Планът за управление на парк "Странджа" е готов за трети път

Община Царево може да получи около 4500 декара за застрояване

Екоминистерството бездействаше по отношение на плана години наред
Екоминистерството бездействаше по отношение на плана години наред    ©  ВЕЛКО АНГЕЛОВ
Екоминистерството бездействаше по отношение на плана години наред
Екоминистерството бездействаше по отношение на плана години наред    ©  ВЕЛКО АНГЕЛОВ

Планът за управление на природен парк "Странджа" ще бъде внесен до края на следващата седмица в Министерството на околната среда и водите. Това съобщи Петко Цветков, изпълнителен директор на фондация "Биоразнообразие", която се занимава с изработването му. Работата по документа започна преди 14 години, а това е третото му внасяне за одобрение в министерството.

Последната редакция съвпада със скандала около общия устройствен план (ОУП) на община Царево, предвиждащ според експерти сериозни застроявания по крайбрежната ивица при неяснота откъде ще бъде осигурено водоснабдяването, както и натиск по отношение на горските ресурси. След като влезе в сила след решение на Върховния административен съд (не без помощта на ръководни кадри от екоминистерството), той в крайна сметка ще бъде преработен. По думите на Цветков планът за управление на парка (който трябва да определи какво ще може и няма да може да се прави в защитената територия през следващите 10 години) предвижда 7-8 пъти по-малко застрояване в сравнение с общия устройствен план на Царево. Или около 4500 декара.

Дълго и целенасочено

Разработването на плана за управление на парк "Странджа" започва през 1999 г. като част от Българско-швейцарската програма за опазване на биоразнообразието. Той е готов за първи път през 2003 г., внесен е в МОСВ, където трябва да бъде разгледан от Висшия експертен екологичен съвет (ВЕЕС). Това става следващата 2004 г., когато се разбира, че е необходимо да бъде направена екологична оценка на документа. Такава е извършена и през август 2005 г. планът отново е внесен в министерството. Години наред не се обсъжда от съвета, тъй като няма законово изискване колко време ВЕЕС може да не се произнесе по темата. През 2008 г., след няколко години бездействие от страна на ведомството, "Биоразнообразие" завежда дело срещу МОСВ. Въпреки че организацията го печели, решението на съда не е изпълнено до ноември 2010 г. В началото на 2011 г. МОСВ връща документа за актуализиране.

"В решението на министерството се иска пълна актуализация на информацията, както и премахване на редица от предложените ограничения върху застрояването и изсичането на вековните гори. Нещо повече - изрично е поставено условието да се обособят територии без всякакви забрани за строителство в тях", обясняват от "Биоразнообразие". В периода 2011-2012 г. "Биоразнообразие" организира серия от срещи с представители на общините. Делата срещу общия устройствен план на Царево пък увеличават несигурността за "Биоразнообразие" през последните няколко години. Фондацията се съмнява дали, ако бъде внесен трети вариант на план за управление, и той няма да бъде върнат за преработка и в него да се нанесат промените, предвидени в общия устройствен план на Царево. Със замразяването на общия устройствен план на Царево "Биоразнообразие" вижда нова възможност. "Надявам се, че МОСВ ще се възползва от положения труд", коментира Цветков.

Зони за изключване

За да изпълни указанията на екоминистерството, сега планът за управление на парка предвижда зони, които могат да станат обект на общ устройствен план, тоест предвиждат се комплексни зони за развитие на туризма. За целта трябва да се премине през процедура на изключване на тези зони от територията на парка. По думите на Цветков е търсен балансът, като това са зони, които не представляват висока природна стойност и не отговарят на Закона за защитените територии, намират се в близост до населени места или на тях е имало строителство и преди като почивни станции, бунгала, земеделски сгради, минна дейност и т.н. Общо за целия парк това са около 1000 хектара, като почти половината от тях (4500-5000 декара) са в Царево. По думите на Цветков това е 7-8 пъти по-малко от предвиденото за застрояване в ОУП на Царево. По отношение на дървесината планът ще се опита да съхрани вековните гори, горите в близост до резервати и по поречията на реките.