Copy paste етика

Висшият съдебен съвет оценява моралните качества на магистратите повърхностно и формално

"Съдия ХХХ е почтен магистрат - не приема материални или нематериални облаги, които могат да поставят под съмнение неговата независимост и безпристрастност."

"Прокурор ХХХ е независим магистрат, който при изпълнение на служебните си задължения се ръководи единствено от вътрешното си убеждение и закона, като не се поддава на натиск, заплахи, стимули, преки или косвени влияния от пpeдcтaвитeлитe на която и да било друга власт - публична или частна, вътрешна или външна на съдебната система."

Спокойно може да замените с ХХХ с имената на произволно избран магистрат. Защото точно това прави Етичната комисия на ВСС, когато изготвя становищата  за кандидатстващите за ръководен пост или повишение съдия, прокурор или следовател. Именно оттам са тези два цитата.

На базата на тези становища "правителството" на съдебната система преценява дали кандидатът спазва етичните норми и има необходимите качества, за да бъде избран на ръководен пост или повишен.

Становищата не само са изпълнени с клиширани фрази, които се копират от становище в становище, но в редица случаи са напълно идентични.

Згуров, Христов все тая...

Миналата седмица ВСС трябваше да избере председател на иначе тихия и спокоен Районен съд в Смолян. Кандидатите бяха двама – младият съдия Стою Згуров и изпълняващият функциите председател на съда Петър Маргаритов.

Справките за етичните качества на двамата са идентични. С две изключения – при проверката на Петър Маргаритов е записано, че е направена "справка в интернет страницата на Сметната палата", а в оценката качествата на съдия Згуров, че "умее да пази служебната тайна". Дали декларациите на единия кандидат в Сметната палата не са били обект на проверка? А може би щом не е изрично записано, че съдия Маргаритов спазва служебната тайна (както е при опонента му), то той не го прави? Тези въпроси, разбира се, не намериха място по време на дискусията и така и не стана ясно защо съдия Маргаритов в крайна сметка беше избран.

Идентични са становища и за участващите в конкурса за окръжен прокурор на Кюстендил.

В други случаи copy-paste практиката изиграва лоша шега на ВСС. Така например, коментирайки моралните качества на единия от кандидатите за председател на Районния съд във Видин - Даниел Димитров, изведнъж ВСС започва да говори за съвсем друг човек. Това е Росен Костадинов, който е кандидатствал за съда в Силистра и очевидно ВСС е използвал като бланка изготвеното за него становище, като само е сменил имената. Очевидно - не на всички места. От ВСС обясниха, че става дума за "техническа грешка".

Не copy-paste, a трудоемък процес

Копирането на идентични становища оставя впечатлението, че те би трябвало да се изготвят за няколко минути. ВСС обаче не мисли така. Зам.-председателят на Етичната комисия Даниела Костова отговаря: "Технологията по изготвянето на едно становище относно притежаваните нравствени качества на кандидат в конкурс за заемана длъжност в орган на съдебната власт е дълъг и трудоемък процес. Той започва с изпращане на писма до комисиите по професионална етика към органите на съдебната власт за изразяване на становище за нравствените качества на кандидата, които се изготвят от сътрудниците от комисията", пише в отговора. След това се пишат писма до Инспектората към ВСС (който вече шест месеца е  без главен инспектор - бел. ред.) и до сходното звено във Върховната касационна прокуратура. Те трябва да отговорят дали има сигнали срещу конкретния магистрат. Изпращат се запитвания и до Сметната палата и се проверява дали съответният кандидат не е в конфликт на интереси."

От съдебния съвет казват, че становищата "са сходни по форма, но отразяват конкретна информация и изводи за магистрата". А пък сходството се дължало на факта, че има примерен образец от въпроси, "отговорите на които следва да се съдържат в становищата".

Освен очевидната им еднотипност становищата за магистратите бълват клишета, напомнящи комсомолски характеристики: "както в личния си живот, така и в имуществено отношение съдия ХХХ не е показвала, че получава или е склонна да получава каквито и да било облаги"; "с цялостното си поведение и с чувството си за отговорност в служебната и извънслужебната си дейност, съдия ХХХ е била пример за морал и почтеност"; "открито и търпеливо изслушва и възприема различни аргументи, мнения и гледни точки"; "той е вежлив, което показва чрез действията и актовете си".

От описаната от ВСС технология става ясно, че етиката на магистратите се измерва по следния начин - изпращат се писма до няколко институции с въпрос "Имате ли данни срещу ХХХ да е подаван сигнал, да е имало проверка и т.н.". След това описват получения отговор, а накрая пълнят останалата част от становището с клиширани фрази, които за сметка на това са подкрепени с обективни факти и доказателства.

Член на Етичната комисия на ВСС коментира неофициално за "Капитал", че становищата се пишат по "сламка". Тези становища, които са безспорни, се изготвят от сътрудниците, там където трябва да се коментира сигнал, вече ги пишат членовете на комисията. Формалният подход е резултат от големия брой становища, които трябва да се изготвят, като само миналата година са били 350.

За сравнение - средностатистически съдия от Софийския районен съд трябва да напише два пъти по толкова решения само за една година, при това абсолютно сам.

Симулация

Кухите становища за етичните качества на съдиите и прокурорите не са въпрос на стилистични претенции или критика към формата. Според директора на правния екип на "Програма Достъп до информация" Александър Кашъмов от идентичните становища страдат и самите магистрати, както и публичността. "Липсва прозрачност и от етичната, и от дисциплинарната комисия за това кое се смята за нарушение. Те не публикуват мотивирано практиката си и вместо да я изследват, пращат писма до Сметната палата и други институции. Техните констатации не са задоволителни или достатъчни, за да се проучи дали един магистрат притежава необходимите нравствени качества", казва още Кашъмов.

По думите му, ако не се прави задълбочено изследване на практиката на отделния магистрат и тези данни не са публични, "значи нищо не се прави". "Не става въпрос за субективно виждане за добро и зло, а за анализ на подобните случаи с други магистрати, които да са достъпни за всички останали." Според Кашъмов този е пътят да се създаде полезна практика, която да служи като норма.

През 2012 г. Констултативният съвет на европейските съдии приема становище според което "правомощията, дадени на съдиите, са тясно свързани с ценностите на правосъдието, истината и свободата. Стандартите за поведение, отнасящи се до съдиите, са естествена последица от тези ценности и предпоставка за постигане на доверие в правораздаването...  "

А досегашната практика на ВСС, освен че създава усещане за симулиране на процедура, оставя и много въпроси за мотивацията на отделните членове на ВСС при избор на административни ръководители. Защо избират един, а не друг?

Необходимите нравствени качества не са просто етап в процедурата, те са от съществено значение най-малкото защото всеки магистрат трябва да е освен добър юрист и с доказан интегритет. Ако преценката за това е формална, това не е в услуга нито на съдията, прокурора и следователя, нито на тези, чиито дела те ще решават.

Прикачен файл