Съдът спря плана за управление на парк "Персина"

Документът не предвиждаше сериозни режими за защита от застрояване

"Персина" е единственият природен парк по поречието на река Дунав
"Персина" е единственият природен парк по поречието на река Дунав    ©  КРАСИМИР ЮСКЕСЕЛИЕВ
"Персина" е единственият природен парк по поречието на река Дунав
"Персина" е единственият природен парк по поречието на река Дунав    ©  КРАСИМИР ЮСКЕСЕЛИЕВ

Върховният административен съд (ВАС) спря плана за управление на природен парк "Персина", който не предвиждаше сериозни режими за защита от застрояване. Паркът се намира по поречието на река Дунав и е създаден преди 13 години. Разположен е на площ от 21 хил. ха по цялата дължина на Свищовско-Беленската низина, на територията общините Никопол, Белене и Свищов, като обхваща всички български дунавски острови в тази част на реката.

"Сега въпросът отново трябва да бъде поставен за обсъждане в експертния съвет към екоминистерството", коментира пред Mediapool Катерина Раковска от WWF.

Поправки между другото

Проблемите с плана за управление на парка, който трябва да определи какво може и какво не може да се прави в него, започнаха през 2011 г. Тогава в рамките на Висшия експертен екологичен съвет беше постигнато съгласие с природозащитните организации по текстовете. При съгласуването на документа обаче Министерството на регионалното развитие излиза със съществени корекции, които на практика премахват редица от ограниченията в защитената територия, като липсват и мотиви от страна на ведомството.

При подобни съществени корекции на документа процедурата налага повторно съгласуване между ведомствата и ново разглеждане от Висшия експертен екологичен съвет (ВЕЕС), преди документът да бъде пратен за гласуване в Министерския съвет. Това обаче не е направено, през 2012 г. Министерският съвет приема плана за управление, а "ВВФ - Световен фонд за дивата природа, Дунавско-Карпатска програма България" (WWF) започват обжалването на решението на правителството.

В съда

През 2013 г. природозащитниците губят делото на първа инстанция. Тричленният състав на ВАС отсъжда, че становището на експертния съвет не е задължително за правителството и корекциите са нанесени съвсем законно. Петчленният съвет на съда обаче излиза с противоположната позиция. "Настоящият съдебен състав приема, че съгласуване по цитирания текст не е извършено. От изложеното следва, че оспореният административен акт е постановен при съществени нарушения на административно-производствените правила. Неспазването на това изискване е съществено, тъй като, от една страна, ВЕЕС е одобрил проекта на плана и съответно не се е произнесъл по въведените впоследствие изменения на същия, от друга страна - направените съществени промени в плана не са съгласувани, което предпоставя приемане на решение без съгласуване с останалите министри. Ето защо при издаване на оспорения административен акт са допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила, а изводът на тричленния състав на съда в обратния смисъл е незаконосъобразен и необоснован", се казва в решението на съда. Или "оспореното решение на Министерския съвет е незаконосъобразно като постановено при съществени нарушения на административно-производствените правила и в нарушение на материалния закон, поради което същото следва да бъде отменено". Така топката отново е в екоминистерството.