"Алфа Рисърч": Българите разчитат на НПО сектора за опазването на природата

Мнозинството са против нови строежи по морето и в планините, показва проучването

Българските граждани имат доверие на неправителствения сектор за сметка на отговорните държавни институции, когато става дума за опазването на природата. Това става ясно от ново национално проучване за обществените нагласи към опазването на околната среда, проведено от "Алфа Рисърч" през декември 2013 г. и януари 2014 г. Резултатите бяха представени от международната природозащитна организация WWF в началото на март.

Против застрояването

Анкетата показва още, че мнозинството от българите (77%) са против допълнително застрояване на Черноморието, както и на защитената природа на високите планини като Пирин, Рила, Родопите, Витоша и Стара планина (71%). Приблизително толкова хора смятат и че опазването на околната среда не пречи на икономическото развитие и че дори по-скоро помага на икономиката (виж графиките).

Най-важният природен ресурс са водите и реките, следвани по значимост от горите, планините, Черноморието и земеделските земи, сочат резултатите от допитването, което се провежда за четвърти път от 2006 г. Над половината от българите заявяват, че за тях природозащитата е важна, тъй като всеки човек има неотменно право на чиста околна среда.

Проблемите

Като най-сериозен проблем за българската природа се припознава изсичането на горите (63%). Вторият по важност проблем според 46% от анкетираните е презастрояването на планините и Черноморието, като тук процентът е скочил над два пъти от 2011 г. (21%). Още толкова смятат за проблем и липсата на достатъчно грижа от страна на държавата. Като други проблемни тенденции се нареждат и замърсяването със смет и битови отпадъци на въздуха, на водата, генномодифицираните продукти, неспазването на българското и европейското законодателство.