проблемът е, че ще останем без вода, понеже големите дървета я задържат", коментират жители на града. "Язовир "Христо Смирененски", след като отсякоха буферната зона, е 10 метра под нивото си, което беше преди три години", коментират експерти от парковата дирекция.

Друг абсурд според служители на парка е, че Габрово ще е сред първите градове, които ще се отопляват именно на дърва. Свързаната с Христо Ковачки "Топлофикация – Габрово" има инвестиционно предложение за монтиране на "Парен котел за производство на електрическа и топлинна енергия на база биомаса с мощност до 15 MW". Инвестиционното предложение е видно на сайта на общината, където е публикувано на 17 февруари. Биомасата ще бъде във вид на дървесен чипс, като се предвижда котелът да работи целогодишно, а досега горивото е било въглища.    

В името на кубиците

На фона на тази обща картина главната цел на плана е да се увеличи буковата гора с минимум 0.1%, да се вдигнат типичните за сметка на нетипичните растителни видове, както и да нарасне средната възраст на запасите от бук. Предвижда се още да има зона с временна забрана за ползване на ресурсите, която ще е 13.5%, зоната за опазване на биологичното разнообразие ще е 63.4%, а тази за устойчиво ползване на горските ресурси – 12%. Залага се още сечите в млади насаждения (т.нар. отгледни сечи) да са до 15%, а при главните сечи (в старата гора) да са до 20%. Ще има ограничение и за санитарната сеч. Дървосекачите няма да могат да преминават с транспортните средства за извозване на трупите през речните корита (т.е. трябва да се строят мостове), ограничава се дърводобивът им при високи наклони над 35 градуса и се забраняват сечите с цел осигуряване на дивечови ливади.

Така разписаният план среща отпор от страна на горските стопанства в региона - "Северноцентрално държавно предприятие" и неговите подструктури ДГС - Габрово, и ДГС - Плачковци. Двете държавни горски стопанства настояват при двата вида сечи – отгледни и главни, да може да се сече повече (25%). "Логично се налага въпросът нормално ли е за категория "природен парк" зоната за устойчиво ползване на горските ресурси да е толкова малка (12% - бел. ред.)", се казва още в становището на "Северноцентрално държавно предприятие". Оттам настояват да може да има санитарна сеч при 10, а не при 20% мъртва дървесина. Колкото до забраната на сечта с цел откриване на дивечови ниви "на територията на стопанството има твърде малко по площ открити пространства, необходими за дивеча, което налага създаването на такива", се казва в становището на ДГС - Плачковци.

Вълкът е в кошарата

Проблемът се подсилва от това, че и горските стопанства, и парковата дирекция са под една и съща шапка - на Министерството на земеделието и на Агенцията по горите, а целите на работата им са противоположни – едните искат висок добив, а другите опазване на дървесината. С показното назначение на Али Алиев обаче земеделското министерство демонстрира явно коя политика е приоритетна за него. Като резултат по време на обсъждането липсваше позицията от страна на парка.

За евентуалното отстраняване на дългогодишната директорка на парка Мая Радева започва да се говори в града още през август миналата година. "Октомври-ноември имаше вътрешна заповед на Агенция по горите, с която се разпореди всички обществени поръчки да се съгласуват с агенцията", обяснява адвокат Евгения Попова от парковата дирекция. "От ноември се изпращат всички документации. До началото на януари при изпратени шест документации не ни беше съгласувана нито една. Януари написах писмо, настоявайки за по-голяма оперативност, и съответно е била създадена работна група, за да прегледа поръчките ни и бяха съгласувани за около месец", продължава тя.  

"На 2 януари съобщиха, че идва вътрешен одит. Това не е никакъв проблем, но начинът, по който се започна да се работи, беше крайно показателен", коментира адвокат Попова. "Заповедта за одит се даде пет дни след като те дойдоха, но ние съдействахме на 100%", допълва тя. От самото начало одитният екип е поискал смяна на ключалката, където се преглежда документацията по четирите проекта по оперативна програма "Околна среда", по които работи парка. "Искаше се документация абсолютно хаотично, без да се връща в архивната система, която е буквално изпразнена. Г-жа Радева поиска да се направи протокол, но те отказаха", разказва юристът. "Никой не е поискал и становището на ръководството на оперативна програма "Околна среда", към министерството на екологията, които ни одобряват и следят проектите", възмущават се от парка.

В края на януари се стига до катастрофата на Мая Радева и излизането й в болнични за 14 дни. Тогава става ясно, че за заместник е избран външен човек за системата – председателят на ДПС – Севлиево, Али Алиев. Той е общински съветник и се занимава с дърводобивен и транспортен бизнес, като според информацията в Търговския регистър все още е собственик на "Бара Али Алиев" ЕТ. Назначението срещна отпор от регионалната структура на БСП в Габрово, която излезе с декларация, че назначението е в разрез със закона, тъй като той все още не е прекратил участието си в компанията си, а тя на свой ред е включена в Списъка на длъжниците по чл. 182, ал. 3, т. 2 от Данъчно-осигурителния и процесуален кодекс. От ГЕРБ пък припомниха, че преди време Алиев е бил уволнен за злоупотреби от поста заместник-директор на Държавното горско стопанство в Севлиево и дори е бил съден, като негови машини са използвани за превоз на незаконна дървесина. Алиев е принадлежал и към структурите на Държавна сигурност от 1985 г. насам под псевдонима агент Виктор.

Преди две седмици в петък следобед Радева получава в дома си предварителния одитен доклад. "Разполагахме с тридневен срок, а не пет за изготвяне на становище, тъй като той се връчи 2 дни по-късно", коментира Попова. От дирекцията на парка нямат право да изнасят предварителна информация за констатациите в доклада, докато не бъде връчен и окончателният вариант. До момента основният резултат от одита и рокадите в ръководството е забавянето с два месеца на проектите, по които работи паркът. По-сериозното притеснение на служителите обаче е, че всичко се прави с цел да се отстрани Радева, по примера на директора на парк "Странджа", на който му беше дадена възможност да избира - дали това да стане по взаимно съгласие или поради некадърност.

Временният избор на Алиев е много показателен за визията на настоящото управление за бъдещето на защитената зона. За себе си той коментира пред "Капитал", че фирмата му не е действаща, а са се спрели на него тъй като от 17 години е в този бранш и е познат в Агенцията по горите. Не бива да се забравя обаче, че в случая не става въпрос за обикновено лесничейство, а за природен парк. 

Сега думата по плана за управление има Висшия експертен екологичен съвет към Министерство на околната среда и водите. Това е ведомството, което дълго време настояваше, че няма нищо нередно Царево да разполага с план за управление без екологична оценка, а планът за управление на парк "Странджа" не се приема с години. "Всички, които работим в тази система, знаем как стоят нещата – нито нашият план за управление ще спре дърводобива, нито ще влезе в сила от утре", обобщават от парк "Българка".

Дупка в планината

Разминаванията между предложения план за управление и интересите, свързани с дърводобива, бяха засенчени от недоволството на областната управа и на общината от това, че в документа не е предвидено строителството на тунел под Шипка и на курортната зона Узана. Тя попада извън пределите на парка, но не и нейната буферна зона. Областният управител Николай Григоров заяви, че планът противоречи на няколко стратегически документа за регионално развитие на региона и за развитието на транспортната система на страната, както и че не дава шанс за използване на местния потенциал. "Община Габрово ще подкрепи плана, когато види, че в една редакция на посочената от мен част на плана е нанесен обходният път с тунела под връх Шипка. Също така община Габрово настоява да се отразят параметрите на контактната зона на курортния комплекс Узана, така както са разработени и както фигурират в заданието за разработване на плана, заяви пък Нела Рачевиц, зам.-кмет на Габрово, бивш дългогодишен директор на Национален парк "Централен Балкан". По думите на Тома Белев "няма никакъв проблем да се изключи тунелът под Шипка от територията на парка". Това трябва да го направят общината и държавата.